Crowdberry investoři vydělali na real-estate téměř dvojnásobek

13. 6. 2024

Crowdberry investoři vydělali na real-estate téměř dvojnásobek

Investoři dosáhli výjimečného, dvouciferného výnosu díky investici do komerčních nemovitostí. V letech 2020 a 2021 měli příležitost investovat přes platformu Crowdberry do logistické distribuční haly v Nitře a do pozemku s developmentem v Trnavě, s dlouhodobými nájemními smlouvami. Tyto nemovitosti developer KLM Real Estate úspěšně odprodal v letošním roce. Investoři Crowdberry do projektů vložili téměř 1,5 milionu eur a celkový výnos z prodeje pro investory přesáhl 2,7 milionu eur, což je téměř dvojnásobek vložené investice za tři a půl roku. Průměrný roční výnos pro investory tak činí přibližně 20 %.

Investice ve správný čas do rostoucího segmentu

Investiční teze stála na prudkém růstu online tržeb v Evropě, který v roce 2019 dosáhl růstu 14 % a v roce 2020 více než 25 %. Souviselo to zejména s pandemií covidu-19. Právě v tomto období investiční platforma Crowdberry spustila s developerem KLM Real Estate investiční kampaň v celkovém objemu téměř 1,5 milionu do dvou logistických hal – v Trnavě a v Nitře. Investoři se stali nejen spolumajiteli logistické distribuční haly spolu s developerem, ale také majiteli pozemku s developmentem, který má dlouhodobý, 10letý nájemní kontrakt se SlovakParcel Service.

Privátní investoři měli unikátní možnost aktivně se zapojit a participovat na developerském zisku a investovat do projektů v době, kdy segment rostl. Investiční horizont byl tři roky s předběžnou očekávanou výnosností 11–14 % ročně.

„Růst online tržeb a poptávka po e-commerce vyžadují fungující infrastrukturu a takzvaná last-mile logistika je základním elementem, který je postaven na distribučních centrech s dobrou dostupností do regionů a regionálních měst. Stejně jako e-commerce rostly i tržby spedičních služeb, což naznačovalo potenciál růstu i tohoto realitního segmentu, který nutně potřeboval zvýšit skladové kapacity. Všechno to byly pro investory pozitivní signály, což potvrzuje i aktuální prodej nemovitostí institucionálnímu investorovi.“ Peter Bečár, partner Crowdberry, který se v oblasti real estate pohybuje více než 15 let a vede i investiční fond CB Property Investors se sídlem v Praze.

Přímé investování do lokálních a prověřených firem

Tým Crowdberry důsledně nastavil investiční strukturu, která chránila investory před negativními scénáři a minimalizovala rizika developmentu. Cílem bylo dosáhnout nadstandardních výnosů se silnou ochranou a zároveň umožnit investorům podílet se na růstu lukrativního segmentu komerčních nemovitostí. Koncem prvního kvartálu 2024 přistoupil developer KLM Real Estate, který má 20 let zkušeností a má za sebou desítky úspěšných projektů, k prodeji obou hal podle nastavené investiční dokumentace. Nemovitosti v obchodní zóně v Trnavě a Nitře, sloužící jako distribuční centra zejména v oblasti online obchodování, koupil institucionální fond.

Investoři Crowdberry svou investici zhodnotili téměř dvojnásobně – dohromady do projektů v Nitře a Trnavě zainvestovali 1,5 milionu eur a celkový výnos činí 2,7 milionu eur, což znamená průměrný roční výnos přibližně 20 %.

„S investičním týmem aktivně pracujeme na dalších podobných exitech pro naše investory a zároveň jsme spustili novou investiční příležitost – opět do komerční pronajaté nemovitosti v regionu. Tentokrát mají investoři možnost investováním spoluvlastnit nákupní park u Nitry – v oblasti, která je touto komerční funkcí jen velmi slabě pokryta.“

Nová příležitost i pro další investory
Více informací

Další komerční nemovitost od společnosti KLM

Investiční příležitost do komerční nemovitosti s bonitními nájemníky a vysokým zabezpečením zaujala za pár dní od svého spuštění desítky investorů. Přednostmi této investiční příležitosti jsou nejen kotevní nájemce Tesco či lokace projektu na dopravní tepně, ale také zabezpečovací mechanismy pro investory. Důležitá je tzv. likviditní preference, kdy se kapitál vrací nejprve investorům Crowdberry a teprve potom developerovi, nebo preferovaný výnos 11 %, případně indexace nájemného, tedy ochrana před inflací.

Investováním do rozvojových aktiv přímo s developery a majiteli realitních projektů a správně načasovaným exitem mohou investoři dosáhnout dvouciferných ročních výnosů. Tuto investiční strategii Crowdberry zastřešuje nejen při realitních investičních příležitostech přes crowdinvestiční platformu, ale také v realitním fondu CB Property Investors – předním realitním fondu v České republice, ve kterém investuje i mnoho Slováků. Na předních příčkách se fond drží dlouhodobě s průměrným ročním výnosem nad 15 % p. a.