Znáte crowdinvesting? Jde o inovativní způsob, jak investovat a jak pomáhat českým a slovenským firmám stát se globálními lídry.

Start-up

21. 9. 2018

Znáte crowdinvesting? Jde o inovativní způsob, jak investovat a jak pomáhat českým a slovenským firmám stát se globálními lídry.

Crowdfunding se v posledním desetiletí těší stále větší popularitě, a přitom ve světě už existuje celé století. I Socha svobody v New Yorku či naše Národní divadlo jsou příklady toho, kdy komunita zafinancovala vznik unikátního projektu. Nejnovější inovací v crowdfundingu je tzv. „equity crowdinvesting“, který investorům umožňuje kromě investování kapitálu získat i podíl v soukromě vlastněné společnosti či nemovitosti.

Zatímco ve Velké Británii a v USA je už equity crowdinvesting běžným pojmem, ve střední a východní Evropě (dále CEE) je možnost koupit si podíl ve společnosti, která je člověku blízká, stále novinkou. Platformy jako Conda, Crowdberry a Fundlift umožňují soukromým investorům stát se součástí společnosti a společnostem naopak umožňují získat kapitál pro růst, zaujmout nové zákazníky či ambasadory značky a přilákat nové talenty.

 

Soukromé investice a spoluvlastnictví aktivně podporují tvorbu hodnoty

V zimě roku 2016 Tomáš Žáček, spolutvůrce soběstačného mikro-domu Ecocapsule, stál v zasedací místnosti v prostorách Tatra banka Private Banking před 20 potenciálními investory v rámci jednoho z investičních večerů Crowdberry. Představoval jim svoji vizi a pokoušel se je přesvědčit, aby do ní investovali a stali se součástí jeho společnosti. Už tehdy myšlenka Ecocapsule a její ikonický design rezonovaly v médiích po celém světě a ze všech stran přicházely stovky objednávek. Tomáš měl ale tehdy jen čtyři kolegy a skoro žádný kapitál, takže by nezískal financování od banky a v tomto stadiu bylo i příliš brzy na to, aby se obrátil na investiční fond.

Ecocapsule, která se později stala největší crowdinvestingovou kampaní v regionu CEE, získala 11 soukromých investorů a spoluvlastníků. Díky celkové investici ve výši 750 000 eur společnost vyrobila první kusy světoznámého soběstačného mobilního mikro-domu. Někteří z investorů pomohli společnosti se získáním dodavatelů komponentů, s rozvojem a distribucí v jihovýchodní Asii a s hledáním potenciálních zákazníků i vhodné výrobní lokality.

V lednu 2018 už všichni společně stáli na střeše budovy UNIQ v centru Bratislavy a sledovali, jak první vyrobenou Ecocapsuli při její světové premiéře se zájmem obletují slovenští novináři.

V červnu se spustilo druhé investiční kolo kampaně, které umožní spustit sériovou výrobu. V době, kdy vzniká tento článek, je kampaň pro investory stále otevřená. Investoři z prvního investičního kola už dnes zhodnotili svoje počáteční investice a účastní se i druhého kola.

Příběh Ecocapsule s 2,75 milionu eur od desítek investorů ve dvou investičních kolech nejlépe vypovídá o podstatě crowdinvestingu. Investoři se stávají součástí příběhu společnosti a dokážou tím i přímo ovlivnit úspěch své investice.

 

Široká nabídka investičních segmentů

Novodobý crowdfunding zpočátku podporoval jen start-upy, a to hlavně financováním vývoje jejich nových, inovativních produktů. Crowdinvesting jako samostatná disciplína vznikl pro investory, kteří si už nechtěli koupit pouze samotný produkt, jenž měl být v budoucnosti vyvinut, ale chtěli získat přímo vlastnický podíl ve společnosti.

Po vysoce rizikových a zároveň vysoce výnosných investicích do start-upů se crowdinvesting postupně rozšířil i do dalších investičních oblastí, jako jsou malé a střední podniky (dále SME) a nemovitosti, či dokonce do umělecké sféry. Investorům taková diverzifikace umožňuje vložit kapitál do investic s různými rizikovými a výnosovými profily. Nejmenší riziko představují nemovitosti, relativně málo rizikové jsou malé a střední podniky a za nejriskantnější se považují start-upy.

Platformy v regionu CEE, které poskytují možnost dluhového crowdinvestingu, se soustřeďují především na projekty z oblasti nemovitostí (Upvest a Fundlift v České republice) nebo na malé a střední podniky (Fingood – Česká republika, Finnest – Rakousko).

Investoři, kteří mají zájem spíš o spoluvlastnictví společností, mohou využít equity crowdinvestingové platformy jako Crowdberry či Fundlift, přes které mohou získat vlastnický podíl v nemovitostech, SME i start-upech.

Příkladem společnosti ze segmentu malých a středních podniků je CreativePro, pocházející z Bratislavy. CreativePro je jedním ze světových lídrů mezi live marketingovými agenturami působícími v regionu CEE. V roce 2017 společnost získala kapitál od investorů, kteří jí kromě finanční injekce pomohli i s expanzí v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a na dalších trzích regionu CEE. Investorům, kteří investovali do CreativePro, byly nedávno vyplaceny první dividendy.

Velkou rozmanitost investičních příležitostí, které nabízí crowdinvesting, ilustruje i projekt „Dúbravská oáza“. Jde o moderní zařízení pro seniory, kteří jsou odkázaní na nepřetržitou péči. Výhodně umístěné zařízení v lese nedaleko centra Bratislavy v sobě snoubí rysy malého a středního podniku a segmentu nemovitostí. Zvýšenou ochranu a zajištění investice zaručuje to, že provozovatel je vlastníkem jak pozemku, tak budov.

Dúbravská oáza je příkladem crowdinvestingové kampaně, která investorovi umožňuje spoluvlastnit nemovitost oceněnou na víc než 5 milionů eur. Možnost koupit si podíl v tak rozsáhlém projektu je v našem regionu první příležitostí svého druhu.

 

Crowdinvesting versus veřejně obchodovatelné akcie

Podobně jako na burze i zde investoři, kteří v crowdinvestingové kampani získají vlastnický podíl v soukromé společnosti, očekávají z investic do malých a středných podniků výnosy ve formě dividend či zpětného odkupu svého podílu a u start-upů zhodnocení investice v době exitu, či případně výnos z prodeje jinému investorovi.

Soukromé investice však nejsou stejně likvidní jako veřejně obchodovatelné akcie, a to hlavně ty do start-upů. Investor svůj podíl nemůže jednoduše a rychle prodat a existuje i riziko, že o celou investici přijde. V případě úspěchu však může očekávat výnos ve výši několikanásobku své původní investice.

Nejznámějším příkladem úspěšné equity investingové kampaně je BrewDog. Malý britský pivovar, který expandoval do celého světa, se ve Velké Británii stal jedním z nejrychleji rostoucích podniků v potravinářském průmyslu. BrewDog získal kapitál přes platformu CrowdCube a investorům vydělal až 28násobek jejich počáteční investice.

Spoluvlastnictví přes equity crowdinvesting se výrazně liší od dluhového crowdinvestingu, při kterém investor společnosti poskytuje půjčku a stává se tak jejím věřitelem. Kromě vyplácení úroků z této půjčky či dluhopisů se investoři v podnikání společnosti většinou neangažují. Dluhové nástroje jsou však jednodušší na pochopení, podléhají mnohem jednodušší regulaci a nesou s sebou celkově menší riziko – a tedy i nižší výnosy.

 

Equity crowdinvesting v životním cyklu podniku

Vývoj nového produktu, průnik na nové trhy, navýšení výrobní kapacity či rozšíření týmu představují v dnešním vysoce konkurenčním prostředí velkou výzvu. K budování společnosti s globálními ambicemi je v určitém bodě potřeba mít na tyto aktivity externí financování.

Investice do vlastního kapitálu, ať už soukromé, či získané přes crowdinvestingovou kampaň, posilují finanční rovnováhu podniků. Start-upům i malým a středním podnikům pomáhají absorbovat počáteční ztráty budoucími výnosy z podnikání.

Společnost se díky tomu, že má lepší finanční rovnováhu na straně vlastního kapitálu, jeví před bankovními institucemi jako finančně zdravější a může tak získat přístup k dodatečnému bankovnímu financování. Equity investování můžeme vnímat jako doplněk k tradičnímu bankovnímu financování.

Při hledání soukromých investic do vlastního kapitálu se společnosti většinou obracejí na tzv. „andělské investory“ či fondy rizikového kapitálu, ale čím dál víc už i na širší veřejnost prostřednictvím crowdinvestingu. Crowdinvesting přichází v životním cyklu podniků – start-upů a SME –na řadu zpravidla po prvotním financování od rodinných příslušníků a přátel a předchází prvním institucionálním investicím (rizikovým investičním fondům), případně přichází zároveň s nimi.

Pro většinu investorů, kteří se pro crowdinvesting rozhodnou, je finanční výnos jen jedním z vícero důvodů, proč investují do společnosti. Obecně je motivuje kombinace emocionálního aspektu, sociálního dosahu a finanční výnosnosti investice. Se společností se ztotožňují a jsou přesvědčení o tom, že uspěje. Společnost díky crowdinvestingu a aktivní podpoře od svých investorů získává nejen finanční kapitál, ale zároveň i nové zákazníky, dodavatele, zaměstnance či konzultanty. Každý z těchto prvků je důležitou součástí růstu a úspěchu společnosti.

 

Ne jen online

Většina crowdinvestingových platforem se zaměřuje na zprostředkování investic od velkého počtu menších investorů (například Crowdcube, Seedrs, Fundlift, Conda). Procesy probíhají převážně online a jsou automatizované, přičemž se platformy zaměřují hlavně na intuitivní a uživatelsky příjemné ovládání a jednoduchý sběr informací. Investoři tak mohou investovat online nebo přes mobilní aplikaci během několika minut z pohodlí svého obývacího pokoje. Většina kampaní končí úspěšným uzavřením investice. Po ukončení kampaně však jen některé platformy nadále úzce spolupracují s danými společnostmi. Správa investice je zpravidla odevzdána do rukou samotné společnosti, která s takovým procesem nemá dostatečné zkušenosti.

Pro růst a prosperitu společnosti je klíčový výběr správných investorů, kteří do společnosti dokážou přinést svoje vědomosti, zkušenosti a kontakty. Právě na tomto principu funguje několik vybraných, vysoce profesionálních crowdinvestingových platforem. Jejich prioritou jsou osobní vztahy mezi investory a společností, spravování investice a spolupráce se společnostmi po uzavření investiční kampaně. Právě přetrvávající spolupráce investorům zajišťuje určitou formu ochrany a společnostem pomáhá v růstu. Tyto platformy nabízejí vyšší formu intimity – investoři se mohou osobně poznat se zakladateli společností a prodiskutovat s nimi detaily jejich podnikatelského plánu. Rozhodnutí investovat potom pro ně bývá jednodušší.

Investoři s podnikatelskou historií mají navíc možnost se spolu potkávat, sdílet svoje znalosti a zkušenosti, nebo dokonce společně najít další podnikatelské příležitosti.