Co investora skutečně zajímá

Při vstupu do společnosti investora v první řadě zajímá produkt a jeho možnosti na trhu. Zároveň však posuzuje i další parametry, na základě kterých zváží investici, její výšku, obchodní podíl, zhodnocení, časový horizont a všechny rizika s tím spojená. Bude to především finanční situace společnosti, a to nejen aktuální, ale i historická.

Finanční výkazy však poskytují limitovaný a neúplný pohled na finanční zdraví společnosti. Investor proto většinou pověří finanční analytiky hloubkovou analýzou společnosti – tzv. due diligence. V závislosti na velikosti společnosti a jeho požadavků se nejčastěji provádí finanční, daňová a právních analýza společnosti – ale také i provozní, při níž se důkladně analyzují operativní a kapitálové náklady, byznys procesy a úzká místa v rámci nich, související rizika a z nich plynoucí příležitosti pro rozvoj podnikání.

Cílem je získat, co nejpřesnější obraz o stavu společnosti a potenciálních rizicích v jednotlivých analyzovaných oblastech. Základem každého finančního a daňového due diligence je účetnictví, jakož i jiná podkladová dokumentace. Z nefinančních dokumentů jsou to dokumenty typu společenská smlouva, rozhodnutí valných hromad, úvěrové dokumentace, leasingové smlouvy, odběratelské a dodavatelské smlouvy, projektové dokumentace, finanční a business plány, zprávy auditorů atd.

Pokud má podnikatel tuto dokumentaci kompletní, přehlednou a dostupnou, celý proces due diligence tím výrazně urychlí.

Klíčovou roli při rozhodování investora bude hrát prezentace a připravenost zodpovědět otázky. Možnost, jak zvládnout tento proces je spolupráce se zkušenými odborníky z profesionálních investičních platforem, kteří jsou schopni firmy a jejich zakladatele důkladně připravit na investici.

Kritéria, která nejvíce zajímají investory při posuzování projektu:

  • Má projekt lokální nebo i nadnárodní, či globální potenciál?

  • Řeší reálný resp. naléhavý problém?

  • Máte za sebou reálné zkušenosti s podnikáním nebo vedením projektu? Jaká je finanční situace?

  • Máte připravený kvalitní byznys plán?

  • Jak se využije investice resp. peníze investované do projektu?

  • Jaká je očekávaná návratnost kapitálu a očekávané výnosy?

 

Článek vznikl ve spolupráci s poradenskou a auditorskou společností Mazars pro seriál Investice v byznysu ekonomického deníku Hospodářské noviny: https://hnonline.sk/prakticke-hn/2130115-maly-gazda-ide-do-sveta

Zpět

Tato webová stránka používá soubory cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.