Private banking Tatra banky sa stal strategickým partnerom projektu Crowdberry

Nový trend v investovaní formou priamej kapitálovej účasti vo vznikajúcich, alebo silne rastúcich firmách je tzv. davové investovanie (v angličtine sa používa výraz crowd investment). Private banking Tatra banky zareagoval na potreby svojich zákazníkov a spojil sa s novým dynamickým hráčom vo svete slovenských startup-ov, štúdiom Launcher. Spoločným úsilím vznikla nová firma Crowdberry, ktorá bude uskutočňovať selekciu záujemcov o investície a ich prepojenie na potenciálných investorov, ktorými sú exkluzívne klienti Private banking Tatra banky. Títo tvoria tzv. Klub investorov a majú možnost kúpiť podiely a prípadne sa podieľať  na podpore inovatívnych podnikov. Touto cestou sa otvárajú investičné možnosti  privátnym investorom z celého Slovenska, pre ktorých je za normálnych okolností obtiažne, až nemožné, dostať prístup k centrám inovácie, prípadne k novovznikajúcim obchodným modelom. 

Davové investovanie je vo svete veľkým prúdom, objem investícií sa počíta v miliardách dolárov a jeho rastový potenciál je široký. Formou crowdového financovania sa podporuje nie len svet inovácií a start-upov, ale presadzuje sa aj vo sfére sociálnych projektov, franchisingu, realít a v neposlednej rade, aj pri investícií do nových B2B orientovaných firiem. Crowd má totiž veľmi specifickú dynamiku, podporenú novými technológiami. Tieto nie len, že pomáhajú pri prezentácii projektov, ale aj vo vlastnom rozhodovacom procese investorov, ktorí de facto v reálnom čase vidia, ako sa dav rozhoduje, či už v prospech alebo neprospech projektov. Výmena názorov, online podporená, môže odhalit’riziká, alebo napomôct pri odhade trhovej akceptácie  business modelu – trh ju vlastne on-line deklaruje.

Private banking Tatra banky sa stal strategickým partnerom projektu Crowdberry. Nie je vlastníkom ani nemá iné priame či nepriame príjmy z podnikania Crowdberry. Ako líder na trhu chce Tatra banka byt verná svojmu sľubu klientom – byť najinovatívnejšou bankou na Slovensku – a preto dala k dispozícii svoju logistiku a klientské vzťahy tak, aby Crowdberry bola spoľahlivá a transparentná platforma. Tatra banka zabezpečuje vo finále vinkuláciu investovaných prostriedkov a umožní ich uvoľnenie len na základe štandardných, právne overiteľných údajov. Tok informácií a spoľahlivé procesy na strane  investora, to je misia Tatra banky v rámci tohoto inovatívneho projektu. 

Back

This website uses cookies to provide the necessary site functionality and to improve your experience. By using our website, you agree to our privacy policy.