Webinár: Nové investičné príležitosti

Záznam predošlej udalosti
https://images.prismic.io/crowdberry/ZmwUC5m069VX1wAm_SK-3-.png?auto=format,compress

Harmonogram

0:00:00 – 0:37:52  Novinky na platforme

0:37:53 – 0:50:56  FLEXDOG

0:50:57 – 1:03:27 Terratico

1:03:28 – 1:24:56 KLM Retail Park

1:24:57 – 1:35:47 Q&A

Pozrite sa na záznam

Prihlásenie na udalost je nezáväzné.