Nahliadnite pod kapotu softvéru NEXINEO

28. 11. 2022

Nahliadnite pod kapotu softvéru NEXINEO

Jedinečnosť riešenia spoločnosti NEXINEO spočíva v nahradení desiatok počítačov v triedach jedným centrálnym serverom. Ako celý systém tohto slovenského technologického startupu funguje? Pridajte sa k nám a pozrite si podrobný pohľad na NEXINEO.

Potrebujete len monitor a malú zobrazovaciu jednotku

Namiesto celého pevného počítača potrebujú študenti iba monitor a takzvanú zobrazovaciu jednotku, ktorá sa k monitoru pripája zozadu. Odpadajú tak problémy s výberom zariadení a najmä s údržbou a výmenou súčiastok, keď sa škola musí starať o každý počítač zvlášť. NEXINEO tak šetrí až 90 % elektrického odpadu v školách a až 75 % prevádzkových nákladov vďaka dlhej životnosti zobrazovacích jednotiek.

Všetky zobrazovacie jednotky sú pripojené k serveru. Učitelia pracujú v špeciálnej riadiacej konzole vyvinutej spoločnosťou NEXINEO, ktorá umožňuje modernejšie a efektívnejšie vyučovanie. Učiteľ vidí, čo jednotliví študenti robia na svojich počítačoch, môže sledovať ich pokrok alebo sa po dohode pripojiť k ich pracovnej ploche a pomôcť im.

Pozrite sa, ako vyzerá NEXINEO z pohľadu učiteľa aj žiakov:

Množstvo funkcií na lepšie učenie

Riešenie spoločnosti NEXINEO poskytuje učiteľom nástroje na moderné a efektívne vyučovanie.

  • Internetový filter vám umožní zablokovať konkrétne stránky alebo celý internet a nerušene venovať pozornosť žiakom.
  • Možnosť pripojiť sa k pracovnej ploche konkrétneho študenta zjednodušuje prácu v triede.
  • Špeciálna sekcia pre testy urýchľuje distribúciu úloh a zber výsledkov.

Technológia NEXINEO sa používa vo viac ako 450 školách na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Spoločnosť sa však neplánuje zastaviť v regióne V4, ale chce so svojím učením budúcnosti preniknúť na Západ. Buďte jeho súčasťou.