Budoucnost lokálního investování

Autor: Daniel Gašpar, partner, Crowdberry

Momentálně se jen těžko odhaduje, jaké výzvy nás v nejbližších týdnech a měsících čekají. Dopady koronaviru a pandemie nemoci Covid-19 mají vliv na osobní i profesní život každého z nás. Nacházíme se v bodě zlomu, ať už ekonomicky, nebo geopoliticky. Naše ekonomiky se z pandemie budou ještě dlouho vzpamatovávat. Dobře řízenými investicemi se zaměřením na kvalitní zakladatele, správné sektory a produkty je ale možné i takovýto krizový stav obrátit ve výhodu a konzistentně vytvářet atraktivní kapitálové výnosy pro investory. Lokálně.

Situace okolo koronaviru je testem fungování společnosti, ale i soukromých firem. Paradoxně právě z Číny – odkud se koronavirus rozšířil do celého světa – pochází i výraz, který nese myšlenku jak krize, tak bodu změny: weiji. Tento pojem přesně vystihuje to, čím si naše generace v nadcházejícím období projde. Bylo by předčasné mluvit o konkrétních následcích, protože další vývoj může probíhat podle různých scénářů. Přesto my v Crowdberry vidíme několik záchytných bodů toho, jak tento „tektonický zlom“ ve světové ekonomice a lokálním chování ovlivní budoucnost podnikání a celkové trendy. Některé z nich mohou být i inspirací pro investory a budoucí investiční příležitosti:

  • Lokalizování produkce a konzumu; očekáváme návrat domácí produkce, a to nejen ze solidarity k lokálním firmám, ale hlavně kvůli omezením produktů z dovozu a ochromení dodavatelských řetězců.

  • Přesun prodejních kanálů do online světa; vítězi světové pandemie jsou digitální obchodní modely a e-commerce platformy, které fungují v online prostředí. Jejich flexibilita, nákladová báze a to, že nevyžadují osobní kontakt, se ukazují jako zásadní výhody oproti kamenným prodejnám. Digitalizace a e-commerce naberou ještě rychlejší spád.

  • Automatizace a robotizace procesů; nedostatek lidské pracovní síly a její výpadek při krizových scénářích je další trend, který současná krize posílí. Kontinuální výroba a flexibilita při řízení jejího objemu (při růstu nebo převisu poptávky) se stanou základní konkurenční výhodou.

  • Posílení kapitálu; flexibilní financování s menší závislostí na bankách a menší citlivostí na nečekané šoky s přímým vztahem s poskytovateli kapitálu se stane nutnou součástí budování firem a jejich odolnosti vůči externím šokům. Je to nevyhnutelné také s ohledem na snižování závislosti na automobilovém a výrobním odvětví v ekonomice.

  • Nulové úrokové sazby; „lower for longer“ se v důsledku rapidního zvyšování zadlužení států změní na „lower forever“. Kapitálové investice přinášející růst a dividendy budou jedním z mála přístavů pro kapitál hledající výnos, zejména v sektorech, které profitují ze strukturálních změn uspořádání světa. Ochlazení v oblasti rezidenčních nemovitostí a výpadky příjmů z nájemného (např. Airbnb, mobilita pracovníků) budou tento trend dále posilovat.

Lokální investování do malých a středních podniků má zásadní dopad na domácí firmy, přičemž i externí šoky se mohou pozitivně projevit na obchodních modelech firem. Podobnou situaci můžeme aktuálně sledovat i u některých firem z portfolia Crowdberry (např. GymBeam nebo Isadore Apparel). V komplikovanějších situacích – kdy je potřeba pomocná ruka – je díky adresné kontrole investic a podpoře investorů možné složité období překlenout, přičemž společnosti tak získají se svými produkty a službami lepší konkurenční postavení na trhu.

V neposlední řadě také alokace domácího kapitálu do lokálních firem pomáhá naší ekonomice a udržuje zdravá pracovní místa. Z lokálního investování se tak stává i přímá podpora změny struktury hospodářství směrem k odvětvím s vyšší přidanou hodnotou. Pro naši budoucnost.

Zpět

Tato webová stránka používá soubory cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.