Crowdberry bude spravovať štátny, niekoľko miliónový balík na podporu začínajúcich podnikov

Start-up

7. 10. 2019

Crowdberry bude spravovať štátny, niekoľko miliónový balík na podporu začínajúcich podnikov

Bratislava 4. 10. 2019 - Investičný fond National development Fund II., a.s., ktorý je v správe Slovak Investment Holding, oznámil víťazov výberového konania na správu a implementáciu finančného nástroja podpory začínajúcich podnikov vo výške 23 miliónov eur. 11,6 miliónov eur bude v správe odborníkov investičnej platformy Crowdberry.  

Výberový proces prostredníctvom systému EVO vyhlásil Úrad pre verejné obstarávanie ešte v októbri minulého roka a zúčastnilo sa ho deväť uchádzačov. Popri skúsenostiach s investíciami do začínajúcich malých a stredných podnikov sa pri výbere prihliadalo na zrealizované úspešné investície a v praxi overené postupy pri mobilizácii súkromného kapitálu. V prípade Crowdberry zavážilo dnes už takmer 14 miliónov eur, ktoré súkromní investori od roku 2016 investovali prostredníctvom platformy do 11 úspešných, medzinárodne pôsobiacich spoločností ako Ecocapsule, Sensoneo, Boataround alebo MultiplexDX.  

O investičný kapitál z nového fondu sa môžu uchádzať podnikatelia a mladé firmy zo všetkých regiónov Slovenska s menej ako trojročnou históriou podnikania a s potenciálom medzinárodného pôsobenia. Záujemcovia sa budú môcť obrátiť na CB Investment Management, ktorá je novou dcérskou spoločnosťou platformy Crowdberry zriadenou na správu fondu a podporu výhradne mladých a začínajúcich slovenských firiem. Firmy uchádzajúce sa o financovanie prejdú profesionálnym a transparentným výberovým procesom. Špecializovaný tím správcu fondu firmy preverí, zhodnotí, a vybraných kandidátov pripraví na investičný proces od základnej stratégie až po samotný obchodný model. Úšpešné firmy sa naviac budú môcť uchádzať o súkromný kapitál prostredníctvom platformy Crowdberry a tým získať dostatok kapitálu pre konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch. Pri investíciách pôjde o návratnú formu investovania postavenú na komerčných podmienkach s cieľom niekoľkonásobne zhodnotiť vynaložené finančné prostriedky.  

"Našou úlohou je zodpovedne a transparentne alokovať a zhodnocovať nám zverený kapitál, ktorý má slúžiť obyvateľom tejto krajiny, a tým pádom aj napomáhať vzniku a rastu inovatívnych firiem. Tie sa stanú silnou súčasťou ekonomiky a pomôžu jej diverzifikácii v čase hospodárskeho útlmu a možných dopadov automatizácie. Spolu s rastovým kapitálom získajú mladé firmy a podnikatelia aj profesionálne know-how zo zahraničia v rôznych oblastiach už počas prípravy investície a hlavne našu plnú podporu pri budovaní hodnoty firmy po investícii. Crowdberry disponuje rozvinutou sieťou medzinárodných kontaktov, profesionálov z investičného a podnikateľského prostredia a celým ekosystémom firiem, partnerov a investorov, ktorí pomáhajú vlastnými skúsenosťami a zdrojmi. Zúžitkovať ich budeme môcť aj v CB Investment Management, pri zhodnocovaní kapitálu fondu. Naviac sme k dispozícii v Bratislave aj v Košiciach.", vysvetľuje Daniel Gašpar, managing partner Crowdberry.  

Rast platformy a úspech Crowdberry vo výberovom konaní NDF II prinášajú aj personálne zmeny. Doterajší partneri spoločnosti Daniel Gašpar a Michal Nešpor preberajú riadenie novej dcérskej spoločnosti CB Investment Management. Investičná platforma sa naopak rozšíri o nového partnera Michala Ondrišeka, profesionála s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti bankového sektora a private equity. "Crowdberry sa bude samozrejme i naďalej venovať vyhľadávaniu a spájaniu firem so súkromým kapitálom a podpore ich rastu. Spoločnost sa na Slovensku zameria na už zabehnuté malé a stredné podniky a realitné projekty s nižšou mierou rizika a pravidelnými dividendovými výnosmi. Investori však neprídu ani o možnosť podielať sa na úspechoch začinajúcich firiem, a to v Českej republike ako aj na Slovensku, kde sa na platforme objavia vybrané úspešné startupy s možnosťou pripojiť sa k investícii fondu aj privátnym investorom za rovnakých podmienok." vysvetlil Michal Ondrišek.