Domov seniorov Dobré časy slávnostne otvorený za účasti predsedu vlády ČR

11. 10. 2022

Domov seniorov Dobré časy slávnostne otvorený za účasti predsedu vlády ČR

Začiatkom septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového domova pre seniorov v Ivančiciach pri Brne. Domov seniorov Dobré časy ponúka celkom 167 lôžok, z toho 77 je určených pre klientov vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť. Zvyšných 90 lôžok bude slúžiť ako lôžka dlhodobej starostlivosti. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia vlády a miestnej samosprávy na čele s premiérom Petrom Fialom.

Náš realitný fond kvalifikovaných investorov CB Property Investors a spoločnosť BIZNISHUB slovenského investora a podnikateľa Jozefa Gimu sa podieľali na financovaní dostavby Domova seniorov Dobré časy.  Riaditeľom domova je podnikateľ Petr Váka. Ako tajomník sociálneho odboru v Znojme získal rozsiahle poznatky o sektore neštátnych sociálnych zariadení vrátane všetkých typov domovov pre seniorov.

Projekt podporila aj odborná kapacita – profesorka Hana Matějovská Kubesováz Katedry internej medicíny, geriatrie a praktického lekárstva Lekárskej fakulty  LF MU.

„Na základe mojich 20-ročných skúseností môžem potvrdiť, že situácia v oblasti starostlivosti o seniorov je znepokojivá. V budúcnosti očakávame nárast počtu obyvateľov vyššieho veku s klesajúcou mierou sebestačnosri, u ktorých sa bude navyše vyskytovať čoraz viac rôznych zdravotných problémov. Jedným z riešení s vysokou šancou na úspech je práve kombinované zariadenie poskytujúce zdravotné aj sociálne služby zároveň.“

Domov seniorov slávnostne otvorili 5. septembra predseda vlády Českej republiky Petr Fiala, minister zdravotníctva Českej republiky Vlastimil Válek, hajtman Juhomoravského kraja JanGröhlich, senátor Roman Kraus a dezignovaný senátor Tomáš Töpfer.

Dobré časy reagujú na nedostatok kapacít

Domov seniorov Dobré časy bol uvedený do prevádzky a už počas slávnostného otvorenia záujem klientov takmer prevýšil ponúkanú kapacitu. Voľné miesta v podobných zariadeniach sú v skutočnosti nedostatkovým tovarom. Projekt tak reaguje na situáciu na trhu, kde dopyt vysoko prevyšuje ponuku. Len v roku 2020 bolo v krajine zamietnutých viac ako 46 000 žiadostí o lôžka a hrozí, že sa situácia zhorší v dôsledku starnutia populácie. Čoraz viac seniorov potrebuje aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú môžu teraz získať vďaka novému domovu dôchodcov.

Príležitosť profitovať z budúceho rastu hodnoty po boku investičného fondu sa otvorila aj investorom Crowdberry . Podieľajte sa na zmene dostupnosti kvalitných zariadení pre seniorov.