Aké kritéria zvážiť pri investovaní do nehnuteľností

Real Estate

14. 1. 2021

Aké kritéria zvážiť pri investovaní do nehnuteľností

Dnešná doba ponúka viacero možností investovania, najmä čo sa týka nástrojov, výberu partnerov či samotných segmentov (ako napr. dlhopisy alebo akcie). Na druhej strane rastie komplexnosť zmien, ktorá súvisí so správaním sa spotrebiteľov, vývojom nových technológií, ale aj globalizáciou.

Orientovať sa je pre investora čoraz zložitejšie. Platí to aj v realitnom segmente, aj keď mnohí investori tieto aspekty nie vždy zohľadňujú. V ďalšej časti nášho seriálu uvádzame základne kritériá, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie pri investovaní do nehnuteľností.

Investičné nástroje a proces

Investovať do dlhopisov, cez pôžičky, kupovať akcie realitných fondov, prípadne priamo vlastniť nehnuteľnosť – to všetko sú nástroje, ktoré môžu priniesť investorom požadovaný výnos. Jedným z najdôležitejších faktorov je však miera rizika, ktorú môže niesť investor pri danej investícii. Investor by si mal položiť základné otázky: Aký výnos mi investícia môže priniesť a v akom horizonte? Aká je pravdepodobnosť daného výnosu vs. hodnota, ktorú môžem stratiť? Aké mechanizmy ma chránia pred stratou hodnoty a pri akej pravdepodobnosti?

Ďalším nemenej významným aspektom je transparentnosť procesu. Na to, aby sme dokázali posúdiť mieru transparentnosti, potrebujeme detailný balík informácií, ktoré možno rozdeliť do troch oblastí:

  • Informácie o trhu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, vrátane analýzy a dát, ktoré napríklad definujú úspešnosť lokality, developera, prenájmov atď.
  • Informácie o samotnej nehnuteľnosti – jej popis, stav, informácie o partnerovi resp. developerovi, jeho track-record (úspešne zrealizované projekty), ale aj informácie o prenajímateľovi, aké sú podmienky bankového financovania, za aké ceny sa bude predávať atď.
  • Informácie o investičnej štruktúre – parametre investície, podmienky, aký je cieľ investície resp. na čo budú použité moje peniaze, kto s nimi môže narábať, ako budú nastavené rozhodovacie a kontrolné mechanizmy atď.

Investičný partner a otvorenosť komunikácie

Nemenej významným kritériom pre investorov by mal byť aj samotný investičný tím – jeho skúsenosti a schopnosť identifikovať a pripraviť nehnuteľnosti atraktívne pre investorov vzhľadom na aktuálnu situáciu. Investičný tím vytvára dôležitú spojnicu medzi investorom a partnerom, jeho úlohou je nájsť také podmienky, ktoré budú vyhovovať obidvom zainteresovaným stranám. Pre nás v Crowdberry je kľúčová dôvera a otvorený prístup v každej fáze investičného procesu, a to aj po zainvestovaní.

Ambíciou Crowdberry je intenzívne prepájať investičné know-how a inovatívny prístup k financovaniu naprieč segmentmi. Dôraz kladie aj na výber ľudí, ktorých spája nielen rozsiahla expertíza a skúsenosti z viacerých odvetví, ale najmä zmysel pre transparentnosť, profesionalita, absolútne zameranie na potreby klientov a povestná extra míľa, ktorú má celý tím zakorenenú v DNA.

Investičný tím pre segment nehnuteľnosti je vedený profesionálmi z dlhoročnými skúsenosťami z oblasti realitného developmentu, finančného manažmentu a štruktúrovania investícií.

  • Peter Bečár, partner pre segment nehnuteľností, má viac ako 20-ročné skúseností z oblasti realitného developmentu a IT sektoru, dlhoročne pôsobil ako riaditeľ P3 Logistic Parks pre strednú a východnú Európu – lídra v oblasti industriálneho developmentu. V súčasnosti zároveň pôsobí aj ako senior poradca globálnej spoločnosti zameranej na oblasť súkromných investícií TPG Real Estate.
  • Omar Sattar – Managing Director pre segment nehnuteľností a zároveň Managing Director fondu CB Property Investors. Ako profesionál pôsobí v realitnom segmente viac ako 25 rokov, je členom RISC (Royal Institution of Chartered Surveyors), ktorá združuje odborníkov z oblastí nehnuteľností, developmentu a príbuzných odborov. Má skúsenosti z riadiacich pozícií spoločností pôsobiacich v realitno-investičnom segmente prevažne v regióne strednej a východnej Európy, riadil českú pobočku spoločnosti Colliers International.
  • Martin Pleva – investičný manažér, má 18-ročné skúseností z finančného sektora so zameraním na oblasť financií v realitnom developmente. V spoločnosti UniCredit Leasing viedol divíziu Real Estate Leasing, pôsobil tiež ako šéf obchodného oddelenia Erste Group Immorent Slovakia a neskôr vo viedenskej pobočke skupiny Erste Group.
  • Samuel Frankl – investičný manažér, má skúsenosti z oblasti investícií do nehnuteľností, ale aj oceňovania spoločností a poradenstva v oblasti manažmentu. Pracoval v spoločnosti innogy Consulting, kde sa zameriaval na transformačné a strategické projekty, spoluzakladal investičnú platformu pre investovanie do nehnuteľností UpVest, pôsobil tiež ako konzultant v medzinárodnej spoločnosti EY.

Kontakt: realestate@crowdberry.eu