Nový slovenský investiční fond CB ESPRI Impact One se zaměřuje na aktivity s pozitivním společenským dopadem

2. 5. 2022

Nový slovenský investiční fond CB ESPRI Impact One se zaměřuje na aktivity s pozitivním společenským dopadem

Investiční fond CB ESPRI Impact One je vůbec prvním slovenským investičním fondem, který si klade za cíl podpořit vznik a rozvoj nevládních organizací i malých a středních podniků, jejichž aktivity mají veřejně prospěšný charakter. Fond je společným podnikem společností CB ESPRI a Slovak Investment Holding. CB ESPRI bude vykonávat funkci správce fondu, zatímco Slovak Investment Holding poskytne prostředky Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje. Do aktivit s pozitivním společenským dopadem mimo Bratislavský kraj fond do konce roku 2023 investuje až do 10,5 milionů eur.

Většinovým vlastníkem CB ESPRI s 60% podílem je společnost ESPRI. Její majitel Miroslav Beblavý, který bude zodpovědný za celkové řízení fondu, říká o cílech fondu následující: „CB ESPRI Impact One je inspirován podobnými fondy na podporu sociální ekonomiky ve vyspělých evropských zemích. Chce ukázat, že úspěšné podnikání a pozitivní sociální dopad mohou jít ruku v ruce.“ Zbývajících 40 % fondu má ve vlastnictví Crowdberry. „CB ESPRI Impact One svým zaměřením navazuje na naši vizi vytvářet příznivé podmínky pro vznik a realizaci nápadů, které mají pozitivní dopad na odvětví, v němž působí, a vytvářejí tak hodnotu pro ekonomiku i celou společnost,“ dodává Michal Ondrišek, partner společnosti Crowdberry.

Fond CB ESPRI Impact One finance poskytne výše zmíněným subjektům v případě, že investice podpoří rozvoj jejich aktivit na území sedmi slovenských krajů s výjimkou Bratislavy. Investice mohou mít podobu kapitálového vstupu do společnosti nebo dlouhodobého kvazikapitálového financování, například ve formě podřízené půjčky. Příjemci by měli působit především v oblasti s pozitivním sociálním dopadem, jako je vzdělávání a věda, sociální oblast, zdravotnictví, kultura, životní prostředí, bydlení, lidská práva nebo regionální rozvoj.

„Neposkytujeme dotace, ale investice, které by se měly fondu vrátit do deseti let,“ vysvětluje Miroslav Beblavý a pokračuje, „výhodou pro firmu je, že můžeme pomoci i v situacích, kdy není k dispozici bankovní financování, a to za výhodnějších podmínek než na čistě komerčním trhu. Na oplátku musí příjemce prokázat měřitelný pozitivní sociální dopad své činnosti a podpořit zaměstnávání například starších lidí.“

Jednou z výhod, kterou potenciální investoři jistě uvítají, je možnost znásobit svůj kapitál prostřednictvím dalších investičních nástrojů, které ekosystém Crowdberry nabízí.

O investici mohou nevládní organizace a firmy žádat prostřednictvím online formuláře.