Investice do realit lákají díky své stabilitě i jako ochrana proti inflaci

Real Estate

27. 7. 2022

Investice do realit lákají díky své stabilitě i jako ochrana proti inflaci

Nemovitosti platí jako stabilní a zajištěná investice. Z interního dotazníkového šetření Crowdberry vyplývá, že jde o oblíbený investiční instrument, který vyhledává více jak 50 % Crowdberry investorů. V současnosti, kdy nejen kvůli geopolitické situaci roste inflace dvojciferným číslem, význam investic do real estate ještě vzrostl, právě kvůli stabilitě a hmotnému zajištění. Navíc se dá očekávat, že trh vlivem těchto tlaků čeká přeceňování, což pro investování znamená možnost u více příležitostí zachytit správný okamžik před růstem jejich hodnoty.

Investiční platforma Crowdberry umožňuje spoluvlastnit firmy a nemovitostí soukromým investorům. Od jejího založení se skrze ni i fondy, které založila, proinvestovala více jak miliarda českých korun. Zhruba čtvrtina směřovala do nemovitostí a developerských projektů a těchto příležitostí v současnosti přibývá. Vzhledem k současné situaci na trhu se očekává, že segment real estate bude investory lákat víc. Málokdy ale nemovitosti nabízejí výnosy přesahující 10 %, těch dosahují běžně jen developeři a velké institucionální fondy.

„Investice do developmentu dává smysl zejména z dlouhodobého hlediska, kdy se vytváří hodnota v čase a taková investice funguje jako zajímavá ochrana kapitálu. Navíc investor tímto brzkým vstupem do připravovaného projektu získává možnost podílet se na výnosech, které díky tomu mohou překročit obvyklou míru.“

Crowdberry ale už více jak 5 let mění kulturu investování na Slovensku a poslední 2 roky v Česku a umožnuje participovat na zisku z úspěchu firem, ale i developerských projektů soukromým investorům. V případě nové výstavby dovoluje investovat v již raných fázích do akvizic pozemků nebo účelových společností ještě před tím, než samotná výstavba začne. „Investice do developmentu dává smysl zejména z dlouhodobého hlediska, kdy se vytváří hodnota v čase a taková investice funguje jako zajímavá ochrana kapitálu. Navíc investor tímto brzkým vstupem do připravovaného projektu získává možnost podílet se na výnosech, které díky tomu mohou překročit obvyklou míru,“ říká investiční manažer Crowdberry Jan Rovný. Podobně jako v případě investic do developerských projektů KLM, na kterých se Crowdberry investoři podíleli.

Jde o retail park v Piešťanech, a logistické haly v Nitře a Trnavě. Právě logistická hala v Trnavě je příklad projektu, kde měli investoři možnost vstoupit do projektu v rané fázi a podílet se na výnosu z developmentu plně pronajaté haly s 10letou nájemní smlouvou. Hala má významné postavení v distribuční síti největší zásilkové společnosti Slovak Parcel Service, která díky plně automatizované zpracovatelské lince dokáže efektivně pokrýt potřeby rostoucího e-commerce trhu. Investice přišla navíc ve vhodný okamžik, kdy růst e-commerce trhu během pandemie Covid-19 ještě zrychlil. I díky tomu hodnota haly od dokončení a uvedení do provozu stoupá.  „Hala KLM v Trnavě byla na konci roku 2021 nezávisle ohodnocena o 19 % výše oproti předpokládané prodejní ceně,“ dodává investiční manažer Samuel Frankl z Crowdberry.

Kromě industriálního sektoru a retail parku ale mezi investory větší zájem vzbudily i další příležitosti. Již dříve mohli Crowdberry investoři vstoupit do moderního Alzheimer centra v Bratislavě Dúbravská oáza a v loňském roce měli možnost investovat do akvizice pozemku pro realizaci apartmánového projektu na Lipně. Do bratislavského domova seniorů investoři vložili téměř 100 miliónů korun. Dnes zařízení s více jak 160 lůžky dosahuje naplněnosti 70 % a toto číslo dále stoupá. Do lipenského projektu vstoupilo přes 70 českých i slovenských investorů, kteří vložili 46 miliónů českých korun v době, kdy developer pracuje na vydání stavebního povolení. Jde tedy přesně o typ investice, do které investoři vstupují opět ve velmi rané fázi.

V současnosti se o investici na platformě uchází projekt společnosti Arcona Capital, která chce v Úvalech realizovat již IV. fázi rezidenčního developmentu. Soukromí investoři tak mají možnost spoluvlastnit projekt spolu s mezinárodním fondem, který spravuje aktiva v hodnotě téměř 10 miliard českých korun. A také vedle nemovitostního fondu CB Property Investors, založeného Crowdberry, který do investice vstupuje jako hlavní investor. Výstavba v klidné části na okraji Prahy počítá s trendem, kdy se střední třída bude za vlastním nadále přesouvat mimo centrum Prahy, a to i v jeho širším smyslu slova.

O rezidenčním projektu v Úvalech
Zjistit víc

Fond CB Property Investors, který vytváří smíšené portfolio a v duchu Crowdberry filozofie kvalifikovaným investorům nabízí možnost podílet se na zisku již při vytváření hodnoty, navíc nedávno dokončil akvizici budovy v Ivančicích u Brna. Ta byla zkolaudována, během letních měsíců se bude dokončovat fit out a na konci léta bude uvedena do provozu jako nový domov pro seniory s názvem Dobré časy. Nabídne kombinaci domova se zvláštním režimem pro seniory s Alzheimerem či jinými psychickými potížemi a ošetřovatelská lůžka pro dlouhodobou péči. K dispozici bude dohromady 167 lůžek. Investovat do domova v Ivančicích budou moci během podzimu i investoři přes platformu Crowdberry.