Domov seniorů Dobré časy slavnostně otevřen za účasti premiéra

11. 10. 2022

Domov seniorů Dobré časy slavnostně otevřen za účasti premiéra

Začátkem září proběhlo slavnostní otevření nového domova seniorů v Ivančicích u Brna. Dobré časy nabízejí celkem 167 lůžek, z toho 77 je určených klientům vyžadujících zvláštní režim ošetřování. Zbylých 90 lůžek bude sloužit jako zdravotní lůžka dlouhodobé péče. Slavnostní ceremonie se účastnili také zástupci vlády a samosprávy v čele s premiérem Petrem Fialou.

Na financovaní dokončení Domova seniorů Dobré časy se podílely náš nemovitostní fond CB Property Investors a společnost BIZNISHUB slovenského investora a podnikatele Jozefa Gimy. Ředitelem domova je podnikatel Per Váka. Jako tajemník sociálního odboru ve Znojmě získal rozsáhlé znalosti ze sektoru nestátních sociálních zařízení včetně všech typů domovů pro seniory.

Za projekt se postavila také odborná kapacita –⁠ profesorka Matějovská Kubešová z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU.

„Moje 20leté zkušenosti svědčí o neuspokojivé situaci v oblasti péče o seniory. Do budoucna je nutno očekávat nárůst počtu obyvatel vyššího věku s klesající soběstačností, u kterých se bude stále více vyskytovat i několik různých zdravotních problémů. Jedním z řešení s vysokou šancí na úspěch je právě takové zařízení kombinovaného charakteru poskytující zdravotní i sociální služby.“

Kolaudace proběhla v létě, na začátku září domov slavnostně otevřeli předseda vlády České republiky Petr Fiala, ministr zdravotnictví České republiky Vlastimil Válek, hejtman Jihomoravského kraje Jan Gröhlich, senátor Roman Kraus a kandidát na senátora Tomáš Töpfer.

Dobré časy reagují na nedostatek kapacit

Do ostrého provozu bude domov uveden na konci září a už při slavnostním otevření projevený zájem klientů téměř překračoval nabízenou kapacitu. Volná místa v podobném zařízení jsou totiž nedostatkové zboží. Projekt tak reaguje na situaci na trhu, kdy poptávka vysoce převyšuje nabídku. Jen v roce 2020 bylo v ČR odmítnuto přes 46 000 žádostí o lůžko a kvůli stárnutí populace hrozí, že situace se bude zhoršovat. Stále více seniorů také potřebuje specializovanou zdravotní péči, kterou nyní mohou díky novému domovu seniorů získat.

Možnost profitovat na budoucím růstu hodnoty se otevřela také Crowdberry investorům. Využijte příležitost se zároveň podílet na změně v dostupnosti kvalitních zařízení pro seniory.