Lokálne investovanie na vzostupe. Spoločnosť Crowdberry investovala v roku 2022 celkovo 29 miliónov eur.

30. 3. 2023

Lokálne investovanie na vzostupe. Spoločnosť Crowdberry investovala v roku 2022 celkovo 29 miliónov eur.
  • Súkromní investori investovali prostredníctvom Crowdberry 10,4 milióna eur do malých a stredných podnikov (SME).
  • CB ESPRI podporila tromi miliónmi jedenásť spoločností s verejnoprospešným prínosom. 
  • Na platforme Crowdberry pribudlo 1 100 súkromných investorov.
  • Celkový spravovaný kapitál skupiny predstavuje takmer 100 miliónov EUR vo viac ako 70 spoločnostiach a projektoch.
Cyklistický lovebrand Isadore, zdravotnícke zariadenie Dobré časy alebo healthtech startup Powerful Medical sú 3 z 28 spoločností a projektov, do ktorých sme investovali v roku 2022. Celkovo sme v Crowdberry prostredníctvom investičnej platformy a troch ďalších fondov preinvestovala 29 miliónov eur.

__________

Crowdberry potvrdzuje svoju pozíciu lídra v investovaní do českých a slovenských spoločností. Jedným z míľnikov minulého roka bolo aprílové založenie fondu CB ESPRI, ktorý sa zameriava na investície s pozitívnym sociálnym vplyvom. V tomto roku sa plánujeme zamerať na rozšírenie oblastí a spôsobov investovania, ako aj na potenciálne posilnenie vlastných fondov.

Ako „československá“ spoločnosť budujeme investičný ekosystém, ktorého cieľom je ukázať Slovákom a Čechom krásu a potrebu finančnej podpory lokálneho podnikateľského ekosystému. Prostredníctvom našej platformy a fondov vyhľadávame predovšetkým české a slovenské firmy, ktoré majú medzinárodný, či dokonca globálny potenciál. Investované prostriedky potom firmy využívajú predovšetkým na vlastný rozvoj, investície do nových technológií, digitalizáciu a tiež na tvorbu nových pracovných miest. Za posledné roky pomohli investované prostriedky nielen k rastu viac ako 70 firiem, ale aj k vytvoreniu viac ako tisícky nových pracovných miest.

Naším cieľom je udržať kapitál v krajine a pomáhať rozvoju lokálneho podnikania, startupov a malých a stredných podnikov (tzv. SME), teda tých firiem, ktoré sa často považujú za základný kameň českej a slovenskej ekonomiky. 

Okrem akcií zahraničných firiem chceme naučiť Čechov a Slovákov investovať do rýchlo rastúcich spoločností v našom regióne a nadštandardne zhodnocovať vlastný kapitál,“ hovorí partner Crowdberry Daniel Gašpar.

Našu víziu napĺňame prostredníctvom investičnej platformy zameranej na súkromných investorov a tiež prostredníctvom troch investičných fondov. Ide o fondy CB ESPRI, ktoré investujú do spoločností a organizácií s pozitívnym sociálnym vplyvom, a fond CB Investment Management pre rozvoj startupov prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti CB Investment Management. Fond CB Property Investors investuje privátne peniaze od kvalifikovaných investorov do realitných projektov.

10 miliónov eur súkromného kapitálu

V minulom roku poskytli súkromní investori malým a stredným podnikom prostredníctvom platformy Crowdberry 10,4 milióna eur a počet úspešne investovaných spoločností sa zvýšil na dvadsaťsedem. V súčasnosti sa o súkromný kapitál uchádzajú ďalšie spoločnosti a realitné projekty. Medzi nimi je aj slovenská spoločnosť Ecocapsule, ktorá prostriedky využije na testovanie a spustenie predaja novej generácie mobilného a sebestačného modelu mikrodomu Ecocapsule NextGen. Ďalšími príležitosťami je investícia do podielu v spoločnostiach Nexineo modernizujúcej vzdelávanie, Sensoneo, ktorá pomáha s inteligentným zberom a recykláciou odpadu, či zdravotníckeho zariadenia Dobré časy pri  Brne, ktoré vlani kúpil realitný fond CB Property Investors.

Počet investorov sa zvýšil o viac ako tisíc, pričom počet registrovaných investorov na Crowdberry presiahol šesťtisíc. Medzi najúspešnejšie investičné kampane, v ktorých investori získali za svoje peniaze podiely v týchto spoločnostiach, patrili slovenský výrobca cyklistického oblečenia a doplnkov Isadore (2,1 mil. eur), mediálny dom Refresher (1,96 mil. eur) či realitný projekt výstavby bytov pri vodnej nádrži Lipno (1,84 mil. eur).

Financovanie firiem s pozitívnym spoločenským a sociálnym vplyvom

Crowdberry spolu so slovenskou spoločnosťou pre sociálnu ekonomiku založili fond CB ESPRI v máji 2022 a v minulom roku sa im už podarilo podporiť celkovo jedenásť subjektov s pozitívnym sociálnym vplyvom sumou viac ako 3 milióny eur. Fond sa podieľal na poslednom investičnom kole spoločnosti Powerful Medical, farmaceutickej firmy vyvíjajúcej moderný diagnostický nástroj na modernizáciu liečby kardiovaskulárnych ochorení. Podporil tiež napríklad spoločnosť Scase, ktorá sa zaoberá telehealthom, a spoločnosť Cibeka Laundry, ktorá zamestnáva dlhodobo nezamestnaných na východnom Slovensku. Tím Michala Ondriška – ďalšieho partnera Crowdberry – má pripravených ďalších 7 miliónov eur na investície. Tie budú investované v tomto roku. Hodnota investície sa pohybuje od päťdesiattisíc do pol milióna eur.

„Je skvelé vidieť, koľko firiem dnes rieši problémy, ktoré zlepšujú fungovanie vecí okolo nás. Práve to nás motivuje k tomu, aby sme čo najviac investovali do firiem a organizácií, ktorých práca má naozaj zmysel,“ hovorí Michal Ondrišek, partner spoločnosti Crowdberry, ktorý sa stará o CB ESPRI.

Realitné projekty fondu CB Property Investors

Investície CB Property Investors v minulom roku reštartovali dva existujúce projekty, ktorých hodnota vďaka zmenám stratégie, stavebným úpravám alebo zefektívneniu prevádzky výrazne rastie aj v ťažkých ekonomických časoch (v odbornej realitnej terminológii ide o tzv. investície s pridanou hodnotou). Fond do týchto projektov investoval 6 miliónov eur a ďalšie 4 milióny cez partnerské financovanie.

Začiatkom tohto roka tím pod vedením Petra Bečára dokončil aj akvizíciu väčšinového podielu v Priemyselnom parku Liberec v hodnote viac ako 40 miliónov eur. Komplex, ktorý čoskoro zamestná až 1 000 ľudí, bude čoskoro dokončený. Liberecký projekt po dokončení zvýši majetok fondu v správe o približne 63 miliónov EUR. Fond funguje od roku 2020 a prostriedky mu zverili desiatky nových aj existujúcich kvalifikovaných investorov.

Nové startupové hviezdy aj vďaka fondu CB Growth One

CB Investment Management hľadá budúce startupové hviezdy. Svoje investičné aktivity začal v roku 2019 s 23 miliónmi eur a vlani investoval do deviatich spoločností celkovo 5,6 milióna eur. Medzi investíciami je aj Digitoo, česká spoločnosť, ktorá automatizuje a digitalizuje účtovníctvo a peniaze jej pomôžu expandovať na slovenský trh.

Tím Michala Nešpora, partnera zodpovedného za investície do startupov, podporil aj platformu Vestberry, ktorá vyvíja softvér na správu a vykazovanie investícií globálnych private equity fondov. Ďalší kapitál smeroval na podporu vývoja a uvedenia produktu SIML.AI spoločnosti DimensionLab, ktorý pomáha simulovať zložité fyzikálne výpočty a priemyselné modely pomocou umelej inteligencie.

„Hoci je súčasná situácia pre podnikateľov a investorov náročná, tešia nás dosiahnuté výsledky. Naším cieľom je naďalej ukazovať potenciálnym investorom a spoločnostiam, že lokálne investovanie je cestou, ako rozvíjať perspektívne spoločnosti v našom okolí. Zároveň sa už teraz pozeráme na sprístupnenie ďalších možností financovania, vďaka ktorým môžu investori na našej platforme investovať. Okrem platformy zvažujeme ešte viac rozšíriť naše fondové aktivity,“ dodáva Gašpar. 

O Crowdberry

Crowdberry predstavuje moderný alternatívny nástroj financovania pre rýchlo rastúce spoločnosti a projekty. Zameriava sa na transparentný prístup k rastovému kapitálu s cieľom vytvárať dlhodobú hodnotu pre české a slovenské startupy, malé a stredné firmy a realitné projekty s investormi. Partnermi skupiny sú blízki spolupracovníci Daniel Gašpar, Michal Nešpor, Peter Bečár, Michal Ondrišek a Hynek Bartík. Spoločnosť Crowdberry v súčasnosti spravuje kapitál vo výške takmer 100 miliónov eur a jej portfólio zahŕňa viac ako 70 spoločností a realitných projektov. Investori a investície Crowdberry prispeli k rastu spoločností a projektov ako GymBeam, MultiplexDX, Boataround, Ecocapsule, Footshop, Sensoneo, Isadore, zdravotnícke zariadenie Dobré časy a ďalšie.