Päť firiem z portfólia Crowdberry predstavených Ursule von der Leyenovej ako najlepšie slovenské startupy

Start-upSME

28. 6. 2021

Päť firiem z portfólia Crowdberry predstavených Ursule von der Leyenovej ako najlepšie slovenské startupy

V pondelok 21. 6. 2021 navštívila Slovenskú republiku predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá odovzdala schválený plán obnovy a odolnosti slovenskému premiérovi Eduardovi Hegerovi. V rámci svojej oficiálnej cesty sa stretla vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave s inovatívnymi slovenskými startupmi zameranými na zelené riešenia a biomedicínu. Päť z osmičky predstavených firiem – Ecocapsule, Espio, Glycanostics, MultiplexDX a Sensoneo – patrí do portfólia našej platformy a fondu v správe CB Investment Management.

Možnosť predstaviť svoje riešenia von der Leyenovej je ďalším z množstva úspechov týchto firiem, ktoré dokazujú celej Európe, že na Slovensku vznikajú riešenia presahujúce jeho hranice. Crowdberry investorom na druhej strane táto návšteva dokázala, že rozhodnutie podporiť tieto firmy sa vypláca nielen z ekonomického, ale aj spoločenského hľadiska.