Slováci se mohou stát „bankéři“. Spouštíme kreditní financování festivalu Pohoda s atraktivním úrokovým výnosem

24. 1. 2024

Slováci se mohou stát „bankéři“. Spouštíme kreditní financování festivalu Pohoda s atraktivním úrokovým výnosem

Společnost Crowdberry, provozující stejnojmennou investiční platformu, po získání evropské ECSP licence přináší důležitý milník pro investory i pro slovenské firmy. Kreditní (dluhové) financování doplňuje roky zavedené investování do soukromého růstového kapitálu (spoluvlastnictví). Jako první využije dluhové financování prostřednictvím investorského úvěru festival Pohoda, který přes crowdinvesting cílí na částku 500 tisíc EUR a nabízí investorům zajímavý úrokový výnos.

Festival Pohoda se dohodl na partnerství s investiční platformou Crowdberry sdružující tisíce investorů, kteří více než 7 let investují své prostředky do slovenských a českých firem a nemovitostí v podobě růstového kapitálu.

Investiční platforma Crowdberry vytvořila domácí investiční ekosystém, jehož cílem je ukázat Slovákům a Čechům atraktivitu místního podnikatelského prostředí. Už sedm let učí lidi investovat lokálně, transparentně a smysluplně. Mezi společnosti financované prostřednictvím crowdinvestingu prostřednictvím soukromých investorů Crowdberry patří značky jako Refresher, Isadore, MultiplexDX, DNA ERA, Noili Beauty, GymBeam, Ecocapsule a mnoho dalších, které dostaly desítky milionů eur růstového kapitálu. To umožnilo investorům těchto společností spoluvlastnit a podílet se na jejich růstu a podnikání. Slováci a Češi nedávno úspěšně financovali také první soukromou polikliniku prevence a wellbeingu na Slovensku, Polikliniku Váš lekár, s poskytnutým kapitálem ve výši 2,5 miliónu eur.

První kreditní investiční kampaň Crowdberry
Investujte do Pohody

Zavedené „spoluvlastnění“ doplní „financování“

Zavedené tzv. „growth equity“ investiční příležitosti společnost Crowdberry aktuálně doplňuje o nový dluhový produkt v podobě investorského úvěru (půjčky) pro firmy a nemovitosti. Tento méně rizikový investiční nástroj přinese investorům pravidelně vyplácený úrokový výnos úměrný riziku při jasně definovaných pravidlech. Odpovídá tak na potřeby investorů, kteří hledají i konzervativnější příležitosti pro zhodnocování kapitálu. 

„Dluhový crowdinvesting zkrátka představuje poskytnutí půjčky firmě na úrok. Pro investora představuje nižší riziko, fixní splatnost a prioritu ve vyplácení v porovnaní s kapitálovým crowdinvestingem (growth equity), kde investor získává vlastnictví (podíl) ve společnosti. V případě dluhového financování investor může získat záruky v podobě zabezpečení úvěru,“ vysvětluje Dano Gašpar, managing partner ve společnosti Crowdberry. 

Dluhové hromadné financování nabízí pevně stanovený úrokový výnos, ale skutečná návratnost může být i nižší. Riziko představuje potenciální selhání úvěru nebo nepříznivý vývoj trhu. Řešením je diverzifikace a pochopení úrokového výnosu se scoringem rizika a zabezpečení, které analyzujeme v investiční dokumentaci. Pravě to je doména společnosti Crowdberry, důkladná analýza s transparentně komunikovanými riziky investování. 

 

“Tento typ zajištění financování přináší investorům vyšší úrokové výnosy, než jaké získají z dluhopisů, bank nebo spořících účtů. Investoři dostávají pravidelné splátky kapitálů a úroků. Investorům navíc nabízí příležitost investovat do podniků a značek, které znají a chtějí být součástí jejich příběhu a podnikání. Takové investování má navíc pozitivní vliv také na domácí ekonomiku." Dano Gašpar, Crowdberry

Financování Pohody se zajímavým úrokovým výnosem

Společnost Crowdberry rozjíždí první investiční financování se slovenským lovebrandem – festivalem Pohoda. Tzv. dluhové financování festival Pohoda využije na pokrytí sníženého pracovního kapitálu společnosti v důsledku pandemie a na financování navýšení kapacity. 

Platí zkrátka, že investoři půjčují prostřednictvím platformy Crowdberry festivalu Pohoda kapitál na 3 roky s předem stanoveným úrokem vypláceným v půlročních intervalech. Investoři se prakticky stanou „bankéři“ Pohody a půjčují kapitál v podobě úvěru, resp. půjčky. 

Cílem investiční příležitosti je celkový kapitál ve výši 500 tisíc EUR s možností navýšení o 50 % po splnění dohodnutých podmínek a v případě zájmu. Investoři mohou investovat částku od 

3 000 EUR s cca 10 % ročním úrokovým výnosem, který bude vyplácený půlročně společně se splácením jistiny po dobu 3 let. Investorský úvěr je navíc zajištěný také pohledávkami a samotnou firmou. 

Staňte se bankéřem festivalu Pohoda!
Chci investovat

„Dostupné dluhové financování pro malé a střední podniky i nemovitosti patří k základním kamenům fungující ekonomiky se zdravou strukturou hospodářství. Kreditní financování je vyústěním několikaletých diskusí nejen s firmami a investory, ale také bankovními hráči a regulátorem na slovenském a českém finančním trhu. Těšíme se, že dluhové financování rozbíháme právě s Pohodou!” uzavírá Dano Gašpar.