Realitní fond CB Property Investors rozšiřuje tým o klíčového manažera pro oblast asset a development

24. 2. 2023

Realitní fond CB Property Investors rozšiřuje tým o klíčového manažera pro oblast asset a development

Do našeho týmu od 1. února 2023 nastoupil zkušený Asset a Property Manager Michal Navrátil. Bude mít na starosti především správu majetku fondu od provozního nastavení nemovitostí přes posuzování proveditelnosti po realizaci developerského záměru.

Michal s sebou přináší zkušenosti napříč nemovitostními obory. V Knight Frank měl na starosti property management komerčních budov, v P3 správu evropského portfolia průmyslových nemovitostí o velikosti přes 5 mil. m2 a ve Fidurock se věnoval rezidenčním objektům od akviziční fáze přes redevelopment až po uvádění na trh a do provozu. Michalův přístup a know-how jsou komplementární s portfoliem fondu CB Property Investors.

Podpora pro další růst portfolia

Díky zkušenostem v oblasti správy portfolia nemovitostí a technickému nadhledu v různých  typech nemovitostí, Michal Navrátil skvěle podpoří další růst aktivit fondu.  

Profil Michala Navrátila

Michal Navrátil začínal svou kariéru ve společnostech ORCO Prague a Knight Frank. Více než rok také pracoval v rámci mise ISAF (International Security Assistance Force) pod vedením NATO jako člen provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu.  

V roce 2012 nastoupil k developerovi P3, kde se postupně vypracoval na pozici Group Head of Property Management. Byl u toho, když společnost akvírovala nová portfolia v ČR i Evropě a skokově rostla, nastavoval procesy pro úspěšnou správu nemovitostí a vedl tým interních property manažerů i externích dodavatelů. Celkem měl na starosti správu 5,7 mil. m2 ve 12 zemích.   

Posledním působištěm před CB Property Investors byla společnost Fidurock, kde měl jako Head of Asset Management na starosti rozvoj tentokrát rezidenčního portfolia.