Čo investora skutočne zaujíma

Pri vstupe do spoločnosti investora v prvom rade zaujíma produkt a jeho možnosti na trhu. Zároveň však posudzuje aj ďalšie parametre, na základe ktorých zváži investíciu, jej výšku, obchodný podiel, zhodnotenie, časový horizont a všetky riziká s tým spojené. Bude to predovšetkým finančná situácia spoločnosti, a to nielen aktuálna, ale aj historická.  

Finančné výkazy však poskytujú limitovaný a neúplný pohľad na finančné zdravie spoločnosti. Investor preto väčšinou poverí finančných analytikov hĺbkovou analýzou spoločnosti – tzv. due diligence. V závislosti od veľkosti spoločnosti a jeho požiadaviek sa najčastejšie vykoná finančná, daňová a právna analýza spoločnosti – ale aj prevádzková, pri ktorej sa dôkladne analyzujú operatívne a kapitálové náklady, biznis procesy a úzke miesta v rámci nich, súvisiace riziká a z nich plynúce príležitosti pre rozvoj podnikania.

Cieľom je získať čo najpresnejší obraz o stave spoločnosti a potenciálnych rizikách v jednotlivých analyzovaných oblastiach. Základom každého finančného a daňového due diligence  je účtovníctvo, ako aj iná podkladová dokumentácia. Z nefinančných dokumentov sú to dokumenty typu spoločenská zmluva, rozhodnutia valných zhromaždení, úverové dokumentácie, lízingové zmluvy, odberateľské a dodávateľské zmluvy, projektové dokumentácie, finančné a business plány, správy audítorov atď.

Pokiaľ má podnikateľ túto dokumentáciu kompletnú, prehľadnú a dostupnú, celý proces due diligence tým výrazne urýchli.

Kľúčovú úlohu pri rozhodovaní investora bude zohrávať prezentácia a pripravenosť zodpovedať otázky. Možnosťou, ako zvládnuť tento proces je spolupráca so skúsenými odborníkmi z profesionálnych investičných platforiem, ktorí sú schopní firmy a ich zakladateľov dôkladne pripraviť na investíciu.

Kritéria, ktoré najviac zaujímajú investorov pri posudzovaní projektu:

  • Má projekt lokálny alebo aj nadnárodný, globálny potenciál?

  • Rieši reálny resp. naliehavý problém?

  • Máte za sebou reálne skúsenosti s podnikaním alebo vedením projektu?

  • Aká je finančná situácia?

  • Máte pripravený kvalitný biznis plán?

  • Ako sa využije investícia resp. peniaze investované do projektu?

  • Aká je očakávaná návratnosť kapitálu, očakávané výnosy?

 

Článok vznikol v spolupráci s poradenskou a audítorskou spoločnosťou Mazars pre seriál Investície v biznise ekonomického denníka Hospodárske noviny: https://hnonline.sk/prakticke-hn/2130115-maly-gazda-ide-do-sveta

Späť

Táto webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.