Sektor Life Science na Slovensku očima svých lídrů: Dostatek talentu, málo investic

12. 2. 2024

Sektor Life Science na Slovensku očima svých lídrů: Dostatek talentu, málo investic

Inovace a technologický pokrok dnes určují tempo rozvoje společnosti. Úspěch sektoru Life Science je zásadní nejen pro budoucnost zdravotnictví, hospodářství a kvality života, ale i pro celé směřování Slovenska. V této oblasti máme značný prostor pro růst a také hodně nevyužitého talentu. Klíčem k úspěchu by však mohlo být právě propojení inovátorů s růstovým kapitálem. Shodli se na tom vědci, investoři a zástupci úspěšných slovenských start-upů a firem z oblasti slovenského Life Science na akci Life Sciences & Slovakia: Emerging Sector for the Upcoming Decades, kterou zorganizovala Americká obchodní komora ve spolupráci s Crowdberry.

Přetlak nevyužitého talentu

Odliv talentů je na Slovensku často diskutovaným tématem, a přesto se zástupci rychle rostoucích firem v sektoru Life Science– Pavol Čekan (CEO MultiplexDX), Eva Kováčová (CEO Glycanostics) a Michaela Šišková (CEO DNA ERA) – shodují na tom, že o perspektivní uchazeče nemají nouzi.

„Když jsme vypsali novou pozici genetika, za dva dny jsme měli víc než 100 přihlášek!“ upozornila Michaela Šišková z firmy DNA ERA, která usiluje o to, aby genetické testy byly dostupné každému. „Na Slovensku máme paradoxně doslova přetlak talentu, ale chybějí nám zatím příběhy úspěšných firem, které by přesvědčily klíčové partnery, že se do nich vyplatí investovat,“ doplnil Pavol Čekan, CEO společnosti MultiplexDX, která se zabývá zejména vývojem rychlých a přesných diagnostických produktů pro odhalení chorob, jako je rakovina prsu. „Z mého pohledu nám nechybí talent přímo ve vědě, ale v infrastruktuře nad ní, v tzv. tech transfer sféře. Potřebujeme lidi, kteří rozumějí byznysovému prostředí, umí komunikovat s relevantními firmami, orientují se v tvorbě licenčních smluv a podobně,“ podotkla Eva Kováčová z Glycanostics.  

Kromě toho brzdí rozvoj těchto začínajících slovenských firem s globálním potenciálem i nedostatečné propojení se zahraničními kapitálovými trhy. „Slovensko ani Česká republika prakticky nejsou na mapě mezinárodních investičních trhů v oblasti Life Science,“ posteskl si Partner v Crowdberry Michal Nešpor. Toto propojení je přitom nezbytné pro přenos lokálních inovací na mezinárodní úroveň a pro jejich uplatnění v širším kontextu. Dobrou zprávou je, že od toho nejsme až tak daleko.

Právě Crowdberry hraje klíčovou úlohu v přemosťování této mezery. Umožňuje totiž firmám nastartovat svůj počáteční růst, aby se v budoucnosti mohly spojit s mezinárodními investory a rozšířit tak svoje služby či produkty, které pomáhají zlepšovat, nebo dokonce zachraňovat lidské životy.

Průkopníci v sektoru biotech a healthcare na Slovensku z portfolia Crowdberry

Vstupte do světa LifeScience jako investor se silným partnerem a úspěšný hráč s výsledky!
Spoluvlastněte Glycanostics

Hledání synergií

Spolupráci a vzájemné propojení vyzdvihli hosté jako aspekty, které jsou pro další růst sektoru Life Science na Slovensku stejně důležité. Vytvořit ekosystém, ve kterém budou moci vznikat další firmy, však nelze bez společností, které prošlapou pomyslnou cestu k úspěchu a dostanou slovenský sektor Life Science na mapu i v globálním měřítku. MultiplexDX, Glycanostics či DNA ERA právě takovými firmami jsou. „Nepotřebujeme být jakýsi jednorožec – úspěch přejeme všem,“ podotkl v rámci příjemného fireside chatu Pavol Čekan. „Důležité je, aby u nás byly firmy, které prorazí, a z nich potom takříkajíc vzejde talent a ten se, podobně jako investice, může zhodnotit v dalších úspěšných projektech,“ rozvinul myšlenku v rámci společné diskuse Michal Nešpor, který vede investiční fond CB Investment Management, dceřinou společnost Crowdberry.

Nově vznikající medical hub Lab28 skýtá ideální prostředí právě pro firmy v oblasti Life Science, biotech a medicíny. Pavol Marcinko, CEO firmy Váš Lekár a zakladatel Polikliniky Váš Lekár a iniciátor tohoto projektu, též hovořil o důležitosti spolupráce: „Naším cílem je vytvořit společný prostor, kde firmy ze sektoru Life Science mohou spolupracovat, učit se od sebe a společně růst.“ Tento přístup umožňuje firmám nejen sdílet zdroje a znalosti, ale také vytvářet nové příležitosti pro inovace a podnikání, čímž se posiluje celý sektor a otevírají se dveře pro další úspěšné projekty.

Dalším hmatatelným příkladem synergie mezi propojenými sektory je nedávno otevřená Poliklinika Váš Lekár, která staví na komplexním pohledu na zdraví klienta a je zaměřená na prevenci a well-being. „Chceme, aby měli lidé k dispozici komplexní péči a dostatek informací, a proto se snažíme na jednom místě sdružovat vícero specialistů. Zároveň se zaměřujeme na prevenci a jedním z našich cílů je, aby se lidé nebáli převzít zodpovědnost za svoje zdraví a kvalitu svého života,“ objasnil Marcinko.   

Hledání synergií a vzájemnou podporu zdůraznila i Michaela Šišková z DNA ERA. „Jakmile k tomu bude příležitost, určitě bych ráda sektoru Life Science něco vrátila, ať už spoluprací, nebo podporou začínajících projektů. U nás nejsme moc zvyklí dělat něco navíc, a proto je podle mě důležité podpořit ty, kdo chtějí rozvíjet vlastní projekty,“ podotkla. 

Úspěšné „life science příběhy“

Úspěch firem v sektoru Life Science závisí nejen na jejich inovacích a vědeckém pokroku, ale i na tom, jestli jsou otevřené a přístupné i mimo svůj sektor. Když jsou tyto firmy otevřené spolupráci a komunikaci s různými odvětvími a investory, je pro ně o dost snazší získávat potenciální investice a kapitál. Tento přístup umožňuje firmám v sektoru Life Science lépe prezentovat svoje projekty a vize, čímž se stávají atraktivnějšími pro investice a podporu, bez nichž se jejich další růst a rozvoj neobejdou. „Potřebujeme investice a systém vzdělávání nejen na vývoj produktů, ale i na rozvoj talentů pro strategické a komerční řízení podniků v sektoru Life Science,“ zdůraznila Eva Kováčová z Glycanostics. „Celosvětově úspěšná může být jen ta firma, která zná pravidla hry v sektoru Life Science a hraje ji ze všech nejlépe,“ dodala.

Klíčovým faktorem je nejen velký počet talentů v oblasti vědy a výzkumu – a tím Slovensko disponuje –, ale i podpora vhodného prostředí a vytvoření optimálních podmínek pro růst a rozvoj tohoto sektoru. Peter Potúček ze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), který v rámci diskuse reprezentoval pohled regulátora, zdůraznil, jak je pro podnikání v tomto sektoru důležité transparentní prostředí a férová soutěž. „Jsem si vědom toho, že byznysový sektor od nás očekává transparentní prostředí a férovou soutěž. I proto jsme otevření komunikaci a chceme nastavit regulační rámec tak, abychom nevytvářeli byrokratické překážky, a přitom zároveň nedělali žádné kompromisy v kvalitě a bezpečnosti produktů.“  Rovněž dodal, že stát a byznys mají společný cíl, a sice zlepšovat zdraví a kvalitu života lidí. Tento společný zájem vytváří pevný základ pro rozvoj a podporu sektoru Life Science na Slovensku. 

Investujte a spoluvlastněte Glycanostics - úspěšnou slovenskou společnost Glycanostics.
Detail investice

Úspěch sektoru Life Science – úspěch Slovenska

Slovensko se v posledních letech etablovalo jako významný hráč v oblasti biotechnologií a zdravotní péče. Rostoucím počtem inovativních firem, jako jsou mj. Glycanostics, DNA ERA, MultiplexDX či Váš lekár, které přinášejí revoluční změny v diagnostice, léčbě a péči o pacienty, Slovensko dokazuje, že má v této oblasti obrovský potenciál a talenty. „Vnímáme potenciál i celospolečenský dopad, které sektor Life Science má. Zároveň si však vybíráme firmy, které jsou schopné investovaný kapitál násobně zhodnotit,“ konstatoval na závěr diskuse Michal Nešpor.

Právě díky zodpovědnému investování mohou úspěšné firmy naplno využít svůj potenciál a budovat tak lepší prostředí nejen v rámci zdravotní péče a zlepšování kvality života, ale i pro celkový růst ekonomiky. Úspěch sektoru Life Science totiž předurčí i úspěch naší země, shodli se hosté v závěru.

„Úspěch sektoru Life Science předurčí i úspěch naší země,“

Soukromí investoři již do Life Science sektoru přes Crowdberry investovali více než 10 milionů EUR.
Přidejte se k nim a Investujte do Glycanostics