Domáci odber vzorky DNA vám dáva možnosť lepšie sa starať o svoje zdravie

29. 6. 2022

Domáci odber vzorky DNA vám dáva možnosť lepšie sa starať o svoje zdravie

Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi bolo testovanie DNA nákladnou záležitosťou dostupnou len pre inštitúcie a vedecké pracoviská, dnes si môže analýzu vlastnej DNA dať urobiť prakticky každý. Nie je to však len rozmar. Získať môžete informácie o predispozíciách na rôzne zdravotné riziká, informácie o metabolizme, výžive lebo športových predispozíciách, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a dĺžku vášho života. Analýza prebieha zo vzorky slín, ktorú si odoberiete v pohodlí domova a následne je spracovaná v certifikovanom laboratóriu za prítomnosti odborného personálu. Testovanie nie je obmedzené vekom a platí zásada, že čím skôr svoje predispozície spoznáte, tým lepšie. Na to reagujú spoločnosti špecializujúce sa na genetické testovanie, vrátane slovenskej DNA ERA. Ako sme na tom v porovnaní so Západom?

V roku 2022 uplynulo 69 rokov od objavu štruktúry DNA. Výskum vedcov Jamesa Watsona a Francisa Cricka v Spojených štátoch položil základy širokého využitia DNA nielen v zdravotníctve. V priebehu rokov sa trh s genetickým testovaním, samotným odberom a analýzou vzoriek vyvinul do takej miery, že je možné zakúpiť si súpravy na vlastné testovanie.

Hodnota globálneho trhu s genetickými testami

Celosvetový trh s genetickými testami dosiahol v roku 2021 hodnotu 7 miliárd EUR a očakáva sa, že bude ročne rásť o 7,6 %. To by v roku 2030 znamenalo hodnotu 13,9 miliardy EUR¹. Najväčším lokálnym trhom je Severná Amerika, kde pôsobia globálni hráči ako 23andMe a Ancestry. Tieto spoločnosti sa zaslúžili o popularizáciu testovania DNA pre širokú verejnosť.

Rastúca popularita je spôsobená aj možnosťou zakúpiť si súpravy pre domáci odber vzorky a následnú analýzu DNA online, ale aj väčším záujmom o zdravie, aktívny životný štýl a prevenciu.

Nízka úroveň zdravotnej starostlivosti a starnutie populácie zvyšujú význam testovania DNA

Genetické faktory ovplyvňujú naše zdravie do výšky 30%. Ak k tomu pripočítame nízku úroveň zdravotnej starostlivosti v našom regióne a starnúcu populáciu, získame jasný argument pre používanie testov DNA. Analýza DNA môže odhaliť predispozície k rakovine a genetické riziká, pri ktorých je kľúčová včasná diagnostika a prevencia. Znalosť vlastnej DNA tak bude zohrávať čoraz väčšiu úlohu v prevencii, personalizovanej medicíne a zlepšovaní kvality života.

Analýzu DNA však môžu ľudia využiť aj na príjemnejšie veci - napríklad na zistenie, aké športy sú pre nich vhodné, na plánovanie rodiny alebo na lepšie pochopenie vlastného tela vo všeobecnosti.

Stredná a východná Európa: kvalita zdravotnej starostlivosti je súčasťou nástrojov prevencie

Región strednej a východnej Európy (SVE) je stále relatívne mladý, pokiaľ ide o samotestovanie, pričom kvalita zdravotnej starostlivosti zaostáva za priemerom OECD (pozri tabuľku nižšie). Zatiaľ čo v Severnej Amerike sa nárast počtu komerčných DNA testov spomaľuje, v strednej a východnej Európe sa bude potenciál zvyšovať. Dôvodom je najmä zdĺhavý proces zlepšovania úrovne zdravotnej starostlivosti, ktorý je väčšinou v rukách štátu, a väčší záujem ľudí o prevenciu.

DNA ERA: Kombinácia vedeckých poznatkov s modernou technológiou

Možnosť vziať svoje zdravie do vlastných rúk, znížiť zdravotné riziká a pracovať so svojimi predispozíciami ponúka aj biotechnologická spoločnosť DNA ERA. Cieľom tejto slovenskej spoločnosti je priniesť analýzu DNA každému, kto chce prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. Plánuje sa zamerať najskôr na trh strednej a východnej Európy. Do roku 2024 má v pláne pokryť trhy Slovenska, Českej republiky a Poľska, kde žije približne 50 miliónov obyvateľov.

DNA ERA dopĺňa výsledky z certifikovaného nemeckého laboratória o hĺbkovú analýzu, vysvetlenie výsledkov a odporúčania na preventívne opatrenia. Pridanou hodnotou je práve interpretovanie surových dát, ktoré spoločnosť získava z laboratória. Vlastný interpretačný softvér spoločnosti je založený na najnovších vedeckých poznatkoch a štúdiách a je neustále aktualizovaný v súlade s vedeckým pokrokom. Za jeho vývojom stojí tím DNA ERA pod vedením genetičky Michaely Šiškovej a matematika Jakuba Šišku a je ďalej overovaný lekármi, vedcami, genetikmi a ďalšími odborníkmi v tejto oblasti.

Jeden test, viac ako 90 reportov

Klienti DNA ERA si môžu vybrať z troch typov testov. Pomocou najpodrobnejšieho – Complex test, testu, získajú 93 správ zo 7 kategórií, ako sú zdravie, lieky, neznášanlivosť, výživa alebo šport. K údajom môžu pristupovať v špeciálnej webovej aplikácii. Vďaka neustálemu rozvoju softvéru sú ich výsledky neustále dopĺňané podľa najnovších vedeckých poznatkov.

Podieľajte sa aj vy na zlepšení prevencie ochorení v našom regióne

Spoločnosť DNA ERA získala v roku 2020 investíciu vo výške 250 000 EUR od spoločnosti CB Investment Management. Investíciu použila na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, novú webovú aplikáciu a financovanie vstupu na český trh. Spoločnosť DNA ERA splnila svoje obchodné ciele a v roku 2021 jej príjmy vzrástli o viac ako 700 %.  Preto sme v roku 2022 zaradili spoločnosť medzi nové investičné príležitosti na našej platforme, čím sme súkromným investorom umožnili stať sa súčasťou DNA ERA. Cieľovú sumu 1 milión eur chce spoločnosť použiť na rozšírenie svojho produktového portfólia, spustenie nových funkcií v oblasti zdravotnej analýzy a na ďalšiu expanziu na rýchlo rastúcom trhu.

Staňte sa spolumajiteľom tejto slovenskej biotechnologickej spoločnosti a získajte možnosť zhodnotiť svoje peniaze prostredníctvom projektu, ktorý presahuje lokálne hranice a zlepšuje kvalitu života nás všetkých.

Investičná príležitosť do DNA ERA
Zistiť viac