Poznáte Crowdinvesting? Inovatívny spôsob, ako investovať a zo slovenských firiem vybudovať globálnych lídrov.

Start-up

21. 9. 2018

Poznáte Crowdinvesting? Inovatívny spôsob, ako investovať a zo slovenských firiem vybudovať globálnych lídrov.

Crowdfunding sa v poslednom desaťročí teší stále rastúcej popularite, no vo svete už existuje celé stáročia. Aj Socha Slobody v New Yorku a české Národné divadlo patria k príkladom, keď komunita financovala vznik unikátneho projektu. Najnovšou inováciou v crowdfundingu je tzv. „equity crowdinvesting“, ktorý investorom okrem investovania kapitálu umožňuje získať aj podiel v súkromnej spoločnosti či nehnuteľnosti.

Zatiaľ čo vo Veľkej Británii a v USA je už equity crowdinvesting bežným pojmom, možnosť kúpiť si podiel v spoločnosti, ktorá je človeku blízka, je v strednej a východnej Európe (ďalej CEE) stále novinkou. Platformy ako Conda, Crowdberry a Fundlift umožňujú súkromným investorom stať sa súčasťou spoločnosti a spoločnostiam zasa získať kapitál pre ich rast, zaujať nových zákazníkov, ambasádorov značky a prilákať nové talenty.

 

Súkromné investície a spoluvlastníctvo aktívne podporujú tvorbu hodnôt

V zime roku 2016 Tomáš Žáček, spolutvorca sebestačného mikrodomu Ecocapsule, stál v zasadacej miestnosti v priestoroch Tatra banky Private Banking pred 20 potenciálnymi investormi na jednom z Crowdberry investorských večerov. Predstavoval im svoju víziu a pokúšal sa ich presvedčiť, aby do nej investovali a stali sa súčasťou jeho spoločnosti. Už vtedy myšlienka Ecocapsule a jej ikonický dizajn rezonovali v médiách po celom svete a zo všetkých strán prichádzali stovky objednávok. Tomáš však vtedy mal iba 4 kolegov a takmer žiadny rozpočet, takže by nezískal bankový úver a v tomto štádiu bolo príliš skoro na to, aby sa obrátil na investičný fond.

Ecocapsule, ktorá sa neskôr stala najväčšou crowdinvestingovou kampaňou v regióne CEE, získala 11 súkromných investorov a spoluvlastníkov. Vďaka celkovej investícii vo výške 750 000 eur spoločnosť vyrobila prvé kusy svetovo známeho sebestačného mobilného mikrodomu. Niektorí  investori pomohli spoločnosti aj pri získaní dodávateľov komponentov, pri rozvoji, distribúcii v juhovýchodnej Ázii a pri hľadaní potenciálnych zákazníkov aj vhodnej výrobnej lokality.

V januári 2018 už všetci spolu stáli na streche budovy UNIQ v centre Bratislavy a sledovali, ako prvú vyrobenú Ecocapsule so záujmom obletujú slovenskí novinári počas jej svetovej premiéry.

V júni sa začalo druhé investičné kolo kampane, ktoré umožní spustenie sériovej výroby. V čase písania tohto článku je kampaň pre investorov stále otvorená. Investori z prvého investičného kola už dnes zhodnotili svoje počiatočné investície a zúčastňujú sa aj na druhom kole. 

Príbeh Ecocapsule s 2,75 miliónmi eur od desiatok investorov v dvoch investičných kolách výstižne vypovedá o podstate crowdinvestingu. Investori sa stávajú súčasťou príbehu spoločnosti, vďaka čomu dokážu  ovplyvniť úspech svojej investície.

 

Široká ponuka investičných segmentov

Novodobý crowdfunding najprv podporoval iba start-upy, hlavne financovaním vývoja ich nových, inovatívnych produktov. Crowdinvesting ako samostatná disciplína vznikol pre investorov, ktorí si už nechceli kúpiť iba samotný produkt, ktorý mal byť v budúcnosti vyvinutý, ale chceli získať priamo vlastnícky podiel v spoločnosti.

Po vysoko rizikových a zároveň vysoko výnosných investíciách do start-upov sa crowdinvesting postupne rozšíril aj do ďalších investičných oblastí, ako sú malé a stredné podniky (ďalej SME), nehnuteľnosti, ba dokonca aj do umeleckej sféry. Investorom táto diverzifikácia umožňuje vložiť kapitál do investícií s rôznymi rizikovými a výnosovými profilmi. Najmenšie riziko predstavujú nehnuteľnosti, relatívne menej rizikové sú malé a stredné podniky a za najriskantnejšie sa považujú start-upy.

Platformy v regióne CEE, ktoré poskytujú možnosť dlhového crowdinvestingu sa sústreďujú najmä na projekty z oblasti nehnuteľností (Upvest a Fundlift v Českej republike) alebo na malé a stredné podniky (Fingood – Česká republika, Finnest – Rakúsko).

Investori, ktorí majú záujem skôr o spoluvlastníctvo spoločnosti, môžu využiť equity crowdinvestingové platformy ako Crowdberry či Fundlift, pomocou ktorých môžu získať vlastnícky podiel v nehnuteľnostiach, SME a v start-upoch.

Príklad spoločnosti zo segmentu malých a stredných podnikov je CreativePro pochádzajúca z Bratislavy. CreativePro patrí k svetovým lídrom medzi live marketingovými agentúrami pôsobiacimi v regióne CEE. V roku 2017 spoločnosť získala kapitál od investorov, ktorí jej okrem finančnej injekcie pomohli aj pri expanzii v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a na ďalších trhoch regiónu CEE. Investorom, ktorí investovali do CreativePro, boli nedávno vyplatené prvé dividendy.

Veľkú rozmanitosť investičných príležitostí, ktoré ponúka crowdinvesting, ilustruje aj projekt „Dúbravská oáza“. Ide o moderné zariadenie pre seniorov, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť. Výhodne položené zariadenie v lese neďaleko centra Bratislavy kombinuje črty malých a stredných podnikov a segmentu nehnuteľností. Zvýšenú ochranu a zaistenie investície zaručuje vlastníctvo pozemkov a budov.

Dúbravská oáza je príkladom crowdinvestingovej kampane, ktorá investorovi umožňuje spoluvlastniť nehnuteľnosť ocenenú na viac ako 5 miliónov eur. Možnosť kúpiť si podiel v takom rozsiahlom projekte je v našom regióne prvou príležitosťou tohto typu.

 

Crowdinvesting verzus verejne obchodovateľné akcie

Podobne ako na burze, investori, ktorí v crowdinvestingovej kampani získajú vlastnícky podiel v súkromnej spoločnosti, očakávajú z investícií do malých a stredných podnikov výnosy vo forme dividend alebo spätného odkúpenia svojho podielu a pri start-upoch zhodnotenie investície v čase exitu, prípadne pri predaji inému investorovi.

Súkromné investície však nie sú rovnako likvidné ako verejne obchodovateľné akcie, najmä investície do start-upov. Investor svoj podiel nemôže jednoducho a rýchlo predať a okrem toho existuje riziko, že o celú investíciu príde. V prípade úspechu však môže očakávať výnos vo výške niekoľkonásobku svojej pôvodnej investície.

Najznámejším príkladom úspešnej equity investingovej kampane je BrewDog. Malý britský pivovar, ktorý expandoval do celého sveta, sa vo Veľkej Británii stal jedným z najrýchlejšie rastúcich podnikov v potravinárskom priemysle. BrewDog získal kapitál na platforme CrowdCube a investorom zarobil až 28-násobok ich počiatočnej investície.

Spoluvlastníctvo prostredníctvom equity crowdinvestingu sa výrazne líši od dlhového crowdinvestingu, pri ktorom investor poskytne spoločnosti pôžičku a stáva sa jej veriteľom. Okrem vyplácania úrokov z pôžičky alebo dlhopisov sa investori v podnikaní spoločnosti väčšinou neangažujú. Dlhové nástroje sú však jednoduchšie na porozumenie, podliehajú oveľa jednoduchšej regulácii a nesú so sebou celkovo menšie riziko, a teda aj nižšie výnosy.

 

Equity crowdinvesting v životnom cykle podniku

V dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí je vývoj nového produktu, prienik na nové trhy, zväčšenie výrobných kapacít alebo rozšírenie tímu veľkou výzvou. Pri budovaní spoločnosti s globálnymi ambíciami je v určitom bode na tieto aktivity potrebné externé financovanie.

Investície do vlastného kapitálu, súkromné alebo získané pomocou crowdinvestingovej kampane, posilňujú finančnú rovnováhu podnikov. Start-upom aj malým a stredným podnikom pomáhajú absorbovať počiatočné straty budúcimi výnosmi z podnikania.

Vďaka posilnenej finančnej rovnováhe na strane vlastného kapitálu sa spoločnosť javí pred bankovými inštitúciami finančne zdravšia a môže tak získať prístup k dodatočnému bankovému financovaniu. Equity investovanie možno vnímať ako doplnok k tradičnému bankovému financovaniu.

Pri hľadaní súkromných investícií do vlastného kapitálu sa spoločnosti väčšinou obracajú na podnikateľských anjelov, fondy rizikového kapitálu však čoraz viac už aj na širšiu verejnosť prostredníctvom crowdinvestingu. Crowdinvesting v životnom cykle podnikov – start-upov a SME – zvyčajne prichádza na rad po počiatočnom financovaní od rodinných príslušníkov a priateľov a predchádza, prípadne prichádza zároveň s prvými inštitucionálnymi investíciami (rizikovými investičnými fondmi).

Pre väčšinu investorov, ktorí sa rozhodnú pre crowdinvesting, je finančný výnos iba jedným z viacerých dôvodov, prečo investujú do spoločnosti. Vo všeobecnosti je ich motiváciou kombinácia emocionálneho aspektu, sociálneho dosahu a finančnej výnosnosti investície. So spoločnosťou sa stotožňujú a sú presvedčení o jej úspechu. Spoločnosť vďaka crowdinvestingu a aktívnej podpore svojich investorov získava nielen finančný kapitál, ale zároveň aj nových zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a konzultantov. Každý z týchto prvkov je dôležitou súčasťou rastu a úspechu spoločnosti.

 

Nielen on-line

Väčšina crowdinvestingových platforiem sa zameriava na sprostredkovanie investícií od veľkého počtu menších investorov (napríklad Crowdcube, Seedrs, Fundlift, Conda). Procesy prebiehajú prevažne on-line a sú automatizované, pričom platformy sa zameriavajú hlavne na intuitívne a užívateľsky príjemné ovládanie a jednoduchý zber informácií. Investori sú tak schopní investovať on-line alebo pomocou mobilnej aplikácie za pár minút z pohodlia svojej obývačky. Väčšina kampaní sa končí úspešným uzavretím investície. Po ukončení kampane však len niektoré platformy naďalej úzko spolupracujú s danými spoločnosťami. Väčšinou je spravovanie investície odovzdané do rúk samotnej spoločnosti, ktorá s takýmto procesom nemá dostatočné skúsenosti.

Pre rast a prosperitu spoločnosti je kľúčový výber správnych investorov, ktorí do spoločnosti dokážu priniesť svoje vedomosti, skúsenosti a kontakty. Práve na tomto princípe funguje zopár vybraných, vysoko profesionálnych crowdinvestingových platforiem. Ich prioritou sú osobné vzťahy medzi investormi a spoločnosťou, spravovanie investície a spolupráca so spoločnosťami po uzavretí investičnej kampane. Práve pretrvávajúca spolupráca investorom zaisťuje určitú formu ochrany a spoločnostiam pomáha pri ich raste. Tieto platformy ponúkajú vyššiu formu intimity – investori môžu osobne spoznať zakladateľov spoločnosti a prediskutovať detaily ich podnikateľského plánu. Rozhodnutie investovať potom býva pre nich jednoduchšie.

Investori s podnikateľskou históriou majú navyše možnosť navzájom sa stretávať, zdieľať svoje znalosti a skúsenosti alebo dokonca spoločne nájsť ďalšie podnikateľské príležitosti.