4 informace, jež chce vždy slyšet každý investor

Na internetu existuje mnoho článků a návodů, jak se správně „pitchnout“. Zkusme si to tedy shrnout: Pitch by měl obsahovat fascinující představení vašeho byznysu, a tak vydláždit cestu k plodné debatě a dotazům. Jediné základní pravidlo zní: Je nezbytné zajmout v prvních sekundách!

Jak na to? Dopřejte si čas na přípravu. Prezentace a vystoupení v krátkém (a navíc v přesně limitovaném) čase dá zabrat i zkušeným prezentátorům. Když si poctivě připravíte tzv. elevator pitch, už nikdy nepropásnete správný okamžik říct potenciálnímu klientovi, zákazníkovi nebo investorovi o vašem byznysu tak, aby mu okamžitě porozuměl.

Co by tedy měl pitch obsahovat:

1) Problém a řešení

2) Byznys model

3) Cílový trh a konkurenci

4) Současný stav, potřebu financování a způsob jeho využití 

 

Problém a řešení

Nejdůležitější je identifikovat problém, jenž stojí za to řešit. Pokud váš produkt nebo služba řeší problém, o nějž se potenciální zákazník nezajímá, nemáte životaschopný byznys. Jak prosté!

Není nutné řešit masivní nedostatky, jimiž změníte svět o 180 stupňů. (Je skvělé, pokud takovéto řešení máte, ale většina společností je nemá…) Řešení může být jednoduché, to je v pořádku. Když jako podnikatel řešíte problém, který pálí zákazníky, můžete vybudovat nový byznys. Pokud už máte definovaný cíl, který řešíte, držte se jej a snažte se jej popsat co nejpřesněji a současně nejstručněji, a to nejlépe formou konkrétního příběhu.

 

Byznys model

Byznys model popisuje návod, jak vytvořit a doručit hodnoty (produkty nebo služby) zákazníkovi. Součástí obchodního modelu je také způsob, jakým společnost vydělává peníze, tedy monetizuje své služby.

Popište tyto hlavní prvky: zákaznické segmenty, hodnotu přínosu, distribuční kanály, jak budujete vztah se zákazníky, odkud přicházejí příjmy a v jaké výši, klíčové zdroje, způsob výroby, partnery, které potřebujete, a vaše náklady. Pouze tehdy, když se podnikatel zabývá všemi vyjmenovanými oblastmi, zabrání přílišné orientaci na produkt a dokáže vybalancovat všechny důležité prvky, jež tvoří jeho obchodní model.

 

Cílový trh a konkurence

V prezentaci je potřebné mluvit o segmentech, na něž se orientujete, kolik lidí je v každém segmentu a celkové množství nebo objem, který aktuálně spotřebují, a kolika potenciálním zákazníkům produkt prodáte.

Každé podnikání má konkurenci. I když ještě nikdo nepřišel s řešením podobným vašemu, potenciální zákazníci řeší tento problém s jinými alternativami, což vás ohrožuje, a investor to chce vědět. Přemýšlejte o výhodách vaší služby a také o tom, co vás odlišuje od konkurence. Jste levnější, lepší nebo rychlejší? Proč se zákazník rozhodne pro vaše řešení, a ne konkurenční? Vyjmenování hlavních diferenciátorů od vaší konkurence je skvělým cvičením a upevní vás v přesvědčení, že budujete unikátní řešení, pro které se zákazníci rozhodnou.

 

Současný stav, potřeba financování a jeho využití

Skvělý „pitch“ nepotřebuje obsahovat  detailní 5letý plán. Klíčovým elementem prezentace před investory je výše investice a její použití. Samozřejmě ideální je, když máte MVP (minimal viable product, česky: první fungující prototyp nebo model vašeho produktu/služby). Za připomenutí rozhodně stojí také milníky (milestones), kterých jste jako společnost dosáhli nebo kterých plánujete pomocí investice dosáhnout.

„Pitch“ můžete ukončit představením týmu. Nezapomeňte připomenout název produktu, služby a firmy.

A teď si hned vezměte papír a dopřejte si malé cvičení. Napište 30sekundovou prezentaci svého projektu. Naučte se ji nazpaměť a trénujte si ji nejdřív pouze pro sebe (věty si opakujte nahlas). Pokuste se do svých slov a artikulace přidat kousek identity a srdečnosti. Je mimořádně důležité věřit si. 

Zpět

Tato webová stránka používá soubory cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.