Registrácia

Kontaktné údaje

Bez platného telefónneho čísla budeme nútení registráciu zrušiť

Ochrana proti spamu (captcha) Ak nemôžete prečítať slovo, kliknite sem.

Ostatné

Proces investície na platforme Crowdberry prebieha individuálne a každá investícia sa vždy prispôsobuje a investorská skupina sa skladá na mieru konkrétnej situácii v zmysle cieľov investovania.
S každým investorom jednáme na priamo, nie iba prostredníctvom automatizovaného rozhrania platformy. Preto potrebujeme poznať vaše investičné pozadie a osobné preferencie.

Investovanie s podporou Crowdberry predstavuje pre investorov riziká, vrátane rizika straty celej investície. Investor by nemal investovať viac peňazí, než si môže dovoliť stratiť bez toho, aby sa zmenil jeho životný štandard. Vyslovene sa neodporúča komukoľvek investovať požičané peniaze. Hodnota investície fluktuje a nemožno dať žiadnu záruku ich zhodnotenia alebo návratu. Každá investícia s podporou Crowdberry by sa mala vnímať ako dlhodobá ilikvidná investícia. Pohľadávky Investorov voči Spoločnostiam sú nezabezpečené a sú podradené voči pohľadávkam všetkých veriteľov. Schopnosť investora predať svoj podiel na spoločnosti bude závisieť od vôle potenciálneho záujemcu o daný podiel kúpiť ho za prijateľnú cenu, čo môže byť pre investora zložité, keďže neexistuje relevantný sekundárny trh takýchto podielov. Spoločnosti - startupy - zriedkavo platia dividendy (podiely na zisku), nakoľko potrebujú kapitál na svoj rozbeh. Nikto by sa nemal spoliehať na minulé výkony ako indikátor alebo garanciu budúcich výkonov. Predpovede nie sú spoľahlivým indikátorom budúcich výkonov. Investícia, ktorú urobí investor cez Crowdberry, môže byť potenciálne zriedená, čo znamená, že vstupom ďalšieho investora do spoločnosti sa podiely pôvodných investorov znížia, hoci ich hodnota sa môže zvýšiť. Investovanie do spoločností by malo byť súčasťou diverzifikovaného portfólia skúseného investora. To znamená, že investor by mal radšej investovať len menšie množstvá do viacerých spoločností ako väčšie množstvá do jednej dvoch spoločností. Zároveň investície do spoločností ako triedy kohokoľvek aktív by mali byť len malou časťou jeho celkových investícií a investovaného kapitálu s väčšinou investovaného kapitálu v bezpečnejších a likvidnejších aktívach.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho in accordance with our Cookie Policy.