Luxury Guide vyzpovídal Davida Jelena

Začínal jako účetní, přes studium mezinárodního obchodu a finančního řízení se vypracoval na pozici finančního manažera a poradce v oblasti účetních a finančních analýz. Letos na jaře se stal partnerem ve společnosti Crowdberry – v crowdinvestingové platformě, která umí propojit lidi, jež vládnou volnými finančními prostředky, s těmi, kdo shánějí peníze pro svůj byznys. 

připravila KATEŘINA DAŇKOVÁ, fotografie z prostor Worklounge Praha

 

Když vypráví o tom, co dělá, vyzařuje z něj nadšení. Říká, že ho práce neuvěřitelně baví a že si hru s čísly, kterou tráví dny a někdy i noci, pořád užívá. David Jelen se řadu
let specializuje na oblast řízení podniků, pomáhá podnikatelům a firmám najít řešení při různých transakcích finančního charakteru. Teď se zaměřil na ještě bohulibější činnost: propojuje zajímavé projekty s ještě zajímavějšími investory.

Slova jako crowdfunding a crowdinvesting jsou dnes docela populární. Můžete je vysvětlit? Oba výrazy popisují způsoby hromadného financování firem (crowd anglicky znamená dav), kdy firma získává kapitál od skupiny zákazníků nebo investorů. Při crowdfundingu dostane zákazník za své peníze produkt či službu zpravidla dříve. Při crowdinvestingu získává investor za poskytnuté peníze podíl na hodnotě firmy a stává se tak jejím spolumajitelem nebo dané firmě poskytuje půjčku s vyjednanou délkou splacení a předjednaným úrokem. Crowdinvesting funguje primárně na základě online platforem, za pomoci webů a portálů propojuje lidi, kteří chtějí investovat své peníze, s podnikateli, kteří na rozjezd svých firem
a projektů potřebují kapitál. Klasickým příkladem crowdfundingu může být situace kolem povodní. Když někdo založí a zveřejní číslo konta, na něž budou přicházet peníze obětem záplav, zakládá vlastně crowdfundingový účet. Sbírá peníze na užitečnou věc a víceméně se neočekává, že by dárci měli mít z tohoto financování, kromě dobré- ho pocitu, ještě něco jiného. Crowdinvesting znamená, že stejným principem lidé investují do firem, start-upů, technologií, ovšem očekávají zhodnocení své investice a chtějí na ní vydělat.

A společnost Crowdberry je spíš crowdinvestingová? Přesně tak, pomáháme investorům k zhodnocení jejich investic tím, že je propojujeme s podnikateli a firma- mi, které hledají finanční prostředky. Společnost byla založená na Slovensku, kde funguje dva roky. Já jsem se letos stal partnerem pro Českou republiku. Specializuji se hlavně na malé a střední podniky a oblast nemovitostí.

A když má někdo volné finanční prostředky a rozhodne se investovat přes Crowdberry, co by měl udělat? Jsme on-line platforma, musí se tudíž zaregistrovat, to je krok číslo jedna. Jakmile to udělá, získá přístup k informacím o společnostech hledajících investici. Crowdberry se od ostatních investičních platforem liší v tom, že k online rozměru přidáváme
i osobní kontakt. To je přidaná hodnota naší platformy, nejsme stroje, jsme lidé, kteří rozumí potřebám investorů, jsme s nimi schopni vybírat konkrétní akvizice, řešíme jejich budget
a preference.

Když mluvíte o budgetu, existuje nějaký limit, kdy se člověk může stát investorem na Crowdberry? Nejsme projekt zaměřený na masu uživatelů, jako je například Zonky. Zaměřujeme se na privátní klienty, kteří chtějí řešit obchod a mají apetit na to, účastnit se významné obchodní transakce. Říkáme, že s firmami spojujeme „smart capital“, kdy má investor možnost nabídnout i své know-how. Minimální investice je tedy deset tisíc euro.

A musí Vás potenciální investor informovat při on-line registraci uvádět, kolik peněz chce proinvestovat? V registraci je políčko s názvem finanční možnosti, ovšem vyplnění tohoto pole není podmínkou ukončení registrace, každý může nechat vzkaz o tom, jaký má investiční záměr. Většina investorů má zájem s námi o projektech komunikovat. A my zas máme zájem se s nimi spojit, poznat je osobně. Rádi si vyslechneme jejich přání, kam chtějí své peníze umístit.

Vaše otázky na první schůzce tedy směřují ke zjištění, jaká má investor očekávání a jestli je spíš progresivní, nebo konzervativní? Jistě, musíme hned na začátku vědět, co investor od naší spolupráce očekává, a potenciální návratnost investice se počítá podle toho, jak moc je riziková. Vezměme si třeba start-upy, ty mají velmi rizikový potenciál, a proto je dobré investice do nich diverzifikovat, tedy rozdělit do více firem po menších částkách. Investor může investovat i do malých a středních podniků, které mají solidní historii a chtějí kupříkladu expandovat. Tato investice je bezpečnější, protože se pomocí ekonomických nástrojů, jako jsou audit či historická analýza, dá určit její budoucí výnosnost. Umíme investovat i do nemovitostí, jež mají konzervativní profil a patří k nejbezpečnějším vkladům.

Takže si u vás každý najde to své. Ale jaký je rozdíl mezi klasickým investováním na kapitálových trzích skrze investiční fondy a tím s Crowdberry? S Crowdberry je to rozhodně větší zážitek. Ale rozdílů je hned několik. S námi má investor možnost „osahat“ si investici, čeká ho osobní zkušenost, někdy si může otestovat prototyp. Je reálné, aby se potkal
se zakladateli a managementem firmy. Výhodou je, že investor má nad svými investicemi kontrolu a může je do jisté míry ovlivnit. Jsou investoři, jež tato možnost neláká, a raději zůstávají pasivní. Je ale hodně těch, kteří se rádi zapojí a poskytnou firmě své zkušenosti a obchodní kontakty. Jde o investory, kteří už ve svém podnikatelském životě něco dokázali, jsou zabezpečení, mají solidní příjem a chuť něco podpořit. Crowdberry navíc dává mož- nost česko-slovenskému kapitálu zůstat v Čechách a na Slovensku. Když člověk investuje
na burze, dává peníze povětšinou do zahraničních fondů, to se v našem případě neděje, my pomáháme růst českým a slovenským firmám za podpory tuzemského kapitálu.

Mluvil jste o konzervativních investicích do nějaké- ho developerského projektu. Jak taková investice v reálu vypadá? Může jít o spolu-investování do nemovitostí. Dnes je takový trend, že developer přenechá sedmdesát procent podílu investice bance, patnáct zaplatí z vlastních zdrojů a dalších patnáct procent nechá malým investorům v crowdinvestingu. Tento způsob financování developerovi umožňuje realizovat víc projektů naráz, protože má víc volných zdrojů.

Znamená to, že když se investor zapojí do financování nějaké budovy, má následně její konkrétní část k dispozici a v budoucnu s ní může obchodovat? Náš pohled je takový,
že si investor, který si přes nás koupí podíl v developerském projektu a následně prochází kolem stavby, může říci: „Tady vlastním cihlu, tady celé patro.“ Ovšem vlastnit jeden konkrétní byt je rizikové, mnohem výhodnější je, když dvacet investorů vlastní dvacet bytů. Odpadá riziko, že právě můj byt nebude prodejný, pronajmutelný a tak dále. Rizika se totiž rozloží.

Kolik kampaní, u nichž jste zdárně propojili investora s lidmi, jež hledají finanční prostředky, jste už realizovali? Máme za sebou šest kampaní, zprostředkovali jsme investice
za tři miliony euro. Nejsou to žádné drobné, ale solidní možnost k investování. V současnosti máme otevřeno osm příležitostí za devět a půl milionu euro.

Na jaký start-up, který jste financovali, jste v Crowdberry nejvíc pyšní? Nejde vybrat jediný projekt, ale mezi nejzajímavější počiny, které jsme pomohli financovat, je výroba Ecocapsule. Jde o přenosný, energeticky soběstačný mikro příbytek, který vypadá jako vajíčko. Dá se postavit kdekoli na světě, jde o geniální formu ubytování tam, kde není zavedená elektřina, plyn, voda... Zároveň je tahle „kapsle“ luxusně vybavená, má čistý interiér a dá se snadno převážet. První Ecocapsule z limitované série padesáti kusů se prodávaly
po osmdesáti tisících euro a jsou vyprodané. Zajímavé je, že architekt Tomáš Žáček navrhl Ecocapsuli již v roce 2008, jenže tehdy šlo víceméně o koncept, protože technologie, které potřeboval k její realizaci, neexistovaly. To se časem změnilo, Ecocapsule se vyrábí a chystá se i její sériová výroba. Jednu z prvních „kapslí“ si objednala jedna významná hollywoodská herečka. 

Zpět

Tato webová stránka používá soubory cookies ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.