Webinár Poliklinika Váš Lekár - novinky a Q&A

Záznam predošlej udalosti
https://images.prismic.io/crowdberry/0688dcb4-bcb0-4485-ba68-d9ddfa0e88d1_cb-vas-lekar-12.7-mail_sk.png?auto=compress,format

Program

15:00 - Intro k investičnej príležitosti

Daniel Gašpar - Managing Partner a Pavol Marcinko - zakladateľ Polikliniky Váš Lekár

15:10 - Novinky z Polikliniky

Pavol Marcinko a Lenka Drapáčová

15:30 - QAs

Predpokladaná doba trvania webinára je 45 minút.

Pozrite sa na záznam

Prihlásenie na udalost je nezáväzné.