Přímé investice po boku zkušeného partnera

Real Estate

7. 1. 2021

Přímé investice po boku zkušeného partnera

Investice do nemovitostí patří z pohledu míry rizika v současnosti k těm konzervativnějším. Pro investory je to příležitost, jak v těchto nejistých časech diverzifikovat portfolio a vložit svůj kapitál do řady segmentů nemovitostí, které přinášejí zajímavé zhodnocení. Jak přistupuje Crowdberry k investování do nemovitostí, jaké výhody přináší investorům a na která kritéria by se měli investoři dívat při rozhodování o své investici? To vše postupně rozebereme v seriálu Investice do nemovitostí.

V realitním segmentu Crowdberry uplatňuje stejný princip jako u investic do podílů firem. Soukromým investorům umožňuje vstupovat do konkrétních investičních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou z oblastí komerčních nemovitostí a kvalitních rezidenčních projektů. Zkušenosti Crowdberry z investičního strukturování a komplexních kontrolních a ochranných mechanismů aplikované na realitní projekty v rané fázi přináší investorům zajímavé a jinak nedostupné investiční příležitosti s vyšším výnosem, než je v realitách zvykem.

Jak Crowdberry přistupuje k investování do nemovitostí?

  • Investice nabízejí konzervativnější příležitosti s vyšším výnosem a dlouhodobým zhodnocováním
  • Transparentní způsob investování kapitálu – transparentní struktura investice a právní ochrana
  • Přímá investice do konkrétní nemovitosti a vlastnictví bez prostředníků
  • Podíl na výnosu z developmentu, nájmu a prodeje nemovitosti
  • Investor se stává spolu-investorem developera resp. firmy a podílí se na jejím úspěchu
  • Důkladný výběr partnera - developera resp. spolu-investora, osobní kontakt a důraz na etablovanost partnerů s dlouholetými zkušenostmi, vybudovanou partnersko-dodavatelskou sítí a track-recordem úspěšně zrealizovaných projektů
  • Podpora a expertíza investičního týmu během celého investičního procesu, důsledná analýza vývoje trhu, due dilligence procesy s renomovanými partnery (právní, finanční atd.)
  • Ochrana investorů – likviditní preference Crowdberry investorů a garance ze strany partnera (spolu-investora)
  • Správa a zastoupení investorů, aktivní spolupráce i po uzavření investice, pravidelný reporting a informace od Crowdberry týmu a partnera / firmy

Investoři se stávají spoluvlastníky konkrétní nemovitosti nebo realitního projektu společně se zkušeným partnerem. Znamená to pro ně nejen možnost podílet se na výnosu spolu s partnerem, ale investovat bez starostí – partner resp. developer se stará o výstavbu a správu projektu, Crowdberry zase o investici a reporting.

Crowdberry má zavedený komplexní mechanismus kontroly pro investory včetně informačních a zabezpečovacích práv. Upravují procesy a předmět rozhodování, postavení dozorčí rady, jakož i právo na informace (pravidelné reporty, správa managementu) a přístup k detailní investiční dokumentaci.

Kontakt: realestate@crowdberry.eu