Dobré časy na investování? Ty jsou tady a teď!

5. 5. 2023

Dobré časy na investování? Ty jsou tady a teď!

Staňte se součástí investiční příležitosti, která je na trhu jedinečná svou exkluzivitou a funkčností.

Investiční příležitost Dobré časy spojuje segmenty, do kterých byste se bez silného partnera dostali jen zřídka. Zdravotnické zařízení, realitní projekt s přidanou hodnotou a nedostatečný segment senior housingu.

Demografie na Slovensku a v České republice mluví stejnou řečí - populace stárne. Kopírujeme tento trend v celé Evropě a spolu s tím se objevuje problém s umisťováním seniorů do zdravotnických zařízení, jejichž kapacita je nedostatečná - stát navíc buduje jen minimální počet těchto zařízení, a proto je zde vzniká prostor a nutnost soukromého sektoru.

Investiční záměr zařízení Dobré časy reflektuje nedostatek kapacit v obou segmentech v jednom z nejvíce postižených regionů v České republice, a to v Jihomoravském kraji v okolí Brna. Zařízení pokrývá vysokou poptávku, ale i situaci v oblasti komerčních nemovitostí a investic do nemovitostí se strategií růstu. Zařízení se výrazně liší od standartního senior housingu, který měl v důsledku pandemie Covid-19 výkyvy na straně příjmů, tím že bylo omezené přijímání klientů ve většině pandemického období.

Zařízení Dobré časy má vyváženou kombinaci zdravotnického zařízení s 90 lůžky, které je plně financováno a hrazeno ze zdravotního pojištění, a specializovaného domova pro seniory se zvláštními potřebami se 77 lůžky, tedy pro seniory, kteří vyžadují stálou pomoc. Těchto center je na trhu ještě méně než standardních domovů pro seniory.

Z hlediska polohy je zařízení v dosahu 80 km od 15 nemocnic a výrazně zvyšuje kapacitu pro Jihomoravský kraj, kde je v současné době asi 600 lůžek dlouhodobé lůžkové péče.

Zařízení Dobré časy nabízí řešení, které odpovídá na otázku nedostatku lůžek dlouhodobé péče a zároveň nastavuje nový standard pečovatelských služeb na celoevropské úrovni, a zároveň představuje realitní projekt v oblasti, která v současné dekádě nabere na ještě větší atraktivitě.

Toto již vybudované a funkční zařízení dlouhodobé lůžkové péče s domovem se zvláštním režimem je unikátní především rozsahem nadstandardních služeb, ale také nebývalým zájmem, který potvrdil výrazný nedostatek lůžek dlouhodobé péče v Jihomoravském kraji. Již po prvních třech měsících provozu mělo zařízení 73 spokojených klientů a stává se zároveň unikátním komerčním realitním projektem.

Tempo růstu nových klientů podporuje rozšiřování lůžkové kapacity, což společnosti přinese vyšší příjmy.

O investiční příležitosti

Současné podmínky pro investory jsou stejné jako při investici před zahájením provozu a otevřením centra. Investiční prostředky pomohou zařízení rozšířit kapacitu a možnosti služeb, které chce svým klientům poskytovat.

"Crowdberry se navíc nyní podařilo vyjednat s ostatními partnery zvýhodněné vyplacení výnosu z prodeje pro investory. To znamená, že investorům společnosti Crowdberry bude přednostně vyplacena návratnost investice až do výše 10 % ročně." dodává Viliam Perát ze společnosti Crowdberry.

Toto spojení vytváří jedinečnou příležitost pro investory, kteří chtějí zvýšit hodnotu svých aktiv v odvětví, které kombinuje nemovitosti a zdravotnictví.

Proč investovat do zdravotnického zařízení a domovu pro seniory Dobré časy?

  • Investoři se stávají vlastníky nejen zařízení, pozemku, ale i celé skupiny společností odpovědných za provoz.

Stabilita příjmů a cílení na vyšší výnosy na základě průběžných příjmů ze systému zdravotní péče ČR v kombinaci s příjmy od soukromých osob, klientů Domova se zvláštním režimem.

  • Smlouvy se 4 pojišťovnami na službu DLP a DZR.

Silně rostoucí segment s nízkou nabídkou a vysokou poptávkou

Tzv. value-add realitní projekt

  • Očekávané zhodnocení investice 15-20 % ročně.
Máte zájem investovat do nemovitostních projektů mimo investiční příležitosti private equity? Navštivte realitní fond skupiny Crowberry - CB Property Investors, který je určen především pro profesionální investory. Více informací se dozvíte přímo na webových stránkách 👇
cbpropertyinvestors.eu

O realitním fondu CB Property Invsetors si můžete přečíst také v ekonomickém týdeníku TREND.SK