Jak to funguje?

Umožňujeme soukromým investorům vložit kapitál do pečlivě vybraných českých a slovenských firem dle vlastní volby. Investoři v nich získají podíl a možnost zhodnotit své investice při budoucím prodeji firmy nebo vyplacením podílu na zisku. Společnosti získají finance pro rozvoj podnikání a růst.
circles

Jak fungujeme?

Investiční struktura

Pro investiční příležitosti, které na platformu vybíráme, používáme nově založené účelové společnosti, do nichž vstupují Crowdberry investoři. Tato společnost pak vstupuje do vybrané české či slovenské firmy a Crowdberry jejím prostřednictvím zastupuje zájmy investorů.

Požadovaný výnos

Pro každou investiční příležitost připravujeme tzv. požadovaný výnos. Jedná se o minimální výši výnosu, kterou by investoři měli vzhledem k rizikovosti investice očekávat. Hodnota je úměrná danému segmentu (mladé firmy, stabilní podniky, nemovitosti) a jeho rizikovosti.

Pečlivý výběr firem

Firmy procházejí náročným výběrovým procesem. Hodnotíme jejich finanční situaci, kvalitu týmu, byznysové strategie a plány. Zohledňujeme také potenciál trhu. Přísná kritéria splní pouze 5 % všech zájemců. Investoři tak mají jistotu, že firmy jsou opravdu důkladně prověřené.

Informace o investici

Pro každou příležitost zpracováváme velmi podrobnou a transparentní dokumentaci – Informace o investici – a sadu dalších dokumentů, nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí o investici, jako je finanční a obchodní plán, term sheet, apod.

Reporting a hlasování

Společnosti, které získají investici od investorů Crowdberry, mají povinnost čtvrtletně reportovat své výsledky. Jako investor dané firmy najdete reporty v osobní zóně platformy spolu s veškerými smlouvami a možností hlasovat o dění ve společnosti.

Proces vyjednávání dohody

Podmínky investice jsou výhodné pro investory i firmu. Nastavujeme férovou valuaci pro obě strany. Cílem je umožnit zakladateli společnost maximálně řídit, motivovat ho k růstu a zároveň zabezpečit mechanismy pro ochranu investorů.

Příprava firem

Spuštění investiční příležitosti předchází často i měsíce příprav. Kromě prověření firmu také připravujeme na vstup investorů z hlediska financí, právních záležitostí, organizace, obchodu, HR či marketingu.

Podpora firmám

I po zainvestování s firmami dál pracujeme. Propojujeme je s důležitými kontakty a v případě potřeby zlepšujeme jejich organizaci i fungování jednotlivých oddělení. Aktivně jim pomáháme růst a našim investorům zhodnotit jejich kapitál.

Eventy Crowdberry

Pořádáme pravidelná online i osobní setkávání investorů, Crowdberry partnerů a firem. Účastníci mají možnost diskutovat se zakladateli, zjišťovat podrobnosti k investiční dokumentaci, zkoušet produkty nebo získat nejnovější informace.

Jak funguje investiční proces

1

Registrace

Díky registraci můžete prohlížet základní informace o jednotlivých investičních příležitostech a účastnit se eventů Crowdberry.

Nezávazné projevení zájmu

Zaujala vás některá z příležitostí? Nezávazně indikujte zájem včetně zvažované částky. Získáte přístup k dokumentům a novinkám o firmě.

Proč je nutné nejdříve projevit zájem? Investiční dokumentaci můžeme dle zákona ukázat pouze omezenému počtu osob. Díky tomuto kroku o tom máme přehled.

2
3

Podrobná dokumentace

Prostudujte si detailní dokumentaci a potvrďte svůj zájem investovat. Zájem můžete také kdykoli zrušit a uvolnit tak místo dalším investorům.

Potvrzení investice

V případě trvání zájmu potvrdíte investici včetně zvažované částky. Vše je stále nezávazné. Poprvé vyplníte údaje potřebné pro vaši identifikaci a tvorbu smlouvy.

4
5

Podpis smlouvy

Na e-mail vám pošleme připravené smlouvy. Teprve až jejich podpisem se k investici zavazujete. Zprostředkování je bezplatné.

Časté dotazy

Pro investory

O investování na Crowdberry

 • Jaké možnosti investování Crowdberry nabízí?

 • Když si koupím podíl ve vybrané společnosti, budu vlastnit podíl?

 • Jak si vybíráte společnosti, které jsou uvedené na platformě?

 • Mohu si nějak ověřit informace, které mi cílová společnost předkládá?

 • Mohu si nějak ověřit informace od Crowdberry?

 • Jaké záruky dostanu?

 • Je registrace na platformě závazná?

 • Jak se dozvím o novinkách na platformě či o akcích, které organizuje Crowdberry?

 • Pro investory

  Investiční proces

 • Můžete mi prosím poslat návod, jak investovat přes Crowdberry?

 • Jaký je postup v případě, že je indikovaných víc finančních prostředků, než je požadovaná investice?

 • Jak probíhá uzavření smlouvy?

 • Dokdy musím převést peněžní prostředky?

 • Co se stane, když se nenaplní požadovaná částka investice?

 • Co když se nestihnu zúčastnit investiční příležitosti?

 • Pro investory

  Výnosy

 • Jaké průměrné výnosy může investor očekávat?

 • Jaký je rozdíl mezi očekávaným a požadovaným výnosem?

 • Proč jsou rozdíly ve výnosech, které jednotlivé investiční příležitosti očekávají ve svých podnikatelských plánech?

 • Na čem závisí výnosy?

 • Jak mi bude vyplacen výnos z investice?

 • Pro investory

  Poplatky

 • Vybíráte vstupní poplatek?

 • Mám čekat nějaké jiné poplatky?

 • Pro investory

  Rizika

 • Jsou s investováním spojena nějaká rizika?

 • Když jsou startupy nebo investování obecně rizikové a bez záruk, jak mohu riziko snížit?

 • Jaká jsou rizika, když se nenaplní podnikatelský záměr?

 • Co má vliv na realizovatelnost záměrů cílových společností?

 • Co když se investice nevydaří?

 • Pro investory

  Nakládání s podíly

 • Je možné kdykoli prodat svůj podíl?

 • Mám právo na zpětný prodej podílů?

 • Existuje sekundární trh těchto podílů?

 • Pro investory

  Struktura investice – více o Crowdberry účelových společnostech

 • Proč používá Crowdberry pro investory účelovou společnost?

 • Je účelová společnost fondem? Vztahuje se na účelovou společnost slovenský zákon č. 203/2011 Z. z., o kolektivním investování, resp. český zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu?

 • Proč má účelová společnost na Slovensku formu jednoduché společnosti na akcie a v České republice formu společnosti s ručením omezeným?

 • Jaké orgány má účelová společnost?

 • Jak je to se závazky a náklady účelové společnosti?

 • Jak jsou spravovány účelové společnosti?

 • Jaká práva budu mít jako investor ve vztahu k účelové společnosti?

 • Jaká práva budu mít jako investor ve vztahu k cílové společnosti?

 • Co se stane s účelovou společností, až bude naplněn její účel?

 • Pro firmy

 • Jak se může firma přihlásit?

 • Jaké společnosti mohou hledat investici s podporou Crowdberry?

 • Co jako společnost získám registrací?

 • K čemu se jako společnost zavazuji registrací?

 • Jsou moje důvěrné informace u Crowdberry v bezpečí?

 • S čím mi Crowdberry pomůže?

 • Co budeme jako společnost potřebovat?

 • Jak dlouho trvá kampaň?

 • Znamená investice přes crowdfunding, že se budeme muset jako společnost osobně věnovat desítkám investorů?

 • Obecně o crowdfundingu a crowdinvestingu

 • Jaký je rozdíl mezi crowdinvestingem, crowdfundingem a peer to peer lendingem?

 • Je crowdinvesting vhodný i pro startupy, nebo jen pro střední a větší firmy? Je vhodný pro realitní projekty?

 • Jak funguje regulace crowdinvestingu na Slovensku či v EU?