Jsme členem evropského projektu HICEE! Investice do zdravotnictví i s podporou EU

1. 3. 2024

Jsme členem evropského projektu HICEE! Investice do zdravotnictví i s podporou EU

Cílem projektu HICEE (Healthy Investment Central Eastern Europe) je podpořit inovace v regionu CEE, kde startupy získávají jen třetinu evropského průměru investic rizikového kapitálu.

V čele projektového konsorcia stojí EIT Health, evropská síť inovátorů v oblasti zdravotnictví, která je součástí Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie. Partnery projektu jsou poskytovatelé služeb akcelerace podnikání a sítě investorů z Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska, ale také inovační centra z Belgie a Nizozemí. Dvouletá iniciativa je součástí Horizont Evropa, klíčového programu EU v oblasti výzkumu a inovací. A Crowdberry je toho součástí.

Na region střední a východní Evropy připadlo v roce 2021 pouze 3,2 % celkových investicí rizikového kapitálu v Evropě. Podpořené startupy z tohoto regionu získaly průměrnou investici rizikového kapitálu ve výši 1,2 milionu eur, což představuje třetinu evropského průměru 3,8 milionu eur1. Podle evropského přehledu inovací je jednou z největších výzev v rozvojových evropských regionech (označovaných jako skromné a mírně inovační ekosystémy) právě přilákání kapitálu.

„Výzkum naznačuje, že investiční deficit ve střední a východní Evropě je způsobený nedostatkem projektů a investorů. Projekt HICEE to řeší podporou kanceláří pro transfer technologií… a tvorbou vhodné investorské infrastruktury pro začínající podniky. Program si uvědomuje specifické výzvy, kterým čelí startupy v oblasti zdravotnictví a přírodních věd,“ vysvětluje Magda Krakowiak, ředitelka EIT Health Accelerator.

Přilákání 3 milionů eur díky přeshraničním investicím

Cílem projektu HICEE je vytvořit udržitelné investiční ekosystémy pro startupy a přilákat místní a mezinárodní investory. Jeho první aktivity proběhnou v Polsku, Maďarsku, Slovinsku i na Slovensku, kde jsou partneři projektu. Program plánuje prověřit 25 zdravotnických startupů z hlediska jejich připravenosti na mezinárodní investice a přilákat miliony eur v rámci přeshraničních spoluprací. Závazkem projektu je také vydání digitální investiční příručky.

Projektové konsorcium tvoří 10 partnerů ze 7 evropských zemí. Patří sem německý EIT Health (DE) jako koordinátor, jeho přidružený subjekt EIT Health SI a také partneři ze Slovenska – Civitta a Crowdberry.

„Většina partnerů konsorcia HICEE se už ve svých regionech podílí na činnostech úzce souvisejících s rozsahem projektu, stejně jako Crowdberry. Zdravotnické startupy na Slovensku mají světový potenciál, ale nedostává se jim dostatečné pozornosti – ať už z pohledu investování nebo samotné podpory ze strany státu. Máme zde jedinečné společnosti, například DNA ERA, MultiplexDX nebo Glycanostics, které úspěšně prošly investičními koly na investiční platformě Crowdberry. Je tu mnoho dalších firem a startupů, které si zaslouží rozvíjet své ideje a obchodní plány a pomáhat milionům pacientů doma i v zahraničí. Máme radost, že taková iniciativa vznikla a že můžeme být její součástí,“ uvádí Michal Nešpor, partner v Crowdberry.

Po úspěšných milionových kolech pro DNA ERA a MultiplexDX spouštíme novou investiční kampaň.
Více o Glycanostics

O Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT)

EIT je největší evropský inovační ekosystém, který sdružuje téměř 2 400 partnerů ze špičkových podnikatelských, výzkumných a vzdělávacích organizací v celé Evropě ve více než 50 inovačních centrech. EIT je orgánem EU a nedílnou součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

EIT Health je síť nejlepších inovátorů v oblasti zdraví, která má přibližně 120 partnerů a je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), orgánem Evropské unie. EIT Health je uznávaným klíčovým hráčem v oblasti inovací ve zdravotnictví a mezi jeho úspěchy patří podpora více než 2 500 startupů a scaleupů, pomoc startupům podporovaným EIT Health při získaní investicí ve výši 1,9 miliardy eur, uvedení 113 zdravotnických řešení na trh a odborná příprava 49 000 studentů a odborníků.

Více informací o programu HICEE najdete na stránce Financování a veřejné soutěže (europa.eu).

______________________________________________________________________________________________________

¹Invest Europe (June 2022). Research. 2021 Central & Eastern Europe Private Equity Statistics.