SEC Technologies

Špičkové dálkové detektory chemických a biologických látek v ovzduší

SK
PodnikyPodílZafinancované

SEC Technologies

Slovenská společnost SEC Technologies vyvíjí a vyrábí špičkové dálkové detektory chemických a biologických látek v ovzduší. Její detektor Falcon 4G vychází z více než 30letého výzkumu a vývoje a je jediným přístrojem na světě, který využívá aktivní detekci. Díky vlastní unikátní laserové technologii dokáže zachytit, identifikovat a kvantifikovat chemické látky s až 30x vyšší citlivostí než pasivní detektory, a to až na vzdálenost 6 km.

Přístroje společnosti byly využity ve válce v Iráku, jsou jimi vybaveny obranné složky Slovenska, Maďarska a nově také americké ozbrojené síly. Společnost eviduje jen v obranném průmyslu potenciální obchody v hodnotě více než 280 milionu EUR po celém světě.

  • Vlastní unikátní laserová technologie
  • Zázemí 30letého vývoje a testování s armádními složkami z celého světa
  • Jediný detektor na světě s aktivním snímáním nedetekovatelným a oku bezpečným laserem až na 6 km
  • 30x lepší citlivost než běžné pasivní detektory
  • Nízká hmotnost a vysoká mobilita – využití průzkumnými jednotkami jako samostatně zařízení anebo umístění na pozemní, vodní a vzdušná vozidla
  • Schopnost detekovat látky jako amoniak či škodlivé částice PM10 – využití v průmyslu a při ochraně životního prostředí
  • Předpokládaný objem celkového trhu obrany CBRN [1] €13,7 mld. do 2029 [2] – detekce představuje signifikantní část trhu
  • Obchodní pipeline v hodnotě 280 milionu EUR s předními světovými armádami

[1] CBRN = Chemical, biological, radiological and nuclear (Chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby)

[2] zdroj: https://www.visiongain.com/report/chemical-biological-radiological-nuclear-cbrn-defence-market-report-2019-2029/ ; https://www.visiongain.com/industries/defence/

Záměr investice:

Pro zobrazení této části se prosím zaregistrujte.

Historie

Historie společnosti sahá až do 80. let, kdy špičkový vědecký tým začal v Liptovském Mikuláši vyvíjet laserovou technologii a v roce 1993 započal práce na aktivní detektoru chemických a biologických látek původně pro účely ozbrojených sil SR. V roce 2015 doplnil vědeckou špičku profesionální řídicí tým ve složení Michal Šimko (předtím pracující v McKinsey) a Martin Vaľovský (investor v Sli.do) s dlouholetými podnikatelskými zkušenostmi a položil tak základy vzniku SEC Technologies. V roce 2019 se v rámci profesionalizace týmu stal CFO Viktor Prímus (bývalý CFO Veolia Slovensko), který převzal finanční řízení společnosti. Z pozice COO bude na operativní provoz firmy dohlížet Viliam Sameliak (spoluzakladatel Sygic).

Výsledkem více než 30letého vývoje je aktivní dálkový detektor Falcon 4G, který dokáže s vysokou spolehlivostí zjišťovat přítomnost škodlivých chemických a biologických látek v ovzduší až do vzdálenosti 6 km. Zařízení pracuje na principu aktivního snímání pomocí diferenciální absorpce laserového záření. Technologie DIAL pracuje se dvěma CO2 lasery s různými vlnovými délkami, které osvítí (v daném světelném spektru) plynovou látku. Z důvodu jejich fyzikálních vlastností mají látky různé míry absorpce infračerveného (IR) záření. Vsazený spektrometr změří, kolik IR záření látka absorbovala, a tato data sbírá v časovém sledu. Vlastní software na základě dat vyhodnotí druh látky a její přesnou vzdálenost a koncentraci.

Falcon 4G

Falcon 4G tak nahrazuje dosavadní řešení pasivních dálkových detektorů s velmi omezenou funkcionalitou a kontaktních detektorů, jejichž měření je podmíněno bezprostřední blízkostí k cílové látce.

Detektory byly využité ve válce v Iráku, je jimi vybavená slovenská armáda, 4 vlastní Maďarsko a jeden si zakoupila americká armáda. Nově společnost vyhrála tender na 4 kusy pro jednu jihoamerickou armádu a jen v prvním kvartálu 2020 ji čeká testování s japonskými, tureckými a španělskými ozbrojenými silami.

Díky svým rozměrům a nízké hmotnosti (pouhých 28 kg) nabízí relativně vysokou mobilitu a možnost integrace s pozemními, vodními i vzdušnými vozidly. Využití tak nachází nejen u chemických a pozemních armádních jednotek, ale také u bezpečnostních a záchranných složek státu a v těžkém průmyslu. V Asii SEC Technologies vyhráli tender na vybavení pobřežní hlídky.

Obchodní model

Aktuálně společnost eviduje jen v obranném průmyslu potenciální obchody v hodnotě 280 milionů EUR. Společně s rostoucí potenciální celosvětovou hrozbou biologických a chemických zbraní společnost očekává i nárůst poptávky po svých produktech.

Obchodní model je charakterizován dlouhým prodejním a výrobním cyklem (18-48 měsíců; náročný i na pracovní kapitál), avšak při škálování výroby i potenciálem vysoké hrubé marže. Odhadovaná velikost trhu obrany CBRN v horizontu deseti let činí €13,7 mld., z čehož signifikantní část trhu připadá přímo na detekci chemických a biologických látek.

Z pohledu lidských zdrojů je největší výzvou společnosti zřízení samostatné výroby, která je dnes realizována samotnými vynálezci zařízení, což výrazně odklání jejich kapacity od dalšího vývoje produktu. Interní tým SEC aktuálně mapuje kompletní výrobní proces a investičním cílem je zřídit samostatný a škálovatelný výrobní tým, umožňující hlavním technickým pracovníkům soustředit se primárně na vývoj a výzkum. Kromě zřízení vlastní výroby a posílení výzkumu a vývoje se společnost chce zaměřit také na rozšíření obchodního týmu s cílem pokrytí potenciálních zákazníků po celém světě a co největší konverzi potenciálních obchodů na závazné objednávky.

3 200 000 €
Cílová částka
92
Investorů
20 - 30 % p.a.
Požadovaný výnos

Do této příležitosti momentálně nemůžete investovat