Investovanie do biotechnológií a zdravotníctva - aké sú aktuálne trendy a výhľady do budúcna?

23. 10. 2023

Investovanie do biotechnológií a zdravotníctva - aké sú aktuálne trendy a výhľady do budúcna?

Dnešná doba prináša revolučné zmeny vo viacerých oblastiach, no biotechnológie a zdravotná starostlivosť patria rozhodne k tým najdynamickejším. Nedávna pandémia posunula kvalitu a rýchlosť diagnostiky do popredia a samotný technologický pokrok už roky umožňuje vývoj inovatívnych riešení, ktoré nielen zlepšujú diagnostiku, ale aj liečbu a starostlivosť o pacientov.

Tieto zmeny neostali nepovšimnuté na strane investorov. Biotech a healthcare sa stávajú čoraz viac atraktívnymi odvetviami pre investovanie s pozitívnym dopadom na kvalitu života ľudí.

Dynamika trhov a trendy

Aj preto sú biotechnológie a zdravotná starostlivosť oblasťami, ktoré rastú pozoruhodnou rýchlosťou. Podľa zdrojov z Bloomberg¹, veľkosť biotechnologického trhu do roku 2028 dosiahne hodnotu 2,44 miliardy dolárov. Očakáva sa zložená ročná miera rastu na úrovni 15,83 % od roku 2021 do roku 2028.

Z pohľadu regiónu má najväčší podiel na trhu Severná Amerika, ale Európa ani zďaleka nezaostáva².

Európa si stále udržiava status oblasti s preukázateľným vedeckým významom v biotech/healthcare oblasti³: V roku 2021 bolo vydaných takmer 750 000 vedeckých publikácií, oproti približne 400 000, ktoré boli vydané v Spojených štátoch. V translačnej vede bolo v období 2012 až 2021 udelených viac ako 250 000 biotechnologických patentov v Európe, Číne a Spojených štátoch, pričom takmer štvrtinu z nich tvorí práve Európa.

CEE región má tak atraktívne podmienky pre rast biotechnologických firiem a investícií, zároveň nové technológie menia spôsob, akým chápeme a liečime ochorenia. Vďaka tomu sa zvyšuje dopyt po starostlivosti, ktorá je šitá pacientom na mieru, čo otvára iba ďalšie dvere pre nové investičné príležitosti.

Podľa PatSnap⁴ sa biotechnologický priemysel naďalej vyvíja a predstavuje nové atraktívne príležitosti pre investorov aj inovátorov. S rekordnými úrovňami VC investícií, licenčnými dohodami a sľubným pokrokom v mikrobiologickej oblasti, je cesta vpred plná sľubného potenciálu.

Rast investícií

Hoci dynamika makroekonomického prostredia mala v roku 2022 za následok isté ochladenie trhu, investície boli stále približne o 30 % vyššie ako v roku 2020 a viac ako dvojnásobné oproti roku 2019⁵.

Dokonca v Európe bola prvá polovica roku 2022 jednou z najlepších v histórii vzhľadom na súkromný kapitál v oblasti zdravotnej starostlivosti. Objem odkúpení v prvom polroku udržal rekordné tempo z roku 2021, s deviatimi obchodmi presahujúcimi miliardu dolárov, čo tvorí tri štvrtiny z obchodov v celkovom objeme 25.3 miliardy dolárov, ktoré boli ohlásené v roku 2022⁶.

Investovanie do biotech/healthcare odvetvia však nie je ani náhodou záležitosťou iba súkromných spoločností. Európska komisia⁷ zdôrazňuje význam investícií do modernizácie zdravotnej infraštruktúry pomocou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ESIF), čo vypovedá o tom, že investície do zdravotnej starostlivosti nie sú len o financiách, ale predovšetkým o modernizácii a samotnom vývoji.

Podľa spoločnosti KPMG⁸ sa v oblasti zdravotnej starostlivosti očakávaný výrazný rast investícií, pričom technológie a digitalizácia budú hlavnými ťahúňmi tohto rastu. Budúcnosť zdravotníctva tak bude založená na technologických inováciách a investíciách do zlepšovania starostlivosti.

Priekopníci v biotech a healthcare sektore na Slovensku

Na Slovensku už dnes pôsobí niekoľko lídrov z rôznych častí inovatívneho zdravotníctva, ako napríklad Glycanostics, DNA ERA a Diagnose.me. Rovnako tak MultiplexDX je etablovanou a úspešnou biotech spoločnosťou nemenej známeho vedca Pavla Čekana. Spoločnosť prišla nedávno na trh s prelomovou diagnostikou rakoviny prsníka, ktorá vďaka svojej presnosti umožňuje nastavovať pacientkam personalizovanú liečbu. Personalizovaná liečba je menej invazívna a zároveň efektívnejšia, než ostatné dostupné liečby – recidívu (návrat choroby) znižuje o viac ako 50 percent, predchádza zbytočnej úmrtnosti a v neposlednom rade aj finančné odbremeňuje zdravotný a sociálny systém.

Aj v oblasti healthcare Slovensko nezaostáva za svetovými trendami. Poliklinika Váš Lekár plánuje na prelome rokov otvoriť novú súkromnú polikliniku, ktorá je ako prvá zameraná na dlhovekosť a prevenciu. Umiestnená v samotnom centre hlavného mesta, na nábreží Dunaja v zóne Eurovea, ponúkne klientom nadštandardnú úroveň zdravotnej starostlivosti, predĺžené ordinačné hodiny a moderné spôsoby komunikácie. V neposlednom rade sa poliklinika Váš Lekár stávam prvým zariadením na Slovensku, do ktorého je možné vstúpiť nielen ako klient, ale aj ako investor.

Investičné príležitosti (aj pre privátnych investorov a v spolupráci s investičnými fondami)

Revolučná diagnostika Multiplex8+ otvára novú kapitolu nielen pre samotnú spoločnosť MultiplexDX, diagnostiku a liečbu rakoviny, ale aj pre investorov do segmentu biotech. V Crowdberry sme nedávno otvorili investičnú príležitosť, s cieľom spoločne s inštitucionálnym ko-investorom zabezpečiť pre MultiplexDX investíciu 7,5 milióna eur. Profil investície očakáva návratnosť 7-10 násobok investovanej sumy v horizonte 5-7 rokov.

Etablovaná a úspešná biotech spoločnosť.
Viac informácií tu

Váš Lekár buduje modernú polikliniku; prvú na Slovensku, ktorá je zameraná na prevenciu a dlhovekosť. Taktiež je prvým zdravotníckym zariadením, do ktorého je možné vstúpiť nielen ako klient, ale tiež ako investor. Už dnes majú pre novú lokalitu dohodnutú spoluprácu pre 23 ambulancií a 4 ďalšie pracoviská, ktoré zastrešuje skúsený manažérsky tím.

Výška minimálnej investície začína od 10 000 eur a očakávame zhodnotenie na úrovni 36 % ročne, pričom úplné alebo čiastočné splatenie počiatočnej investície je očakávané v roku 2026.

Prvá poliklinika zameraná na dlhovekosť.
Viac informácií tu

Ak by ste sa potrebovali o čomkoľvek poradiť, alebo máte dodatočné otázky, sme vám k dispozícii cez web crowdberry.eu.