Michal Kaščák z Pohody: Kreditné financovanie otvára dvere k lepšej Pohode a chráni nezávislosť festivalu

22. 4. 2024

Michal Kaščák z Pohody: Kreditné financovanie otvára dvere k lepšej Pohode a chráni nezávislosť festivalu

Festival Pohoda tvaruje nielen svet umenia, ale aj biznisu a investovania. Ako jedna z prvých slovenských spoločností sa rozhodla využiť novú formu financovania, ktorú na Slovensko prináša Crowdberry. Kreditné (dlhové) hromadné financovanie otvára dvere festivalu pre ďalší rozvoj, pričom si zachováva svoju autenticitu a nezávislosť. To je významný míľnik nielen pre festival, ale aj pre transparentné investičné prostredie na Slovensku.

Spolupráca medzi Michalom Kaščákom, zakladateľom najznámejšieho slovenského festivalu Pohoda a investičnou platformou Crowdberry je prirodzeným výsledkom vzájomnej  konvergencie od predstavenia Ecocapsule na Pohode v roku 2018. Festival chce byť po zložitom období pandémie a zisku ceny za najlepší Európsky stredný festival ešte lepším a Crowdberry ho sprevádza ako strategický partner.

"Vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli v postpandemických rokoch, sme uvažovali, ako budeme s Pohodou pokračovať. Aj keď sme mali niekoľko ponúk na odkúpenie festivalu, rozhodli sme sa vyhnúť najklasickejšej ceste a hľadali sme investičný prístup, ktorý žiadnym spôsobom neohrozí našu kontrolu nad festivalom, kvalitou služieb a jeho samotnou filozofiou. Práve preto sme vložili dôveru dlhového financovania, ktoré sa ukázalo pre nás ako ideálne,“ vyjadril sa Michal Kaščák, zakladateľ Festivalu Pohoda.

Staro-nový prístup k investovaniu

Crowdberry po získaní európskej ECSP licencie predstavilo nový investičný produkt, tzv. privátne kreditné (dlhové) financovanie, ktoré dopĺňa rokmi osvedčené kapitálové „growth equity“ investičné príležitosti. Tento dlhový zabezpečený investičný prístup sa ukázal ako ideálny aj pre Festival Pohoda, pretože poskytuje stabilitu pre investorov a udržanie kontroly zakladateľom. Umožňuje tak festivalu udržať si svoju nezávislosť a kreatívnu kontrolu nad prevádzkou či programom. Zároveň, pevne stanovené podmienky splátok a úrokov umožňujú festivalu detailne plánovať svoje finančné toky a riadiť svoje dlhodobé záväzky s presnosťou.

Čo je kreditné financovanie a ako sa môžete stať aj vy investorom festivalu

Hromadné kreditné financovanie predstavuje dlhový produkt v podobe investorského úveru (pôžičky) pre firmy či nehnuteľnosti, ekvivalentný bankovému financovaniu. Pri tomto type financovania sa investor stáva tzv. „bankárom“, ktorému sú pravidelne vyplácané úrokové výnosy podľa vopred definovaných pravidiel. Investovať môžu fyzické aj právnické osoby, pričom sa úrok vypláca podobne ako v bankách. Zabezpečené kreditné investovanie tiež patrí medzi menej rizikové, čo osloví aj konzervatívnejších investorov.

V prípade Festivalu Pohoda je vstupný kapitál nastavený od 3.000 EUR s 9.7 % ročným úrokovým výnosom. Mechanizmus vyplácania je nastavený polročne so splácaním istiny počas 3 rokov. Investorský úver je zabezpečený pohľadávkami, samotnou firmou a značkou festivalu.  

Investujte do Pohody - jedinečná investičná príležitosť s 9,7 % výnosom p.a.
Viac info

„Crowdberry investorov zastrešuje, aby Michal nemusel komunikovať so stovkou jednotlivcov. Vystupujeme ako administratívny úverový agent, ktorý sa stará o to, aby každý investor dostal úrok a všetky potrebné informácie o spoločnosti,” hovorí o novom produkte Dano Gašpar, managing partner Crowdberry.

Záujem investorov o Festival Pohoda

Od januára 2024 Festival Pohoda získala pozornosť stoviek investorov z ktorých sa mnohí rozhodli financovať tento lovebrand v raste a využiť túto investičnú príležitosť.  

Ako funguje kreditné (dlhové) financovanie?

Pri kreditnom financovaní investičná platforma nezasahuje do prevádzky, avšak vyžaduje transparentnosť zo strany firmy a dodržiavanie „finančnej hygieny“ počas celého investičného obdobia. Crowdberry systematicky preveruje dáta a parametre, ktoré môžu byť prehliadané bankami alebo investormi.

Rovnako vykonáva analýzu rizík, pričom sa vyhodnocuje tzv. „skóre“ firmy a „skóre“ zabezpečenia. Na základe získaných údajov Crowdberry určí mieru rizika a stanovuje akceptovateľnú výšku financovania. Zodpovednosť za konečné výsledky však nesie samotná financovaná spoločnosť.

Každý investor má prístup k finančným analýzam a hospodárskemu profilu festivalu, vrátane udalostí počas pandémie a plánovaných opatrení. Rovnako im pravidelne poskytujeme kvartálne správy, ktoré reflektujú pokroky Festivalu Pohoda.

Chcete vedieť viac o DNA hromadného financovania a spolupráci Festivalu Pohoda s Crowdberry? Michal Kaščák a Dano Gašpar sa rozhovorili v spoločnom interview
Viac na aktuality.sk

Misiou Crowdberry je demokratizovať investovanie a umožniť ľuďom transparentne financovať firmy, ktoré majú pre nich význam a vytvárajú hodnotu. V súčasnosti v portfóliu Crowdberry nájdete 35 slovenských a českých firiem zameraných na oblasti zdravotnej starostlivosti, biotechnológií, IT, e-commerce, lifestyle či real estate.

Zdroj článku: Diana Michaličová / Aktuality.sk