Čo robíme?

Umožňujeme súkromným investorom vložiť kapitál do starostlivo vybraných českých a slovenských firiem podľa vlastného výberu. Investori v nich získajú podiel a možnosť zhodnotiť svoje investície pri budúcom predaji firmy alebo vyplatením podielu na zisku. Spoločnosti zase získajú financie pre rozvoj podnikania a rast. Ďalšou možnosťou je firmám kapitál požičať za vopred dohodnutých podmienok a stať sa tak ich "bankárom".
circles

Ako to funguje

Investičná štruktúra

Pre investičné príležitosti, ktoré na platformu vyberáme, do ktorých vstupujú Crowdberry investori. Táto spoločnosť potom vstupuje do vybranej českej či slovenskej firmy a jej prostredníctvom zastupuje Crowdberry záujmy investorov.

Požadovaný výnos

Pre každú investičnú príležitosť pripravujeme tzv. požadovaný výnos. Ide o minimálnu výšku výnosu, ktorú by investori mali vzhľadom na rizikovosť investície očakávať. Hodnota je úmerná danému segmentu (mladé firmy, stabilné podniky, nehnuteľnosti) a jeho rizikovosti. Dlhové investičné príležitosti majú definovaný úrokový výnos.

Starostlivý výber firiem

Firmy prechádzajú náročným výberovým procesom. Hodnotíme ich finančnú situáciu, kvalitu tímu, biznisové stratégie a plány. Zohľadňujeme tiež potenciál trhu. Prísne kritériá splní iba 5 % všetkých záujemcov. Pre investorov je to istota, že firmy sú naozaj dôkladne preverené.

Informácie o investícii

Pre každú investičnú príležitosť spracovávame veľmi podrobnú a transparentnú dokumentáciu – Informácie o investícii – a súbor ďalších dokumentov nevyhnutných pre kvalifikované rozhodnutia o investícii, ako je finančný a obchodný plán, term sheet a pod.

Reporting a hlasovanie

Spoločnosti, ktoré získajú investíciu od investorov Crowdberry, majú povinnosť štvrťročne reportovať svoje výsledky. Ako investor danej firmy nájdete reporty v osobnej zóne platformy spolu so všetkými zmluvami a možnosťou hlasovať o dianí v spoločnosti.

Negociačný proces

Podmienky investície sú výhodné pre investorov aj firmu. Nastavujeme férovú valuáciu pre obe strany. Cieľom je umožniť zakladateľovi riadiť spoločnosť v maximálne možnej miere , motivovať ho k rastu a zároveň zabezpečiť mechanizmy na ochranu investorov.

Príprava firiem

Spusteniu investičnej príležitosti predchádzajú často aj mesiace príprav. Okrem preverenia, firmu tiež pripravujeme na vstup investorov z hľadiska financií, právnych záležitostí, organizácie, obchodu, HR či marketingu.

Podpora firmám

Aj po zainvestovaní s firmami ďalej pracujeme. Prepájame ich s dôležitými kontaktmi a v prípade potreby zlepšujeme ich organizáciu aj fungovanie jednotlivých oddelení. Aktívne im pomáhame rásť a našim investorom zhodnotiť ich kapitál.

Eventy Crowdberry

Organizujeme pravidelné online aj osobné stretnutia investorov, Crowdberry partnerov a firiem. Účastníci majú možnosť diskutovať so zakladateľmi, zisťovať podrobnosti k investičnej dokumentácii, skúšať produkty alebo získať najnovšie informácie.

Ako funguje investičný proces?

1

Registrácia

V priebehu registrácie je nutné prejsť procesom verifikácie. Vďaka registrácii môžete prezerať informácie o jednotlivých investičných príležitostiach a zúčastniť sa webinárov.

Verifikácia znamená overenie mobilného čísla, emailu, overenie totožnosti a test schopnosti investora znášať riziko v podobe krátkeho dotazníka.

Nezáväzné prejavenie záujmu

Zaujala vás niektorá z príležitostí? Nezáväzne indikujte záujem vrátane zvažovanej sumy. Získate prístup k dokumentom a novinkám o firme.

Prejavenie záujmu (indikácia) vám odomkne ďalšiu časť informácií.

2
3

Podrobná dokumentácia

Preštudujte si detailnú dokumentáciu a potvrďte svoj záujem investovať. Záujem môžete taktiež kedykoľvek zrušiť alebo po pár týždňoch automaticky exspiruje.

Potvrdenie investície

V prípade trvania záujmu potvrdíte investíciu spolu s uvažovanou sumou. Všetko je stále nezáväzné. Je to pre nás signál pre prípravu zmluvnej dokumentáciu.

4
5

Podpis zmluvy

Na e-mail vám pošleme pripravené zmluvy. Až ich podpísaním sa zaväzujete k investícii. Sprostredkovanie je bezplatné.

V tomto kroku sa vám už ozve náš tím. V niektorých prípadoch je nutná návšteva notára.

Časté otázky

Pre investorov

O investovaní s Crowdberry

 • Aké možnosti investovania ponúka Crowdberry?

 • Keď kúpim podiel vo vybranej spoločnosti, budem vlastniť podiel?

 • Ako si vyberáte spoločnosti, ktoré predstavujete na platforme?

 • Ako si môžem overiť niektoré informácie, ktoré mi cieľová spoločnosť ponúka?

 • Ako si môžem overiť informácie od Crowdberry?

 • Aké záruky dostávam?

 • Je registrácia na platforme záväzná?

 • Ako sa dozviem o novinkách na platforme a o podujatiach, ktoré organizuje Crowdberry?

 • Pre investorov

  Investičný proces

 • Môžete mi prosím poslať návod, ako investovať prostredníctvom Crowdberry?

 • Aký je postup v prípade, že sa indikovalo viac finančných prostriedkov, ako je požadovaná investícia?

 • Ako prebieha uzavretie zmluvy?

 • Dokedy musím previesť peňažné prostriedky?

 • Čo sa stane, ak sa nenaplní požadovaná suma investície?

 • Čo ak sa nestihnem zúčastniť investičnej príležitosti?

 • Pre investorov

  Výnosy

 • Aké priemerné výnosy môže investor očakávať?

 • Aký je rozdiel medzi očakávaným / požadovaným a fixným výnosom?

 • Prečo sú rozdiely vo výnosoch, ktoré jednotlivé investičné príležitosti očakávajú vo svojich podnikateľských plánoch?

 • Od čoho sú závislé výnosy?

 • Ako mi bude vyplatený výnos z investície?

 • Pre investorov

  Poplatky

 • Vyberáte vstupné poplatky?

 • Čakajú ma iné poplatky?

 • Pre investorov

  Riziká

 • Sú so spoluvlastnením spojené nejaké riziká?

 • Sú s kreditným financovaním spojené nejaké riziká?

 • Ak sú startupy a investovanie vo všeobecnosti rizikové a bez záruk, ako môžem znížiť svoje riziko?

 • Aké sú riziká, keď sa nenaplní podnikateľský zámer?

 • Čo ovplyvňuje realizovateľnosť zámerov cieľových spoločností?

 • Čo ak sa investícia nevydarí?

 • Čo ak cieľová spoločnosť po získaní úveru vyhlási bankrot/nebude schopná splácať úroky?

 • Pre investorov

  Spravovanie podielov pri spoluvlastníctve

 • Je možné kedykoľvek predať svoj podiel?

 • Mám právo na spätný predaj podielov?

 • Existuje sekundárny trh týchto podielov?

 • Pre investorov

  Štruktúra investície – viac o Crowdberry účelovej spoločnosti

 • Prečo používa Crowdberry pre investorov účelovú spoločnosť?

 • Je účelová spoločnosť fondom? Platí pre účelovú spoločnosť slovenský zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, resp. český zákon č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu?

 • Prečo má účelová spoločnosť na Slovensku formu jednoduchej spoločnosti na akcie a v Českej republike formu spoločnosti s ručením obmedzeným?

 • Aké orgány má účelová spoločnosť?

 • Ako je to so záväzkami a nákladmi účelovej spoločnosti?

 • Ako sú spravované účelové spoločnosti?

 • Aké práva budem mať ako investor vo vzťahu k účelovej spoločnosti?

 • Aké práva budem mať ako investor vo vzťahu k cieľovej spoločnosti?

 • Čo sa stane s účelovou spoločnosťou po naplnení jej účelu?

 • Pre firmy

 • Ako sa firma môže prihlásiť?

 • Aké spoločnosti môžu hľadať investíciu s podporou Crowdberry?

 • Čo získam registráciou ako firma?

 • K čomu sa zaväzujem registráciou ako firma?

 • Sú moje dôverné informácie v Crowdberry chránené?

 • S čím nám pomôže Crowdberry?

 • Čo ako firma potrebujeme?

 • Ako dlho trvá kampaň?

 • Investícia prostredníctvom crowdfundingu znamená, že sa budeme ako firma musieť venovať osobitne desiatkam investorov?

 • Všeobecne o crowdfundingu a crowdinvestingu

 • Aký je rozdiel medzi crowdinvestingom, crowdfundingom a peer to peerlendingom?

 • Je crowdinvesting vhodný aj pre startupy alebo iba pre stredné a väčšie firmy? Je vhodný pre realitné projekty?

 • Ako funguje regulácia crowdinvestingu na Slovensku a v EÚ?