Investice do biotechnologií a zdravotnictví - jaké jsou současné trendy a vyhlídky do budoucna?

23. 10. 2023

Investice do biotechnologií a zdravotnictví - jaké jsou současné trendy a vyhlídky do budoucna?

Dnešní doba přináší převratné změny v několika oblastech, ale biotechnologie a zdravotnictví rozhodně patří k těm nejdynamičtějším. Nedávná pandemie posunula do popředí kvalitu a rychlost diagnostiky a samotný technologický pokrok již léta umožňuje vývoj inovativních řešení, která zlepšují nejen diagnostiku, ale i léčbu a péči o pacienty.

Tyto změny nezůstaly bez povšimnutí investorů. Biotechnologie a zdravotnictví se stávají stále atraktivnějšími odvětvími pro investice s pozitivním dopadem na kvalitu života lidí.

Dynamika trhu a trendy

I proto jsou biotechnologie a zdravotnictví oblastmi, které rostou pozoruhodným tempem. Podle zdrojů z Bloomberg¹, velikost biotechnologického trhu do roku 2028 dosáhne hodnoty 2,44 miliardy dolarů. Očekává se složená roční míra růstu na úrovni 15,83 % od roku 2021 do roku 2028.

Z hlediska regionu má největší podíl na trhu Severní Amerika, ale Evropa je v těsném závěsu².

Evropa si stále udržuje status oblasti s prokázaným vědeckým významem v oblasti biotechnologií/zdravotnictví³: V roce 2021 bylo publikováno téměř 750 000 vědeckých publikací, zatímco ve Spojených státech to bylo přibližně 400 000. V oblasti translační vědy bylo v letech 2012-2021 uděleno v Evropě, Číně a Spojených státech více než 250 000 biotechnologických patentů, přičemž na Evropu připadá téměř čtvrtina těchto patentů. 

Region střední a východní Evropy má tak atraktivní podmínky pro růst biotechnologických společností a investic, zároveň nové technologie mění způsob, jakým chápeme a léčíme nemoci. V důsledku toho roste poptávka po personalizované péči, která je šitá pacientem na míru, což jen otevírá další dveře pro nové investiční příležitosti. 

Podle PatSnap⁴ se biotechnologický průmysl neustále vyvíjí a představuje nové zajímavé příležitosti pro investory i inovátory. Díky rekordnímu objemu VC investic, licenčním dohodám a slibným pokrokům v oblasti mikrobiologie, je před námi cesta plná slibného potenciálu.

Růst investic

Ačkoli dynamika makroekonomického prostředí vedla v roce 2022 k určitému ochlazení trhu, investice byly stále přibližně o 30 % vyšší než v roce 2020 a více než dvojnásobné oproti roku 2019⁵.

Dokonce v Evropě byla první polovina roku 2022 pro soukromý kapitál ve zdravotnictví jednou z nejlepších v historii. Objem odkupů v první polovině roku si udržel rekordní tempo z roku 2021 - devět transakcí přesáhlo 1 miliardu dolarů, což představuje tři čtvrtiny z celkového objemu 25,3 miliardy dolarů oznámených v roce 2022⁶.

Investování do biotechnologického/zdravotnického sektoru však v žádném případě není jen záležitostí soukromých společností. Evropská komise⁷ zdůrazňuje význam investic do modernizace zdravotnické infrastruktury prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), což ukazuje, že investice do zdravotnictví nejsou jen o financích, ale především o modernizaci a rozvoji jako takovém.

Podle společnosti KPMG⁸ se očekává, že investice do zdravotnictví výrazně porostou, přičemž hlavními tahouny tohoto růstu budou technologie a digitalizace. Budoucnost zdravotní péče tak bude založena na technologických inovacích a investicích do kvalitnější péče.

Průkopníci v biotech a healthcare sektoru na Slovensku

Na Slovensku již dnes působí několik lídrů z různých částí inovativního zdravotnictví, jako například Glycanostics, DNA ERA a Diagnose.me. Stejně tak MultiplexDX je zavedená a úspěšná biotechnologická společnost neméně známého vědce Pavla Čekana. Firma nedávno přišla na trh s průlomovou diagnostikou rakoviny prsu, která díky své přesnosti dává možnost nastavit pacientům individuální léčbu. Individuální léčba je méně invazivní a zároveň účinnější než ostatní dostupné léčebné postupy - snižuje recidivu (návrat nemoci) o více než 50 procent, předchází zbytečné úmrtnosti a v neposlední řadě snižuje finanční zátěž zdravotního a sociálního systému.

Slovensko nezaostává za světovými trendy ani v oblasti healthcare. Poliklinika Váš Lekár plánuje na přelomu roku otevřít novou soukromou kliniku, která se jako první zaměří na dlouhověkost a prevenci. Nachází se v samém centru hlavního města, na nábřeží Dunaje v zóně Eurovea, a klientům nabídne nadstandardní úroveň zdravotní péče, prodloužené ordinační hodiny a moderní způsoby komunikace. V neposlední řadě se poliklinika Váš Lekár stává prvním zařízením na Slovensku, do kterého lze vstoupit nejen jako klient, ale i jako investor.

Investiční příležitosti (i pro privátní investory a ve spolupráci s investičními fondy)

Revoluční diagnostika Multiplex8+ otevírá novou kapitolu nejen pro samotnou společnost MultiplexDX, která se zabývá diagnostikou a léčbou rakoviny, ale také pro investory v biotechnologickém segmentu. Ve společnosti Crowdberry jsme nedávno otevřeli investiční příležitost, jejímž cílem bylo společně s institucionálním spoluinvestorem zajistit pro MultiplexDX investici ve výši 7,5 milionu eur. Profil investice očekává návratnost 7-10 násobek investované částky v horizontu 5-7 let.

Etablovaná a úspěšná biotech společnost.
Více informací

Váš Lekár buduje moderní polikliniku; první na Slovensku, která je zaměřena na prevenci a dlouhověkost. Také je prvním zdravotnickým zařízením, do kterého lze vstoupit nejen jako klient, ale také jako investor. Už dnes mají pro novou lokalitu dohodnutou spolupráci pro 23 ambulancí a 4 další pracoviště, která zastřešuje zkušený manažerský tým.

Výše minimální investice začíná od 10 000 eur a očekáváme zhodnocení na úrovni 36 % ročně, přičemž úplné nebo částečné splacení počáteční investice je očekáváno v roce 2026.

První poliklinika zaměřená na dlouhověkost.
Více informací

Budete-li potřebovat s něčím poradit nebo máte další dotazy, jsme vám k dispozici na webu crowdberry.eu.