Domov seniorov Dobré časy sa výnimočne otvoril potenciálnym investorom a širokej verejnosti

24. 10. 2022

Dobré časy, deň otvorených dverí

Investovanie do akcií alebo bitcoinu je relatívne abstraktné, zatiaľ čo nehnuteľnosť, do ktorej investujete, si môžete fyzicky pozrieť. Preto sme 20. októbra 2022 zorganizovali deň otvorených dverí pre potenciálnych investorov Crowdberry a verejnosť v domove dôchodcov Dobré časy. Spolu s riaditeľom a zamestnancami domova sme ľuďom ukázali, ako bude zariadenie vyzerať.

O to, ako funguje domov seniorov, bol veľký záujem. Niekoľko stoviek ľudí prišlo do Ivančíc zažiť Dobré časy so sprievodom. V rámci výkladu sa okrem iného dozvedeli o zariadení, aké sú požiadavky na prijatie, a tiež sa porozprávali s miestnymi sociálnymi pracovníkmi. Domov poskytne priestor klientom so zníženou sebestačnosťou v dôsledku chronického duševného ochorenia, ako sú napríklad seniori s Alzheimerovou chorobou. V skutočnosti bude domov seniorov Dobré časy registrovaný ako domov so špeciálnymi potrebami, ktorý bude ponúkať 77 lôžok, zvyšných 167 lôžok bude tvoriť dlhodobá starostlivosť.

Pozrite si v galérii, ako tento deň prebiehal, a staňte sa aspoň na chvíľu súčasťou podujatia.

Investičná príležitosť stále aktívna

Dobré časy poskytujú investorom príležitosť profitovať zo segmentu, v ktorom ponuka nedrží krok s rastúcim dopytom, a zároveň sa podieľať na riešení celospoločenského problému. Investičná príležitosť je stále aktívna, takže aj vy môžete investovať do domova pre seniorov a pridať sa k nášmu fondu kvalifikovaných investorov CB Property Investors a ďalším investičným partnerom. Prečítajte si podrobnosti o projekte a vyjadrite svoj záujem ešte dnes.