NEXINEO: Slovenská technologická spoločnosť s ambíciou zmeniť výučbu na školách

21. 7. 2022

NEXINEO: Slovenská technologická spoločnosť s ambíciou zmeniť výučbu na školách

Malá krabička, ktorá sa zmestí do ruky, predstavuje veľkú zmenu pre školy rôzneho zamerania a úrovne vzdelávania. Spoločnosť NEXINEO ju vyvinula spolu so špeciálnym softvérom a centrálnym serverom tak, aby mohli školy poskytovať žiakom najmodernejšie vyučovanie a zároveň šetriť náklady a elektroodpad. NEXI GO alebo NEXI PRO, ako sa zariadenia nazývajú, v závislosti od veľkosti výkonu, už používa viac ako 450 škôl v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. NEXINEO teraz hľadá investíciu na to, aby mohla ďalej expandovať s prelomovým riešením pre vzdelávacie inštitúcie 21. storočia.

Spoločnosť NEXINEO založil v roku 2013 Stanislav Chlepko pod názvom SINO. Jeho víziou bolo od začiatku vyvinúť virtuálneho desktopového klienta, ktorý by obstál v celosvetovej konkurencii. Za menej ako 10 rokov sa tím rozrástol na 30 ľudí a riešenia NEXINEO pre vzdelávanie využíva viac ako 450 škôl. Po uvedení výrobku na Slovensku nasledovali Česká republika, Poľsko a Maďarsko. Tu sa však rozhodne nechcú zastaviť. Ich cieľom je poskytnúť moderné, nákladovo efektívne a ekologické riešenie pre celú Európu. Dôkazom toho je aj prvý potvrdený pilotný projekt v Nemecku a požiadanie španielskeho distribútora o exkluzívnu zmluvu.

Jeden počítač na osem študentov sa stane minulosťou

V súčasnosti pripadá v EÚ jeden počítač na osem žiakov základných a stredných škôl¹. V mnohých prípadoch ide o zastarané zariadenia, ktoré nespĺňajú moderné požiadavky. Pokiaľ by sa podarilo dosiahnuť pomer 3:1 medzi počtom študentov a počtom počítačov, trh by mohol narásť zo súčasných 4 miliárd eur na 14,3 miliardy eur².  NEXINEO môže byť akcelerátorom tejto zmeny, keďže vďaka vyspelej a overenej technológii vie posunúť kvalitu a rozsah európskeho vzdelávania na vyššiu úroveň.  Že nejde len o sen, ale o podnik s reálnym potenciálom, dokazuje aj víťazstvo v kategórii Impact Stars v prestížnom rebríčku Technology Fast 50 CE spoločnosti Deloitte v roku 2021³.

Staňte sa aj vy súčasťou modernizácie výučby na školách.
Zistiť viac

O 70 % menej nákladov a o 90 % menej emisií, 100 % lepšia budúcnosť

Systém NEXINEO kombinuje hardvérové a softvérové prvky. NEXI GO a NEXI PRO sú fyzické zariadenia, ktoré sa pripájajú k serveru NEXI. Všetok počítačový výkon, grafiku a ukladanie údajov zabezpečujú servery, vďaka čomu nie je potrebné kupovať samostatný počítač pre každú pracovnú stanicu. Špeciálna verzia NEXI PRO je určená pre technické školy, ktoré pracujú s náročnými grafickými programami.

Pozrite si krátke zhrnutie toho, čo NEXINEO dokáže, od jeho zakladateľa:

Riešenie virtuálnych učební šetrí viac ako 70 % celkových nákladov na IT, znižuje riziko porúch a má životnosť až 10 rokov, čo sa o bežných počítačoch povedať nedá. Vďaka nízkej hmotnosti a spotrebe elektrickej energie má zariadenie NEXI GO tiež nižšie emisie CO₂ a redukuje množstvo elektronického odpadu až o 90 % v porovnaní so súčasným vybavením.

Okrem toho ponúka NEXINEO najvyššiu možnú úroveň kybernetickej ochrany terminálov, pretože všetky procesy sú lokalizované a centralizované na on-premise chránenom serveri NEXI. Dáta, ktoré sa prenášajú medzi systémom NEXI GO a serverom, sú vždy zašifrované a nie je tak potrebné chrániť a aktualizovať každú pracovnú stanicu zvlášť.

Potenciál aj pre ďalšie inštitúcie

Zefektívniť proces vzdelávania chce EÚ v rámci svojho Plánu obnovy. Potenciál pre NEXINEO je tu veľký,  rozhodne tu však nekončí.  Možností ako rozšíriť svoju pôsobnosť je veľa, a to tak z geografického hľadiska, ako aj z hľadiska tematických oblastí. Spoločnosť tiež vidí príležitosť zlepšiť prácu s dátami na vysokých školách a na vyspelejších trhoch v USA, Austrálii alebo Japonsku.

Splní sa ich vízia stať sa svetovou jednotkou medzi dodávateľmi počítačového vybavenia pre školy? O tom môžete rozhodnúť aj vy...
Chcem byť súčasťou úspechu NEXINEO

¹ European Commission, (2019), 2nd Survey of Schools: ICT in Education Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools Luxembourg, Publications Office of the European Union

² Vyčíslené spoločnosťou podľa pripraveného prieskumu trhu a aktuálneho pomeru na školách v EÚ (18 študentov na PC na 1. stupni základnej školy a 8 študentov na PC na 2. stupni základnej a strednej školy), v prípade že by sa pomer zmenil na 3 študentov na PC podľa konceptu HECC (HighlyEquipped and ConnectedClassroom) podľa štúdie European Commission, (2019), 2nd Survey of Schools: ICT in Education Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools Luxembourg, Publications Office of the European Union

³ https://www2.deloitte.com/sk/sk/footerlinks/pressreleasespage/press-releases-archive/deloitte-technology-fast-50-ce-2021-lamal-rekordy.html