Růstový kapitál na podnikání v krizi pomůže k inovacím

Real EstateCB Investment Management

16. 9. 2020

Růstový kapitál na podnikání v krizi pomůže k inovacím

Vlivem koronakrize přehodnotila část investorů své investiční plány a začala se zaměřovat na investice s nižším rizikem. Podle Global Investors Study britské společnosti Schroders z června tohoto roku tak učinila až čtvrtina investorů. Naproti tomu zhruba 20 procent investorů vnímá krizi jako příležitost a vsází na vysoce rizikové investice. Většina je však optimistická a navzdory negativním ekonomickým vyhlídkám se shoduje v tom, že z dlouhodobého hlediska by se dopady pandemie neměly významně projevit na očekávaných výnosech.

Investice v těžkých časech mohou přispět k inovacím nebo pomoci společnosti znovu nastartovat a diverzifikovat ekonomiku. Do popředí se dostávají společensky odpovědná témata (významná z hlediska udržitelnosti, pokroku v oblasti vědy a výzkumu či řešení sociálních otázek), přičemž kapitál je alokován spíše do projektů zaměřených na podporu domácí ekonomiky. Právě zde je příležitost pro mladé začínající firmy, protože ty mají schopnost se rychle adaptovat a nastartovat změnu. Startupy jsou však považovány za segment s vyšším rizikem a současná pasivita soukromých investorů jim neprospívá. Někteří tržní hráči odkládají investiční rozhodnutí a vyčkávají, jak se situace vyvine. Takový přístup může zmařit nebo zpomalit snahy o restart.

Řešením je právě podpora soukromých investorů doplněná kapitálem z veřejných zdrojů. Model, který je zažitý v západní Evropě, dává prostor zkušeným správcům řídit fondy rizikového kapitálu z evropských zdrojů při financování vznikajících firem. Výhodou profesionálních venture kapitálových nebo private equity firem je, že disponují širokou sítí kontaktů a ekosystémem, který přináší nejen potřebné know-how, ale i kontakty a profesionální podporu. Je to cesta, jak v našich podmínkách vytvořit hodnoty pro budoucí růst a rozvoj mladých firem. Příkladem je i nedávná investice do slovenské informační a analytické platformy digitálních aktiv altFINS, které si nedávno všimla i zahraniční média.

Etablovaná investiční platforma Crowdberry prostřednictvím dceřiné společnosti CB Investment Management spravuje část státního balíčku na podporu mladých začínajících společností. S altFINS se dohodla na investici spolu se soukromým investorem. Podle Crowdberry má altFINS globální potenciál, neboť přináší na rostoucí trh digitálních aktiv výjimečný nástroj. V důsledku absence kapitálového trhu na Slovensku a narůstajícího tlaku na likviditu v tradičních venture kapitálových společnostech (kapitál soukromých investorů) způsobeného pandemií koronaviru se právě model kofinancování, založený na propojení veřejného a soukromého kapitálu, ukazuje jako efektivní i v postkoronavirovém světě.

CB Investment Management

CB Investment Management je stoprocentní dceřinou společností Crowdberry, největší alternativní investiční platformy na Slovensku a v Česku.

Spravuje investiční fond o výši 23,2 milionu eur financovaný ze zdrojů Slovak Investment Holdingu a vlastních zdrojů. Fond investuje do začínajících slovenských společností (3 až 5 let) s mezinárodním profilem. Ty mohou získat investice od několika set tisíc do 1,6 milionu eur. Kromě toho mohou získat další takzvaný smart kapitál v podobě znalostí, zkušenosti a přístupu do ekosystému 3 000 soukromých investorů z Crowdberry.

Investice v počáteční fázi podnikání již získalo vícero inovativních společnosti jako Akular, Nitroterra Technology, Artzenal, iERP, Airlogy Labs, altFINS a další.

CB Investment Management je partnerem akceleračních programů, například Challenger nebo HealthcareLab, v nichž se aktivně zapojuje i do hodnoticích procesů a mentoringu.

Článek vznikl pro seriál „Investície v biznise“ ekonomického deníku Hospodárske noviny: https://hnonline.sk/hn-special/2208969-v-prenajme-lodi-su-svetovi