Rok 2022 změnil chování investorů: více se zajímají o lokální investiční příležitosti

21. 6. 2022

Změna chování investorů v roce 2022

Nestabilita finančních trhů a globální ekonomiky, rostoucí inflace i geopolitický vývoj způsobují změny v chování investorů. Podpora oblíbených českých i slovenských firem a inovací se ukázala jako jeden z hlavních faktorů jejich osobní motivace investovat. To odpovídá nedávnému vývoji na naší investiční platformě. Především z hlediska nárůstu počtu registrací i celkového objemu investic do firem a nemovitostí, který v současnosti přesahuje 40 milionů eur.

V našem nedávném online průzkumu¹ 40 % respondentů uvedlo, že je pro ně lokálnost, tedy možnost investovat do domácích investičních příležitostí, jedním z klíčových důvodů pro investici. Při zhodnocování majetku (80 %) a vytváření pasivního příjmu (58 %) hraje u většiny respondentů (52 %) významnou úlohu také zachování hodnoty volných finančních prostředků, v současnosti hlavně ochrana proti inflaci.

 „V kritických dobách jsou investoři přirozeně opatrnější a konzervativnější. Dlouhodobě se snaží o rozmístění kapitálu s cílem zachovat hodnotu a zajistit atraktivní výnos. Tento trend vidíme i u nás, přičemž jedním z rozhodujících parametrů je lokálnost – zájem spoluvlastnit značku, kterou znám, podílet se na rozvoji infrastruktury, která přinese do našeho regionu zaměstnanost, zlepší dostupnost služeb, bydlení a podobně,“ hodnotí vývoj Peter Bečár, partner Crowdberry.

Rozhodnutí o realizaci investičního plánu je dlouhodobý proces. Investoři v této fázi často využívají více zdrojů, které jim poskytnou další relevantní data a informace. Z externích zdrojů nejčastěji využívají zahraniční a domácí ekonomická média. Zájem jeví i o různé finančně zaměřené webináře či školení a sociální sítě.

 „V Crowdberry mají investoři přístup k investiční dokumentaci, která obsahuje podrobné informace o společnosti, o příležitosti jako takové, o finančním modelu a také detailní analýzy z renomovaných zdrojů o trhu, konkurenci a podobně,“ říká partner Crowdberry Peter Bečár a dodává, „investoři si cení transparentnosti procesu, důležitá je pro ně nejen pověst investiční firmy, ale také komplexnost informací a přístup k detailům investiční příležitosti.“

Dalším zásadním faktorem, který investoři řeší, je rozložení investičního rizika mezi více nástrojů a segmentů. Jak ukazují údaje ze začátku roku 2022, tak se přibližně 60 % respondentů spoléhá na indexové fondy, 57 % respondentů na akcie burzovně obchodovaných společností. Za nimi následují nemovitosti (53 %) a přímé investice do společností (44 %).

Co se týče jednotlivých odvětví, byl pro respondenty nejzajímavější sektor e-commerce (50 %). Druhý nejatraktivnější segment představovaly fintech a finanční služby (u 48 % respondentů) a po nich služby obecně spolu s průmyslovými podniky a biotechnologiemi (všechny oblasti získaly kolem 40 %).

Od začátku tohoto roku měli investoři Crowdberry možnost investovat do více investičních příležitostí (jen v první polovině roku bylo spuštěno 10 investičních příležitostí) s celkovým cílovým kapitálem přibližně 22 milionů eur. Objem potvrzených investic z aktivních kampaní v první polovině roku 2022 představuje celkovou kapitálovou hodnotu přes 8 milionů eur.

Staňte se součástí Crowdberry a investujte do českých i slovenských nemovitostí a firem s potenciálem.

¹ Průzkum CRM, leden 2022, Crowdberry (investoři označili více možností), anonymní online formulář, vzorek 275 investorů z 3 500 respondentů, 80 % ve věku 35+, země: SK, CZ