Prešovský Malý gazda získal nových investorov, rozširuje výrobu a prináša nové produkty

Bratislava / Prešov, 28. november 2019 - Tradičná rodinná firma Malý gazda z Prešova získala polmiliónovúinvestíciu a rozširuje výrobu. Firma, ktorá svoju výrobu začínala na dedine pri svojom dome, dnes dennevyrobí 4000 jogurtov a zásobuje nimi pulty reťazcov na Slovensku a Maďarsku. Investícia vo výške 550 tisíceur, ktorú získala na platforme Crowdberry, jej umožní zdvojnásobiť výrobnú kapacitu a expandovať s novýmiproduktmi na ďalšie trhy. Vstup nových investorov do spoločnosti prináša zároveň cenné skúsenostiz podnikania v potravinárstve. Tie majú firme pomôcť s nastavením procesov a infraštruktúry premedzinárodnú expanziu a s uvedením nových produktov na trh.

Spotreba kyslomliečnych výrobkov a v tom i tých, ktoré sa pripravujú tradičnými recepturami, v Európe narastá.Priemerne spotrebuje každý Európan takmer 19 kg jogurtu ročne. Najviac jogurtom pritom holdujú Francúzi (21kg) a najmenej Poliaci s 8 kg na obyvateľa, no s najvyšším ročným prírastkom spotreby. Na Slovensku je to ročnev priemere 17,3 kg kyslomliečnych produktov na osobu, pričom až 12 kg z tohoto množstva tvoria jogurty. Podľatrhového prieskumu agentúry MI je súčasný objem EÚ trhu s jogurtmi približne na úrovni 30 mld. Eur. Vnajbližších dvoch rokoch by mal podľa agentúry rásť tempom 3-4% za rok, pričom podiel prémiového segmentuna tomto objeme má stúpajúcu tendenciu. Do tejto kategórie patria aj jogurty Malý gazda z čerstvého kravskéhomlieka od lokálnych dodávateľov, zrejúce a balené výlučne do skla.

Trend a zvyšujúci sa dopyt po kvalitných tradičných výrobkoch otvára príležitosť jogurtom Malý gazda presadiť saaj na ďalších trhoch EU. Prvým, na ktorý v roku 2020 firma vstúpi, bude Česká republika. „Prílev kapitálua investorov z platformy Crowdberry spolu s ich dlhoročnými skúsenosťami v podnikaní, najmä v potravinárstve,nám umožňuje ďalej rásť a pripravovať sa na medzinárodnú expanziu.“, hovorí Zuzana Ševcová, zakladateľkaMalého Gazdu. „To samozrejme zahŕňa aj nastavenie procesov firmy a jej celkovú transformáciu z malej lokálnejmliekarne, na rodinnú firmu medzinárodnej úrovne. V súčasnosti sú naše jogurty na pultoch slovenskýcha maďarských predajní.  Len za minulý rok sme vyrobili cca. 1,2 mil. kusov. Investícia nám už umožnila na trhuviesť nové prémiové dezerty a produktový rad pre deti, rozšíriť priestory a implementovať aj novú výrobnúlinku. Vďaka nej môžeme zdvojnásobiť výrobnú kapacitu a vstúpiť na nové trhy.“, podčiarkuje Zuzana Ševcová.

„Spoločnosť Malý gazda sme do investičnej ponuky platformy vybrali ako firmu s kvalitným produktom, úspešneoverenú na slovenskom a maďarskom trhu, ktorá odpovedá na rastúci trend zdravej výživy“, uvádza DanielGašpar zo spoločnosti Crowdberry. “Predstavuje typický príklad malej rodinnej firmy, ktorá so získanýmkapitálom, s inováciami a profesionalizáciou interných procesov môže naštartovať významný rast. Pridanáhodnota tak spočíva nielen v lepšej ziskovosti, ktorú Malý gazda za tento rok významne navýšil, ale ajv organickom raste tržieb, očakávaný z novo-uvedených ale aj pôvodných produktov. Práve preto rezonovalau našich registrovaných investorov. Zaujal ich potenciál rodinnej firmy replikovať slovenský úspech ve svetovommeradle.“, zdôrazňuje Daniel Gašpar.

Späť

Táto webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.