První tranše investice pro DNA ERA podepsána. Kampaň pokračuje.

20. 6. 2022

První tranše investice pro DNA ERA podepsána. Kampaň pokračuje.

Slovenský biotechnologický startup DNA ERA si za poměrně krátkou dobu vybudoval na českém a slovenském trhu pevnou pozici v oblasti genetických analýz a testování DNA. Společnost plánuje expandovat na nové trhy a inovovat své portfolio produktů a služeb, k čemuž chce využít kapitál od investorů Crowdberry. První tranše investice s cílovou částkou 1 milion eur byla podepsána na začátku června. Podílel se na ní také investiční fond spravovaný CB Investment Management.

Společnost DNA ERA se zaměřuje na přímou genetickou analýzu DNA pomocí vlastního softwaru a interaktivní aplikace pro interpretaci dat. Díky tomu může odhalit predispozice k nemocem, genetická rizika nebo sportovní potenciál. Po počáteční investici 250 tisíc eur z investičního fondu CB Growth ONE v roce 2020 se společnosti podařilo úspěšně vstoupit na český trh a uvést nové produkty a služby. Rok 2021 zakončila s obratem 684 tisíc eur a meziročním nárůstem tržeb o více než 700 %.

DNA ERA v letošním roce pokračuje v pozitivním trendu. V březnu zahájila ve spolupráci s naši platformou investiční kampaň s cílem získat kapitál od soukromých investorů na realizaci své růstové strategie. „Kapitál v podobě nové investice je pro nás odrazovým můstkem k rozšíření našeho produktového portfolia. S podporou investorů z platformy Crowdberry se navíc zaměříme na nabídku nových testů a moderní personalizovaný přístup k prevenci a zdraví. Ještě letos plánujeme vstoupit na nový trh a nabízet testy DNA v místním jazyce a s místní podporou také v Polsku,“ říká CEO a zakladatelka společnosti Michaela Šišková.

Potenciál této části biotechnologického průmyslu potvrzuje hodnota celosvětového trhu s genetickými testy, která v roce 2021 dosáhla 7 miliard eur a očekává se, že do roku 2030 poroste průměrným ročním tempem 7,6 % a dosáhne téměř 14 miliard eur (zdroj: Globenewswire). Na Slovensku je DNA ERA průkopníkem v této oblasti a její obchodní i vědecký potenciál oceňuje její odborný garant Pavol Čekan:

„Pro biotechnologický ekosystém na Slovensku je velmi důležité, že máme firmy, jako je DNA ERA. Je to další příklad společnosti, která dosahuje úspěchů nejen na poli vědy, ale i na poli podnikání.“

Pandemie ukázala, že lékařské kapacity jsou omezené a právě řešení, jako jsou ta, která lidem zpřístupňuje DNA ERA, mohou přinést důležitý posun ve společnosti. To potvrzuje i výrazný nárůst prodejů testů DNA ERA dosažený v roce 2021. „Díky nové investici bude DNA ERA schopna dále rozšiřovat své portfolio produktů a služeb. Investoři využili příležitosti vstoupit do společnosti v rané fázi růstu s kvalitním týmem zakladatelů, což jim může přinést vyšší ocenění v případě potenciálního exitu,“ říká Jakub Bachratý, investiční manažer společnosti Crowdberry.

Od zahájení investiční kampaně se podařilo za necelé tři měsíce překročit polovinu cílové částky, přičemž 1. tranše investice ve výši 400 tisíc eur již byla podepsána. Společnost hodlá investici od investorů Crowdberry s cílovou částkou 1 milion eur využít k rozšíření svého produktového portfolia a k další expanzi na rychle rostoucím trhu.

Příležitost investovat do společnosti DNA ERA a podílet se na jejím dalším růstu je pro české a slovenské investory stále otevřená.

Více o investiční příležitosti:
Detail