Čo robíme?

Umožňujeme súkromným investorom vložiť kapitál do starostlivo vybraných českých a slovenských firiem podľa vlastného výberu. Investori v nich získajú podiel a možnosť zhodnotiť svoje investície pri budúcom predaji firmy alebo vyplatením podielu na zisku. Spoločnosti zase získajú financie pre rozvoj podnikania a rast.
circles

Ako to funguje

Investičná štruktúra

Pre investičné príležitosti, ktoré na platformu vyberáme, do ktorých vstupujú Crowdberry investori. Táto spoločnosť potom vstupuje do vybranej českej či slovenskej firmy a jej prostredníctvom zastupuje Crowdberry záujmy investorov.

Požadovaný výnos

Pre každú investičnú príležitosť pripravujeme tzv. požadovaný výnos. Ide o minimálnu výšku výnosu, ktorú by investori mali vzhľadom na rizikovosť investície očakávať. Hodnota je úmerná danému segmentu (mladé firmy, stabilné podniky, nehnuteľnosti) a jeho rizikovosti.

Starostlivý výber firiem

Firmy prechádzajú náročným výberovým procesom. Hodnotíme ich finančnú situáciu, kvalitu tímu, biznisové stratégie a plány. Zohľadňujeme tiež potenciál trhu. Prísne kritériá splní iba 5 % všetkých záujemcov. Pre investorov je to istota, že firmy sú naozaj dôkladne preverené.

Informácie o investícii

Pre každú investičnú príležitosť spracovávame veľmi podrobnú a transparentnú dokumentáciu – Informácie o investícii – a súbor ďalších dokumentov nevyhnutných pre kvalifikované rozhodnutia o investícii, ako je finančný a obchodný plán, term sheet a pod.

Reporting a hlasovanie

Spoločnosti, ktoré získajú investíciu od investorov Crowdberry, majú povinnosť štvrťročne reportovať svoje výsledky. Ako investor danej firmy nájdete reporty v osobnej zóne platformy spolu so všetkými zmluvami a možnosťou hlasovať o dianí v spoločnosti.

Negociačný proces

Podmienky investície sú výhodné pre investorov aj firmu. Nastavujeme férovú valuáciu pre obe strany. Cieľom je umožniť zakladateľovi riadiť spoločnosť v maximálne možnej miere , motivovať ho k rastu a zároveň zabezpečiť mechanizmy na ochranu investorov.

Príprava firiem

Spusteniu investičnej príležitosti predchádzajú často aj mesiace príprav. Okrem preverenia, firmu tiež pripravujeme na vstup investorov z hľadiska financií, právnych záležitostí, organizácie, obchodu, HR či marketingu.

Podpora firmám

Aj po zainvestovaní s firmami ďalej pracujeme. Prepájame ich s dôležitými kontaktmi a v prípade potreby zlepšujeme ich organizáciu aj fungovanie jednotlivých oddelení. Aktívne im pomáhame rásť a našim investorom zhodnotiť ich kapitál.

Eventy Crowdberry

Organizujeme pravidelné online aj osobné stretnutia investorov, Crowdberry partnerov a firiem. Účastníci majú možnosť diskutovať so zakladateľmi, zisťovať podrobnosti k investičnej dokumentácii, skúšať produkty alebo získať najnovšie informácie.

Ako funguje investičný proces?

1

Registrácia

Vďaka registrácii môžete prezerať základné informácie o jednotlivých investičných príležitostiach a zúčastniť sa eventov Crowdberry.

Nezáväzné prejavenie záujmu

Zaujala vás niektorá z príležitostí? Nezáväzne indikujte záujem vrátane zvažovanej sumy. Získate prístup k dokumentom a novinkám o firme.

2
3

Podrobná dokumentácia

Preštudujte si detailnú dokumentáciu a potvrďte svoj záujem investovať. Záujem môžete taktiež kedykoľvek zrušiť a uvoľniť tak miesto ďalším investorom.

Potvrdenie investície

V prípade trvania záujmu potvrdíte investíciu spolu s uvažovanou sumou. Všetko je stále nezáväzné. Prvýkrát vyplníte údaje potrebné pre vašu identifikáciu a vytvorenie zmluvy.

4
5

Podpis zmluvy

Na e-mail vám pošleme pripravené zmluvy. Až ich podpísaním sa zaväzujete k investícii. Sprostredkovanie je bezplatné.

Časté otázky

Pre investorov

O investovaní s Crowdberry

 • Aké možnosti investovania ponúka Crowdberry?

 • Keď kúpim podiel vo vybranej spoločnosti, budem vlastniť podiel?

 • Ako si vyberáte spoločnosti, ktoré predstavujete na platforme?

 • Ako si môžem overiť niektoré informácie, ktoré mi cieľová spoločnosť ponúka?

 • Ako si môžem overiť informácie od Crowdberry?

 • Aké záruky dostávam?

 • Je registrácia na platforme záväzná?

 • Ako sa dozviem o novinkách na platforme a o podujatiach, ktoré organizuje Crowdberry?

 • Pre investorov

  Investičný proces

 • Môžete mi prosím poslať návod, ako investovať prostredníctvom Crowdberry?

 • Aký je postup v prípade, že sa indikovalo viac finančných prostriedkov, ako je požadovaná investícia?

 • Ako prebieha uzavretie zmluvy?

 • Dokedy musím previesť peňažné prostriedky?

 • Čo sa stane, ak sa nenaplní požadovaná suma investície?

 • Čo ak sa nestihnem zúčastniť investičnej príležitosti?

 • Pre investorov

  Výnosy

 • Aké priemerné výnosy môže investor očakávať?

 • Aký je rozdiel medzi očakávaným a požadovaným výnosom?

 • Prečo sú rozdiely vo výnosoch, ktoré jednotlivé investičné príležitosti očakávajú vo svojich podnikateľských plánoch?

 • Od čoho sú závislé výnosy?

 • Ako mi bude vyplatený výnos z investície?

 • Pre investorov

  Poplatky

 • Vyberáte vstupné poplatky?

 • Čakajú ma iné poplatky?

 • Pre investorov

  Riziká

 • Sú s investovaním spojené nejaké riziká?

 • Ak sú startupy a investovanie vo všeobecnosti rizikové a bez záruk, ako môžem znížiť svoje riziko?

 • Aké sú riziká, keď sa nenaplní podnikateľský zámer?

 • Čo ovplyvňuje realizovateľnosť zámerov cieľových spoločností?

 • Čo ak sa investícia nevydarí?

 • Pre investorov

  Spravovanie podielov

 • Je možné kedykoľvek predať svoj podiel?

 • Mám právo na spätný predaj podielov?

 • Existuje sekundárny trh týchto podielov?

 • Pre investorov

  Štruktúra investície – viac o Crowdberry účelovej spoločnosti

 • Prečo používa Crowdberry pre investorov účelovú spoločnosť?

 • Je účelová spoločnosť fondom? Platí pre účelovú spoločnosť slovenský zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, resp. český zákon č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu?

 • Prečo má účelová spoločnosť na Slovensku formu jednoduchej spoločnosti na akcie a v Českej republike formu spoločnosti s ručením obmedzeným?

 • Aké orgány má účelová spoločnosť?

 • Ako je to so záväzkami a nákladmi účelovej spoločnosti?

 • Ako sú spravované účelové spoločnosti?

 • Aké práva budem mať ako investor vo vzťahu k účelovej spoločnosti?

 • Aké práva budem mať ako investor vo vzťahu k cieľovej spoločnosti?

 • Čo sa stane s účelovou spoločnosťou po naplnení jej účelu?

 • Pre firmy

 • Ako sa firma môže prihlásiť?

 • Aké spoločnosti môžu hľadať investíciu s podporou Crowdberry?

 • Čo získam registráciou ako firma?

 • K čomu sa zaväzujem registráciou ako firma?

 • Sú moje dôverné informácie v Crowdberry chránené?

 • S čím nám pomôže Crowdberry?

 • Čo ako firma potrebujeme?

 • Ako dlho trvá kampaň?

 • Investícia prostredníctvom crowdfundingu znamená, že sa budeme ako firma musieť venovať osobitne desiatkam investorov?

 • Všeobecne o corwdfundingu a crowdinvestingu

 • Aký je rozdiel medzi crowdinvestingom, crowdfundingom a peer to peerlendingom?

 • Je crowdinvesting vhodný aj pre startupy alebo iba pre stredné a väčšie firmy? Je vhodný pre realitné projekty?

 • Ako funguje regulácia crowdinvestingu na Slovensku a v EÚ?