Česko-slovenské fórum o vplyve rastového kapitálu na hodnotu firiem už v novembri

26. 10. 2021

Česko-slovenské fórum o vplyve rastového kapitálu na hodnotu firiem už v novembri

Investičná platforma Crowdberry organizuje prvé Crowdberry Forum - virtuálnu konferenciu s podtitulom Kapitál nie sú len peniaze. O vplyve rastového kapitálu na hodnotu firmy budú diskutovať zakladatelia spoločností aj investori. Živý prenos z konferencie môžete sledovať už 23. novembra online alebo osobne v našej investičnej kaviarni v Bratislave.

Posledné dva roky nabúrali všetky stereotypy, ktoré sa považovali za samozrejmé. Firmy sa museli vysporiadať s novou situáciou a flexibilne reagovať na zmeny v zákazníckom správaní. Investori boli nútení prehodnotiť, aké typy investícií majú v rýchlo meniacom sa prostredí zmysel. V tejto dynamike nadobúda prístup k rastovému kapitálu nový rozmer.

„Rastový kapitál môže pre firmu znamenať obrovský skok. Vďaka nemu môže firma rýchlejšie rásť, expandovať na nové trhy, uvádzať nové produkty alebo dokonca zrealizovať akvizíciu konkurenta. Dokáže zvýšiť hodnotu firmy, ale aj dopad jej podnikania,“ hovorí Dano Gašpar, Managing Partner Crowdberry. „Podľa nás je externé financovanie firiem prostredníctvom rastového kapitálu extrémne dôležitou témou, zvlášť v týchto časoch. Rozhodli sme sa preto usporiadať fórum, ktorého cieľom je otvoriť túto tému tak na českom ako aj slovenskom trhu a poukázať na jej význam nielen z pohľadu investorov a firiem, ale aj v kontexte európskej ekonomiky a jej prosperity,“ dodáva Dano Gašpar. 

Kompletný program Crowdberry Forum a informácie o registrácii nájdete na www.crowdberryforum.eu.

Takmer trojhodinový blok prinesie inšpiratívne príbehy mladých českých a slovenských firiem. Zároveň prinesie aj pohľad investorov – podľa akých investičných kritérií sa rozhodovali, ako „svojim“ firmám ďalej pomáhajú a ako sa pozerajú na hodnotu, ktorú ich firma vďaka kapitálu vytvorila. Diskusný panel sa dotkne aj kritických období pre firmu a ukáže, že rastový kapitál môže slúžiť nielen na expanziu.
Viac informácií a registrácia