Jaká kritéria zvážit při investování do nemovitostí

Real Estate

14. 1. 2021

Jaká kritéria zvážit při investování do nemovitostí

Dnešní doba nabízí řadu možností investování, zejména co se týče nástrojů, výběru partnerů či samotných segmentů (jako např. dluhopisy nebo akcie). Na druhou stranu roste komplexnost změn, která souvisí s chováním spotřebitelů, vývojem nových technologií, ale i globalizací.

Pro investora je tak stále složitější se zorientovat. Platí to i v realitním segmentu, i když mnozí investoři výše zmíněné aspekty ne vždy zohledňují. V další části našeho seriálu uvádíme základní kritéria, které jsou důležité pro rozhodování při investování do nemovitostí.

Investiční nástroje a proces

Investice do dluhopisů, přes půjčky, koupě akcií realitních fondů, případně přímé vlastnictví nemovitosti – to vše jsou nástroje, které mohou přinést investorům požadovaný výnos. Jedním z nejdůležitějších faktorů je však míra rizika, kterou může investor při dané investici nést. Investor by si měl položit základní otázky: Jaký výnos mi investice může přinést a v jakém horizontu? Jaká je pravděpodobnost daného výnosu vs. hodnota, kterou mohu ztratit? Jaké mechanismy mě chrání před ztrátou hodnoty a při jaké pravděpodobnosti?

Dalším neméně významným aspektem je transparentnost procesu. Na to, abychom dokázali posoudit míru transparentnosti, potřebujeme detailní balík obsahující informace, které lze rozdělit do tří oblastí:

  • Informace o trhu, na kterém se nemovitost nachází, včetně analýzy a dat, které například definují úspěšnost lokality, developera, pronájmů atd.
  • Informace o samotné nemovitosti – její popis, stav, informace o partnerovi resp. developerovi, jeho track-record (úspěšně zrealizované projekty), ale také informace o pronajímateli, podmínkách bankovního financování, za jaké ceny se bude prodávat atd.
  • Informace o investiční struktuře – parametry investice, podmínky, jaký je cíl investice (resp. na co budou použity moje peníze), kdo s nimi může nakládat, jak budou nastaveny rozhodovací a kontrolní mechanismy atd.

Investiční partner a otevřenost komunikace

Pro investory neméně významným kritériem by měl být i samotný investiční tým – jeho zkušenosti a schopnost identifikovat a připravit atraktivní nemovitosti vzhledem k aktuální situaci. Investiční tým tvoří důležitou spojnici mezi investorem a partnerem. Jeho úkolem je najít takové podmínky, které budou vyhovovat oběma zainteresovaným stranám. Pro nás v Crowdberry je klíčová důvěra a otevřený přístup v každé fázi investičního procesu, a to i po zainvestování.

Ambicí Crowdberry je intenzivně propojovat investiční know-how a inovativní přístup k financování napříč segmenty. Důraz klade i na výběr lidí, které spojuje nejen rozsáhlá expertíza a zkušenosti z více odvětví, ale zejména smysl pro transparentnost, profesionalita, absolutní zaměření na potřeby klientů a pověstná extra mile, kterou má celý tým zakořeněnou v DNA.

Investiční tým pro segment nemovitostí je veden profesionály z dlouholetými zkušenostmi z oblasti realitního developmentu, finančního řízení a strukturování investic.

  • Peter Bečár, partner pro segment nemovitostí, má více než 20leté zkušenosti z oblasti realitního developmentu a IT sektoru, dlouhodobě působil jako ředitel P3 Logistic Parks pro střední a východní Evropu – lídra v oblasti industriálního developmentu. V současnosti zároveň působí i jako senior poradce globální společnosti zaměřené na oblast soukromých investic TPG Real Estate.
  • Omar Sattar –Managing Director pro segment nemovitostí a zároveň Managing Director fondu CB Property Investors. Jako profesionál působí v realitním segmentu více než 25 let, je členem RISC (Royal Institution of Chartered Surveyors), která sdružuje odborníky z oblasti nemovitostí, developmentu a příbuzných oborů. Má zkušenosti z vedoucích pozic společností působících v realitně-investičním segmentu, převážně v regionu střední a východní Evropy, řídil českou pobočku společnosti Colliers International.
  • Martin Pleva – investiční manažer, má 18leté zkušenosti z finančního sektoru se zaměřením na oblast financí v realitním developmentu. Ve společnosti UniCredit Leasing vedl divizi Real Estate Leasing, působil také jako šéf obchodního oddělení Erste Group Immorent Slovakia a později ve vídeňské pobočce skupiny Erste Group.
  • Samuel Frankl – investiční manažer, má zkušenosti z oblasti investic do nemovitostí, ale i oceňování společností a poradenství v oblasti managementu. Pracoval ve společnosti innogy Consulting, kde se zaměřoval na transformační a strategické projekty, spoluzakládal investiční platformu pro investování do nemovitostí UpVest, působil také jako konzultant v mezinárodní společnosti EY.

Kontakt: realestate@crowdberry.eu