Budúcnosť lokálneho investovania

Autor: Daniel Gašpar, partner, Crowdberry

Výzvy, ktoré nás najbližšie týždne a mesiace čakajú, sa momentálne len ťažko odhadujú. Dopad koronavírusu a pandémia ochorenia COVid-19 má vplyv na osobný a profesionálny život každého z nás. Nachádzame sa v bode zlomu, či ekonomicky alebo geopoliticky. Naše hospodárstva sa z pandémie budú ešte dlho spamätávať. Dobre riadenými investíciami so zameraním na kvalitných zakladateľov, správne sektory a produkty, je možné aj takýto krízový stav obrátiť na výhodu a konzistentne vytvárať atraktívne kapitálové výnosy pre investorov. Lokálne.

Situácia okolo koronavírusu je testom pre fungovanie spoločnosti ako aj súkromných firiem. Paradoxne, práve z Číny – odkiaľ sa koronavírus rozšíril do celého sveta – pochádza aj spojenie významu krízy a bodu zmeny (weiji), ktoré doslovne vystihuje to, čím si naša generácia v nadchádzajúcom období prechádza. Bolo by predčasné hovoriť o konkrétnych následkoch, pretože ďalší vývoj môže sformovať viaceré možné scenáre. Napriek tomu v Crowdberry vidíme niekoľko záchytných bodov, ako tento tektonický zlom vo svetovej ekonomike a lokálnom správaní ovplyvní budúcnosť podnikania a celkové trendy, z ktorých viaceré môžu byť inšpiráciou pre investorov a budúce investičné príležitosti:   

 

  • Lokalizovanie produkcie a konzumu; očakávame návrat domácej produkcie, a to nielen zo solidarity k lokálnym firmám, ale najmä kvôli obmedzeniam produktov z dovozu a ochromení dodávateľských reťazcov.

  • Presun predajných kanálov do sveta online; víťazi svetovej pandémie sú digitálne obchodné modely a e-commerce platformy fungujúce v online priestore. Ich flexibilita, nákladová báza a nepotrebnosť osobného kontaktu sa ukazujú byť zásadnými výhodami oproti kamenným predajniam. Digitalizácia a e-commerce naberú ešte rýchlejší spád.

  • Automatizácia a robotizácia procesov; nedostatok ľudskej pracovne sily a jej výpadok pri krízových scenároch je ďalším trendom, ktorý momentálna kríza posilní. Kontinuálna výroba a flexibilita pri riadení jej objemu (pri raste alebo prepade dopytu) sa stanú základnou konkurenčnou výhodou.

  • Posilnenie kapitálu; flexibilné financovanie s menšou závislosťou od bánk a nečakaných šokov s priamym vzťahom s poskytovateľmi kapitálu sa stane nutnou súčasťou pri budovaní firiem a ich odolnosti voči externým šokom. A tiež nevyhnutnosťou pri znižovaní závislosti od automobilového a výrobného odvetvia v ekonomike.

  • Nulové úrokové sadzby; „lower for longer“ sa pre rapídne zvyšovanie zadlženia štátov zmení na „lower forever”. Kapitálové investície prinášajúce rast a dividendy budú jedným z mála prístavov pre kapitál hľadajúci výnos, najmä v sektoroch, ktoré profitujú zo štrukturálnych zmien usporiadania sveta. Ochladenie v rezidenčných nehnuteľnostiach a výpadky príjmov z nájomného (eg. AirBnB, mobilita pracovníkov) tento trend bude ďalej akcelerovať.

Lokálne investovanie do malých a stredných spoločností má zásadný dopad na domáce firmy, pričom aj externé šoky sa môžu pozitívne prejaviť na obchodných modeloch firiem. Podobnú situáciu môžeme aktuálne pozorovať aj pri niektorých firmách z portfólia Crowdberry (napr. GymBeam alebo Isadore Apparel). Pri komplikovanejších situáciách - ktoré potrebujú pomocnú ruku - je vďaka adresnej kontrole investícií a podpore investorov možné preklenúť zložité obdobia, pričom spoločnosti tak získajú lepšie konkurenčné postavenie na trhu s ich produktmi a službami.

V neposlednom rade, alokácia domáceho kapitálu do lokálnych firiem takisto pomáha našej ekonomike a udržuje zdravé pracovné miesta. Z lokálneho investovania sa tak stáva aj priama podpora zmeny štruktúry hospodárstva smerom k odvetviam s vyššou pridanou hodnotou. Pre našu budúcnosť.

Späť

Táto webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.