Dobré časy na investovanie? Tie sú tu a teraz!

5. 5. 2023

Dobré časy na investovanie? Tie sú tu a teraz!

Buďte súčasťou investičnej príležitosti, ktorá je jedinečná na trhu svojou exkluzivitou a funkčnosťou.

Investičná príležitosť Dobré časy kombinuje segmenty, ku ktorým by ste sa bez silného partnera dostali len zriedka. Zdravotnícke zariadenie, value-add real estate projekt a nestíhajúci segment dlhodobej zdravotníckej starostlivosti (senior housingu).

Demografia na Slovensku a v Českej republike hovorí rovnakou rečou – obyvateľstvo starne. Kopírujeme tak trend celej Európy a spolu s tým nastávajú problémy s kapacitou domovou pre seniorov ale ešte výraznejšie problémy s kapacitou lôžok následnej zdravotnej starostlivosti. Štát buduje len minimálne množstvo týchto zariadení a preto vzniká priestor a nutnosť súkromného sektora.

Investičný zámer zariadenia Dobré časy reflektuje nedostatok kapacít v oboch segmentoch v jednom z najviac postihnutých krajoch v Českej Republike a to juhomoravského kraja v okolí Brna. Zariadenie pokrýva vysoký dopyt, ale taktiež aj situáciu v oblasti komerčných realít a investovania do nehnuteľností s rastovou stratégiou. Zariadenie sa výrazne líši od štandardného sektoru senior housingu, ktorý mal v dôsledku pandémie Covid 19 výkyvy na strane príjmov, tým že bolo obmedzené prijímanie klientov vo väčšine pandemického obdobia. 

Zariadenie Dobré časy má vyváženú kombináciu zdravotníckeho zariadenia s 90timi lôžkami, ktoré sú hradené a financované plne zo zdravotného poistenia a 77 lôžkami špecializovaného domova pre seniorov so zvláštnym režimom a teda seniormi, ktorí potrebujú sústavnú asistenciu. Týchto centier je na trhu ešte menej ako štandardných domovov pre seniorov.

Čo sa týka lokality, zariadenie je vo vzdialenosti 80 km od 15tich nemocníc a výrazne zvyšuje kapacitu pre juhomoravský kraj, kde je v súčasnosti cca 600 lôžok pre dlhodobú lôžkovú starostlivosť.

Zariadenie Dobré časy ponúka riešenie, ktoré odpovedá na otázku nedostatku lôžok dlhodobej starostlivosti a zároveň stanovuje nový štandard pre opatrovateľské služby na celoeurópskej úrovni a taktiež predstavuje realitný projekt v oblasti, ktorá v súčasnej dekáde naberá na ešte väčšej atraktívnosti.

Zdravotnícke zariadenie Dobré časy ponúka 90 lôžok a v spádovej oblasti do 80 kilometrov sa nachádza celkovo 15 nemocníc. Navyše, ponúka taktiež ďalších 77 lôžok špecializovaného domova pre seniorov so zvláštnym režimom - teda pre ľudí s potrebou sústavnej asistencie.

Toto už vybudované a funkčné zariadenie dlhodobej lôžkovej starostlivosti s domovom so špeciálnym režimom je jedinečné predovšetkým rozsahom nadštandardných služieb, ale aj nebývalým záujmom, ktorý potvrdil významný nedostatok lôžok dlhodobej starostlivosti v juhomoravskom kraji. Už po prvých 3 mesiacoch prevádzky malo zariadenie 73 spokojných klientov a stáva sa z neho zároveň jedinečný komerčný realitný projekt.

Rýchlosť rastu nových klientov podporuje rozšírenie lôžkovej kapacity, čím sa dosiahnu vyššie príjmy spoločnosti. 

O investičnej príležitosti

Súčasné podmienky pre investorov sú rovnaké ako v čase investície pred spustením a otvorením centra. Investičné prostriedky pomôžu zariadeniu rozšíriť jeho kapacitu a možnosti služieb, ktoré chcú svojim klientom poskytovať.

"Okrem toho sa spoločnosti Crowdberry po novom podarilo dohodnúť s ostatnými partnermi zvýhodnené vyplatenie výnosu z predaja pre investorov. To znamená, že výnos do 10 % ročne z investície investorov spoločnosti Crowdberry sa im vypláca prednostne." dopĺňa Viliam Perát, z Crowdberry.

Táto kombinácia vytvára jedinečnú príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú zvýšenie hodnoty svojich aktív v sektore, ktorý kombinuje nehnuteľnosti a zdravotnú starostlivosť.

Prečo investovať do zdravotníckeho zariadenia a domovu pre seniorov Dobré časy?

  • Investori sa stávajú nielen majiteľmi zariadenia, pozemku, ale celej skupiny  spoločností odpovedaných za prevádzku.
  • Stabilita príjmov a cielenie vyšších výnosov na základe priebežných príjmov zo zdravotného systému ČR v kombinácií s príjmami od súkromných osôb, klientov Domova so zvláštnym režimom.
  • Zmluvy s 4 poisťovňami pre službu DLP a DZR
  • Silný rastový segment s nízkou ponukou a vysokým dopytom
  • Segment, v ktorom ponuka nestíha dopyt
  • Tzv. value-add realitný projekt
  • Očakávané zhodnotenie investície 15-20 % ročne
Zaujíma vás investovanie do realitných projektov aj mimo private equity investičné príležitosti? Navštívte realitný fond zo skupiny Crowberry – CB Property Investors, ktorý je určený najmä profesionálnym investorom. Viac sa dočítate priamo na webe 👇
cbpropertyinvestors.eu

O realitnom fonde CB Property Invsetors sa tiež dočítate aj v ekonomickom týždenníku TREND.SK