Nettle AI - Technologický priekopník konverzačných AI platforiem, ktorý posúva zákaznícku skúsenosť na novú úroveň

Prejavený záujem

Cieľ

105,28 %   

1 052 780 €

1 000 000 €

Do roku 2021 vyše 50% [1] veľkých podnikov minie ročne viac na chatboty a virtuálnych asistentov ako na mobilné aplikácie. Až 80% [2] firiem plánuje zaviesť vlastné chatboty už v tomto roku. Odhadovaný rast trhu inteligentných konverzačných technológií je 30% (CAGR 2019 - 2024). Slovenský technologický startup Nettle AI prináša revolúciu do zákaznícky orientovaných odvetví, pre ktoré je efektívna a bezproblémová komunikácia kľúčová z pohľadu šetrenia nákladov, podpory predaja a udržania kvality zákazníckeho servisu. Poskytuje komplexné portfólio konverzačných nástrojov umelej inteligencie, ktoré využívajú pokročilé technológie strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka. Sú schopné samostatne rozpoznávať text, analyzovať ho a predovšetkým zmysluplne reagovať a vykonávať ďalšie operácie bez potreby zásahu človeka. Keď sa napríklad v blízkej budúcnosti zúčastníte  konverzácie v chate s bankou a pokúsite sa získať odpovede na otázky, alebo budete potrebovať pomôcť s vykonávaním platobných operácií, budú za tým práve technológie Nettle AI. Konverzačná umelá inteligencia Nettle AI patrí medzi svetovú špičku a v komunikácii so zákazníkmi ju využívajú aj veľké technologické spoločnosti či finančné inštitúcie, medzi inými aj Eset, Samsung, ČSOB alebo 365 banka.

 • Technologická a messengerová agentúra novej generácie, vedúce postavenie na trhoch v strednej a východnej Európe
 • Komplexná konverzačná AI platforma vhodná pre veľké korporácie - technológia vytvorená na kľúč s inštaláciou priamo na servery klienta s maximálnou ochranou dátových tokov
 • Virtuálni asistenti Nettle AI dokážu zmysluplne reagovať na najrôznejšie otázky a požiadavky bez zásahu človeka v niekoľkých jazykoch - vrátane angličtiny, nemčiny, ale aj slovenčiny a ďalších stredoeurópskych jazykov
 • Rastový potenciál firmy poháňaný pokrokom vo vývoji AI, automatizáciou a popularitou messengerových platforiem (viac ako 4 mld. používateľov [3])
 • Významná redukcia nákladov - technológie Nettle AI dokážu zabezpečovať 24/7 podporu, pričom vedia plnohodnotne zastúpiť alebo doplniť zamestnancov operačných centier
 • Celosvetovo do roku 2023 [4] ušetria podniky využívaním virtuálnych asistentov 2,5 mld. hodín zákazníckeho servisu, čo prinesie ročnú úsporu nákladov v hodnote 11 mld. USD pre maloobchod, bankovníctvo a zdravotníctvo. Celková hodnota transakcií v e-commerce poháňaných chatbotmi do roku 2023 by mala predstavovať 112 mld. USD

[1] Zdroj: Gartner

[2] Zdroj: Oracle Survey of 800 Global CXOs

[3] Zdroj: Companies, Apptopia, TechCrunch, BI Intelligence estimates, 2017

[4] Zdroj: Juniper Research

[5] Zdroj: Google RCS

Aktívny
Cieľ
1 000 000 €
Počet investorov
44
Uzatváranie
Prejavený záujem
1 052 780 €
Minimálna investícia
10 000 €

Pre prístup k detailom a materiálom o investičnej príležitosti sa prosím prihláste alebo registrujte

Registrácia

O investičnej príležitosti

Ciel investície (1 000 000 EUR)

 • Dokončenie vývoja produktového portfólia 
 • Marketingové aktivity za účelom podpory predaja produktov
 • Pokrytie bežných prevádzkových nákladov
 • Odkúpenie obchodného podielu od pôvodného investora 

Etablovaný technologický startup so skúseným tímom z mnohých odvetví sa za dva roky svojej existencie vypracoval na špičku vo svojom odbore. Firma sa radí medzi jedny z najlepších konverzačných AI na svete, pričom v regióne strednej a východnej Európy nemá vzhľadom na použitie technológie priamu konkurenciu. Rastový potenciál firmy je poháňaný pokrokom v oblasti umelej inteligencie a jej využitia v konverzačných platformách, pričom očakávaný rast predmetného trhu sa pohybuje na úrovni 30% (CAGR 2019 – 2024.

Problém, ktorý firma rieši

Starostlivosť o zákazníkov má enormný vplyv na reputáciu značky. Veľké firmy alokujú značné prostriedky (nielen finančné, ale aj čas, fyzické kapacity, know-how, procesy) do zákazníckych centier. Nekvalitný zákaznícky servis sa môže negatívne podpísať na povesti firmy a spôsobiť jej tiež nemalé finančné straty. Navyše firmy bojujú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a fluktuáciou už zaučených zamestnancov. 

Mnoho otázok a požiadaviek od zákazníkov je jednoduchých, často sa opakujú, sú predvídateľné, preto úvaha automatizovať tieto úkony je logicky opodstatnená. Ľudia si zvykli na používanie konverzačných nástrojov. Potrebujú mať však pocit, že nekomunikujú iba s robotom, ale že dostanú rýchle a zmysluplné odpovede na otázky od firmy, ktorej záleží na zákazníkoch. Nettle AI prináša revolúciu do tohto prostredia – vďaka pokročilým technológiám umelej inteligencie vytvára konverzačné nástroje v podobe virtuálnych asistentov, ktoré sú schopné zabezpečiť bezproblémovú komunikáciu, efektívnu reakciu na požiadavky zákazníka a sprostredkovať mu pozitívnu skúsenosť. To v konečnom dôsledku firme prinesie nielen významnú úsporu nákladov, ale získajú napríklad aj voľnú pracovnú silu, ktorú môžu využiť na iné úlohy.

Slováci, ktorí ako prví použili chatbota v reklamnom banneri Google 

Nettle AI je technologickým priekopníkom v oblasti vývoja konverzačných systémov využívajúcich umelú inteligenciu. Za dva roky svojej existencie sa vypracoval na svetovú špičku. Vďaka silnému technologickému zázemiu a expertíze zakladateľov z vývoja umelej inteligencie v kombinácii so skúsenosťami z výskumu v matematike, programovaní, ale aj z oblasti financií, biznis developmentu a marketingu, dokáže firma ponúkať komplexné portfólio produktov a služieb s možnosťou škálovateľnosti a prispôsobenia sa potrebám klienta. Firme, ktorá v minulom roku získala ocenenie Najlepší AI/ML startup na Slovensku v rámci Central European Startup Awards, sa podaril unikát vo svojom odvetví. Ako prvá použila chatbota v reklamnom baneri Google. Chatboty a vysoko-sofistikované konverzačné nástroje Nettle AI pre ich unikátnosť, flexibilitu a komplexnosť využívajú v komunikácii so zákazníkmi aj veľké technologické spoločnosti či finančné inštitúcie. Popri partnerstvu so spoločnosťou Google sa Nettle AI môže pochváliť aj spoluprácou s firmami ako Eset, Samsung,  ČSOB alebo 365 banka. Jej produkty vedia nájsť uplatnenie aj v zábavnom resp. hernom priemysle, cestovnom ruchu, predaji vstupeniek, marketingu, pri vymáhaní pohľadávok, ale aj ako podpora HR oddelení firiem. 

One-stop-shop pre konverzačné AI

Nettle AI pôsobí ako technologická a messengerová agentúra novej generácie. Dokáže vytvárať riešenie šité na mieru firmám, pre ktoré je efektívna a bezproblémová komunikácia so zákazníkmi kľúčová. Technológie Nettle AI prinášajú do automatizovaného prostredia zákazníckej starostlivosti „do-it-for-me“ zážitok. Virtuálni asistenti Nettle AI dokážu analyzovať a zmysluplne reagovať na najrôznejšie otázky a požiadavky v niekoľkých jazykoch, a to aj z neštruktúrovaného textu obsahujúceho gramatické chyby, žargón či slangové výrazy. Všetko so zachovaním kontextovej histórie. Pripojením na viacero komunikačných kanálov zaisťujú konzistentnosť komunikácie 24/7 a využitím špičkových technológií pre overenie identity aj jej absolútnu bezpečnosť. Ich silnou konkurenčnou výhodou je rýchla implementácia a integrácia priamo v systémoch a na serveroch spoločností, pokročilé AI technológie na vývoj, rozpoznanie a analýzu textu vo viacerých jazykoch (vrátane angličtiny, nemčiny, slovenčiny a stredoeurópskych jazykov), maximálna ochrana dát, ako aj podpora pri riešení problémov a požiadaviek na aktualizáciu systémov. Sú tiež schopné upozorniť na potenciálne problémy a eliminovať prípadné sťažnosti, čo môže mať zásadný vplyv na reputáciu značky. Poskytujú komplexnosť, ktorá doteraz nebola na trhu štandardom. 

Viac než len chatbot 

Nettle AI vyvíja sofistikované nástroje poháňané umelou inteligenciou, ktoré predstavujú komplexné konverzačné platformy v podobe virtuálneho asistenta. Vďaka umelej inteligencii a nástrojom strojového učenia na extrakciu štruktúrovaných údajov a automatizované spracovanie jazyka (NLP), dokážu riešenia Nettle AI autonómne riešiť širokú škálu náročných problémov. Produktové portfólio tvoria viaceré moduly, ktoré sú prispôsobené potrebám klientov.

 • AI Chatboty – konverzačné riešenia v podobe virtuálneho asistenta určené primárne pre väčšie spoločnosti, ktoré poskytujú aktívny zákaznícky servis. Vďaka personalizovanému prístupu prispievajú k vyššej miere lojality a spokojnosti. Umožňujú tiež analýzu a vyhodnocovanie správania zákazníkov, čo môže prispieť k efektívnejšej komunikácii, optimalizácii predajných stratégií či eliminácii potenciálnych hrozieb.
 • HRBot – inteligentný virtuálny poradca, ktorý poskytuje plnohodnotnú podporu v rámci internej komunikácie firiem. Dokáže vybaviť rôzne požiadavky zamestnancov, ako napr. obnovenie hesiel, poskytnutie pracovných návodov a inštrukcií, informácie o firemných pravidlách a pod. Môže byť integrovaný s e-mail servermi, intranetmi, HR systémami či dátovými platformami.
 • BrandBot – AI chatbot umiestnený priamo v reklamnom baneri na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii. Vďaka možnosti priamej interakcie so zákazníkom oživuje tradičné banery odpoveďami na najrôznejšie otázky a odstraňuje bariéry v predajnom procese (Nettle AI ako prvý uviedol svojho reklamného baner-bota pre spoločnosť ESET v marketingovej platforme Google).
 • CollectBot – reflektuje trend nahrádzania štandardných SMS novým komunikačným protokolom – RCS (Rich Communication Services [5]), ktorý poskytuje vyššiu mieru zabezpečenia komunikácie. Je efektívnym pomocníkom predovšetkým pre finančné inštitúcie, telco operátorov a ďalšie spoločnosti, ktorým zabezpečuje 24/7 podporu pri vymáhaní pohľadávok, pričom veriteľa nielenže upozorní na omeškanú splátku, ale zároveň mu poskytne asistenciu pri zaplatení záväzku – bez potreby fyzického kontaktu. Jeho pridanou hodnotou je okamžitý nárast konverzie – vyššia úspešnosť pri vymáhaní pohľadávok, úspora nákladov ako aj lepšia zákaznícka skúsenosť.

Technológie Nettle AI sú flexibilné a použiteľné vo viacerých rozhraniach na riešenie rozmanitých problémov. Sú schopné zabezpečiť a vyriešiť aj náročnejšie či špecifické úlohy. Napríklad, dokážu viesť operátora v konverzácii s klientom, na obrazovke mu priamo odporučiť kroky, ktoré by mal v kontexte predošlej komunikácie vykonať alebo mu pomôcť vyhodnotiť zámery klienta a navrhnúť produkty alebo služby, ktoré zodpovedajú jeho požiadavke. Virtuálni asistenti plnia rovnako úlohu spoľahlivého sprievodcu regulačným prostredím – dokážu upozorniť na potrebné zákonné úkony alebo vyhodnotiť či je komunikácia v zmysle platnej legislatívy. To môže byť užitočné napríklad pre brokerov v investičných firmách pri kontrole procesu (napr. telefonického prijatia obchodu) – technológia Nettle AI dokáže priamo zaznamenať aj hlasovú konverzáciu a vyhodnotiť, či broker podal investorovi všetky stanovené informácie. Možnosti využitia a škálovateľnosť sú naozaj rôznorodé, pričom technologický pokrok v tejto oblasti je poháňaný zvyšujúcimi sa požiadavkami na efektívnosť a tiež trendom prechodu na inteligentné konverzačné platformy. 

Potenciál trhu poháňaný automatizáciou a vývojom v oblasti AI

Odhaduje sa, že až 80% spoločností postupne zavedie virtuálnych asistentov (chatbotov) pre komunikáciu so zákazníkmi, pričom sa predpokladá rast trhu na úrovni 30% (CAGR 2019 – 2024). Silný trhový potenciál technológie je podporený zvyšujúcou sa popularitou messengerových nástrojov, nábehom RCS štandardu (namiesto SMS), technologickým pokrokom umelej inteligencie a niekoľkomiliardovými úsporami z automatizácie procesov. Očakáva sa, že vďaka pokročilým konverzačným AI technológiám sa do roku 2023 celosvetovo ušetrí 2,5 mld. hodín zákazníckeho servisu, automatizácia zároveň prinesie ročnú úsporu nákladov 11 mld. USD pre maloobchod, bankovníctvo a zdravotníctvo. Cez chatboty by sa mali uskutočniť ecommerce transakcie v hodnote až 112 mld. USD.

Investícia do ďalšieho rastu 

Rast Nettle AI je prirodzene podporený potenciálom trhu. Poskytnutá investícia bude využitá na dokončenie vývoja produktového portfólia, marketingové aktivity pre podporu predajov, pokrytie bežných prevádzkových nákladov a a z časti na odkúpenie obchodného podielu od pôvodného investora.

 

Nettle AI case study

Think conversations, not (just) conversions: Engaging consumers with AI-powered advertising

 

Nettle AI v médiách

Videá

Obrázky

Táto webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.