Michal Kaščák z Pohody: Úvěrové financování otevírá dveře k lepší Pohodě a chrání nezávislost festivalu

22. 4. 2024

Michal Kaščák z Pohody: Úvěrové financování otevírá dveře k lepší Pohodě a chrání nezávislost festivalu

Festival Pohoda formuje nejen svět umění, ale také svět obchodu a investic. Jako jedna z prvních slovenských firem se rozhodl využít novou formu financování, kterou na Slovensko přinesla společnost Crowdberry. Úvěrové (dluhové) crowdfundingové financování otevírá festivalu dveře k dalšímu rozvoji, aniž by se musel bát o svou autenticitu a nezávislost. Jedná se o významný milník nejen pro festival, ale také pro transparentní investiční prostředí na Slovensku.

Spolupráce Michala Kaščáka, zakladatele nejznámějšího slovenského festivalu Pohoda, s investiční platformou Crowdberry je přirozeným vyústěním vzájemného sbližování od představení Ecocapsule na Pohodě v roce 2018. Festival chce být po náročném pandemickém období a získání ocenění Nejlepší evropský středně velký festival ještě lepší a Crowdberry ho doprovází jako strategický partner.

„Vzhledem k tomu, v jaké situaci jsme se ocitli v letech po pandemii, jsme přemýšleli, jak budeme s Pohodou pokračovat. Přestože jsme měli několik nabídek na odkoupení festivalu, rozhodli jsme se vyhnout nejklasičtější cestě a hledali jsme investiční přístup, který by nijak neohrozil naši kontrolu nad festivalem, kvalitu služeb a samotnou jeho filozofii. Proto jsme vsadili na dluhové financování, které se pro nás ukázalo jako ideální,“ uvedl Michal Kaščák, zakladatel festivalu Pohoda.

Staronový přístup k investování

Po získání evropské licence ECSP představila společnost Crowdberry nový investiční produkt, tzv. soukromé úvěrové (dluhové) financování, které doplňuje léty prověřené investiční příležitosti typu „growth equity“. Tento dluhem zajištěný investiční přístup se ukázal jako ideální i pro festival Pohoda, protože investorům zajišťuje stabilitu a zakladatelům to, že si nad akcí udrží kontrolu. Festival si tak může zachovat nezávislost a tvůrčí kontrolu nad provozem či programem. Pevné podmínky splácení a úročení zároveň umožňují festivalu detailně plánovat své peněžní toky a přesně řídit své dlouhodobé závazky.

Co je to úvěrové financování a jak se můžete stát investorem festivalu

Crowdfunding je dluhový produkt ve formě investorského úvěru (půjčky) pro podniky nebo nemovitosti, obdoba bankovního financování. Při tomto typu financování se investor stává „bankéřem“, kterému jsou pravidelně vypláceny úrokové výnosy podle předem stanovených pravidel. Investovat mohou fyzické osoby i firmy a úroky se vyplácí podobně jako v bankách. Investování do zajištěných úvěrů patří mezi méně rizikové investice, což osloví spíše konzervativnější investory.

V případě festivalu Pohoda je počáteční kapitál stanoven od 3 000 eur s ročním úrokovým výnosem 9,7 %. Výplatní mechanismus je nastavený pololetně se splácením jistiny po dobu 3 let. Investorský úvěr je zajištěn pohledávkami, samotnou společností a značkou festivalu.

Investujte do Pohody – jedinečné investiční příležitosti s výnosem 9,7 % ročně.
Více informací

„Crowdberry poskytuje investorům záštitu, aby Michal nemusel komunikovat se stovkou jednotlivců. Fungujeme jako administrativní úvěrový agent, který se stará o to, aby každý investor dostal všechny potřebné informace o firmě,“ říká o novém produktu Dano Gašpar, managing partner Crowdberry.

Zájem investorů o festival Pohoda

Od ledna 2024 si festival Pohoda získal pozornost stovek investorů, z nichž mnozí se rozhodli tento lovebrand financovat v jeho růstu a investovat do něj.

Jak funguje úvěrové (dluhové) financování?

Při úvěrovém financování investiční platforma nezasahuje do provozu, ale vyžaduje transparentnost ze strany společnosti a dodržování „finanční hygieny“ po celou dobu investice. Crowdberry systematicky kontroluje i údaje a parametry, které mohou banky nebo investoři přehlédnout.

Provádí také analýzu rizik, při níž posuzuje rizikové skóre firmy a cenného papíru. Na základě získaných údajů společnost Crowdberry určí míru rizika a stanoví přijatelnou výši financování. Odpovědnost za konečné výsledky však nese samotná financovaná společnost.

Každý investor má přístup k finanční analýze a ekonomickému profilu festivalu, včetně událostí během pandemie a plánovaných opatření. Poskytujeme jim také pravidelné čtvrtletní zprávy, popisující, jak se festivalu daří.

Chcete se dozvědět více o DNA hromadného investování a spolupráci festivalu Pohoda s Crowdberry? Michal Kaščák a Dano Gašpar hovoří ve společném rozhovoru
Více na aktuality.sk

Posláním společnosti Crowdberry je demokratizovat investování a umožnit lidem transparentně financovat společnosti, které jsou pro ně důležité a vytvářejí hodnotu. V současné době má Crowdberry v portfoliu 35 slovenských a českých společností zaměřených na zdravotnictví, biotechnologie, IT, e-commerce, životní styl a nemovitosti.

Zdroj článku: Diana Michaličová / Aktuality.sk