SmartHead

Intuitivní profesionální SW řešení pro správu a komunikaci aktivit firemní udržitelnosti

SK
PodnikyPodílZafinancované

SmartHead

SmartHead poskytuje firmám intuitivní a zároveň profesionální řešení pro správu, komunikaci, sledování a vyhodnocování jejich aktivit v oblasti udržitelnosti.

Pozitivní dopad na společnost, životní prostředí, okolí a komunity se postupně stává klíčovou součástí podnikání a marketingu nejen nadnárodních společností, ale i malých a středních firem. S neustálým růstem požadavků na udržitelnost ze strany zákazníků a partnerů firem mají společnosti a jejich management problém s efektivním řízením a sledováním konkrétních aktivit. Firmám tak chybí nejen jednoduchý a účinný, ale i důvěryhodný způsob vyhodnocování a komunikace udržitelných aktivit vůči investorům a dalším zainteresovaným stranám (stakeholderům). Tyto problémy řeší SmartHead – digitální platforma, která na jednom místě kredibilně sleduje a porovnává aktivity všech typů společností (velkých, malých i středních) v oblasti udržitelnosti. Firmy na SmartHead získávají nástroj k posílení důvěry potenciálních klientů a ke komunikaci s externí veřejností, firemními partnery a investory.

Díky získané certifikaci GRI bude SmartHead nabízet profesionální řešení pro správu ESG metrik. To bude v brzké době atraktivní i v souvislosti s přicházející EU směrnicí – povinné reportování udržitelnosti týkající se přibližně 50 000 firem působících v EU.

  • V současnosti je na digitální komunikační platformě besmarthead.com sdíleno přes 1 400 aktivit realizovaných firmami s 1,8+ mil. interakcí publika měsíčně na využívaných marketingových kanálech.
  • Profil udržitelnosti si na platformě SmartHead vytvořilo již 230 korporátních zákazníků z různých sektorů, přičemž mezi nejaktivnější patří velké společnosti jako Tesco, Dell Technologies, IntesaBCI (VÚB), Kaufland či McDonald’s.
  • Řešení vyplňuje mezeru a potřebu na trhu – v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), jež představila OSN v roce 2015, neexistuje online nástroj, který by firmám pomáhal nastavovat cíle, sledovat jejich plnění, spravovat a analyzovat data a výsledky, a především je komunikovat pro svůj prospěch a image svým stakeholderům.
  • Přidaná hodnota a značný tržní potenciál: Podle průzkumu KPMG v roce 2020 spojovalo až 72 % společností své obchodní aktivity s Cíli udržitelného rozvoje. [1] Pro malé a střední podniky není jednoduché uchopit koncept udržitelnosti a zavést strategii. Každý pátý z nich mezi překážkami uvádí nedostatečné dovednosti a know-how v oblasti udržitelnějších postupů a inovací v této oblasti.[2]
  • Nová směrnice Evropské Unie CSRD bude počínaje rokem 2023 vyžadovat od přibližně 50 000 firem působících v EU povinné reportování udržitelnosti jejich podnikání.
  • Atraktivní zhodnocení investice: Očekávané zhodnocení prostřednictvím potenciálního prodeje společnosti (exit), resp. prodeje podílu na společnosti dalšímu investorovi.

Zdroje:

[1] Globální průzkum KPMG o udržitelnosti: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf

[2] https://ec.europa.eu/growth/content/survey-confirms-need-support-small-and-medium-sized-businesses-their-path-towards_en

O investiční příležitosti

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

„SmartHead nabízí interaktivní formu zpracování našich aktivit a jednoduché propojení s cíli udržitelného rozvoje. Považujeme to za skvělou možnost, jak posilovat komunikaci s veřejností, odborníky i jinými firmami.“ Veronika Bush, vedoucí komunikace v Tesco Stores SR, a.s.
"Platforma SmartHead nám umožňuje sledovať a zhodnocovať naše lokálne aktivity a ekologické kroky spoločne s našimi zákazníkmi, či verejnosťou. Chceme byť dobrým príkladom aj ostatným firmám.” Lucia Poláčková, PR Supervisor v McDonald's
„Věříme, že i díky profilu udržitelnosti SmartHead nám klienti budou ještě více důvěřovat a potenciální klienti se k nám rozhodnou přejít. Vyzdvihuji jednoduché a intuitivní ovládání platformy a perfektní servis ze strany SmartHead.“ Lucia Macková, manažerka CSR, VÚB, a.s.

Problém a příležitost

V návaznosti na iniciativy Cílů udržitelného rozvoje, které mnohé firmy zavádějí, neexistuje nástroj, který by firmám pomáhal nastavovat cíle, sledoval jejich plnění, pomáhal spravovat a analyzovat data a výsledky dále reportovat či komunikovat stakeholderům. Posun na trhu v tématu firemní udržitelnosti a ESG nabírá na důležitosti i v rámci privátního sektoru v návaznosti na připravovanou evropskou legislativou CSRD, která se dotkne přibližně 50 tis. firem působících v EU.

  • S tím, jak roste množství dat a aktivit kolem udržitelnosti, mají velké společnosti problémy je efektivně řídit a sledovat napříč různými týmy, odděleními a zeměmi. Chybí jednoduchý a účinný způsob, jak je komunikovat zainteresovaným stranám (stakeholderům).
  • Pro malé a střední podniky je těžké nějak uchopit koncept udržitelnosti a zavést strategii udržitelnosti.
  • Na trhu chybí intuitivní řešení, které by umožňovalo jednotně sledovat a porovnávat aktivity všech společností (velkých, malých a středních) v oblasti udržitelnosti a organizovat tyto údaje podle velikosti společnosti, dopadů, odvětví, země, geografického umístění a úrovně zapojení do cílů udržitelného rozvoje.
  • Zúčastněné strany nemají přístup k informacím o konkrétních činnostech společností v oblasti udržitelnosti a chybí i možnost zpětné vazby k tomuto tématu.

SmartHead přichází s řešením, které vyplňuje tuto mezeru na trhu a umožňuje firmám maximalizovat benefit z vynaložených prostředků a kapacit ke zvýšení udržitelnosti jejich podnikání.

Produkt

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

Obchodní model a zákazníci

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

Tým

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

Trh a konkurence

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

Rizika

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

Záměr investice

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

800 000 €
Cílová částka
65
Investorů
25 - 50% p.a.
Požadovaný výnos

Do této příležitosti momentálně nemůžete investovat