Nový slovenský investičný fond CB ESPRI Impact One sa zameriava na aktivity s pozitívnym spoločenským dopadom

2. 5. 2022

Nový slovenský investičný fond CB ESPRI Impact One sa zameriava na aktivity s pozitívnym spoločenským dopadom

Investičný fond CB ESPRI Impact One je vôbec prvým slovenským investičným fondom, ktorého cieľom je podporiť vznik a rozvoj mimovládnych organizácií a malých a stredných podnikov s aktivitami verejnoprospešného charakteru. Fond je spoločným podnikom CB ESPRI a Slovak Investment Holding. CB ESPRI bude vykonávať funkciu správcu fondu, zatiaľ čo Slovak Investment Holding poskytne prostriedky Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje. Do konca roku 2023 bude fond investovať do 10,5 milióna eur do aktivít s pozitívnym spoločenským dopadom mimo Bratislavského kraja.

Väčšinovým vlastníkom CB ESPRI so 60 % podielom je spoločnosť ESPRI. Jej majiteľ Miroslav Beblavý, ktorý bude zodpovedný za celkové riadenie fondu, hovorí o cieľoch fondu: „CB ESPRI Impact One je inšpirovaný podobnými fondmi na podporu sociálnej ekonomiky vo vyspelých európskych krajinách. Chce ukázať, že úspešné podnikanie a pozitívny sociálny dopad môžu ísť ruka v ruke.“ Zvyšných 40 % fondu má vo vlastníctve Crowdberry. „CB ESPRI Impact One svojím zameraním nadväzuje na našu víziu vytvárať priaznivé podmienky pre vznik a realizáciu nápadov, ktoré majú pozitívny dopad na odvetvie, v ktorom pôsobia, a vytvárajú tak hodnotu pre ekonomiku i celú spoločnosť,“ dodáva Michal Ondrišek, partner Crowdberry.

Fond CB ESPRI Impact One poskytne financie vyššie spomenutým subjektov v prípade, že investícia podporí rozvoj ich aktivít na území siedmych slovenských krajov s výnimkou Bratislavy. Investície môžu mať podobu kapitálového vstupu do spoločnosti alebo dlhodobého kvazikapitálového financovania, napríklad vo forme podriadeného úveru. Prijímatelia by mali primárne pôsobiť v niektorej z oblastí s pozitívnym sociálnym vplyvom, kam patrí napríklad vzdelávanie a veda, sociálna oblasť, zdravotníctvo, kultúra, životné prostredie, bývanie, ochrana ľudských práv či regionálny rozvoj.

„Neposkytujeme granty, ale investície, ktoré by sa mali fondu v priebehu 10 rokov vrátiť,“ vysvetľuje Miroslav Beblavý a dodáva: „Výhodou pre podnik je, že vieme pomôcť aj v situáciách, keď je bankové financovanie nedostupné a za výhodnejších podmienok ako na čisto komerčnom trhu. Výmenou za to musí prijímateľ ukázať merateľný pozitívny spoločenský vplyv svojich aktivít a podporiť zamestnávanie napríklad starších ľudí.“

Jednou z výhod, z ktorých môžu záujemcovia čerpať, je aj možnosť znásobiť kapitál vďaka ďalším investičným nástrojom, ktoré ekosystém Crowdberry ponúka.

O investíciu sa firmy a mimovládne organizácie môžu uchádzať prostredníctvom online formulára.