Prečo je najväčšie súkromné zariadenie s 24/7 starostlivosťou o seniorov vrátane Alzheimer centra unikátnou investíciou

Real Estate

23. 8. 2018

Prečo je najväčšie súkromné zariadenie s 24/7 starostlivosťou o seniorov vrátane Alzheimer centra unikátnou investíciou

Komunitné investovanie rieši problém starnúceho obyvateľstva - Crowdberry umožňuje stať sa spolumajiteľom najväčšieho privátneho zariadenia pre zdravotne odkázaných seniorov a ľudí trpiacich na alzheimera v Bratislave. Prostredníctvom crowdinvestingu je tak investícia dostupná súkromným investorom, čo z nej robí jedinečnú investičnú príležitosť v strednej Európe.

Minulý týždeň som opäť zavítal do Dúbravských lesov a nechcelo sa mi veriť, že som stále v Bratislave ‒ a len čo by kameňom dohodil takmer v centre mesta. Krásna krajina, stromy, svieži vzduch a pokoj... teda až na práce na prestavbe tunajšieho areálu bývalého školiaceho centra a neskôr hotelového komplexu, ktorý sa zmení na moderný dom pre seniorov s nepretržitou opatrovateľskou starostlivosťou, doplnený o komfortné centrum pre  ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Prestavba sa práve dokončuje a koncom tohto roka klienti obsadia prvé z celkových 147 lôžok. Na miesto sme sa vydali s celým tímom Crowdberry, aby sme absolvovali pravidelnú návštevu a skontrolovali, ako pokračuje výstavba. Minulý rok sme totiž v Crowdberry urobili pomerne odvážny krok a rozhodli sa našim investorom predstaviť prvý realitný projekt, ktorý má s technologickými start-upmi a rýchlo rastúcimi mladými firmami spoločnú snáď len právnu formu podnikania. Senior House Dúbravská oáza nás však presvedčil svojím tímom, unikátnou myšlienkou, akribickou prácou na projekte počas uplynulých piatich rokov a víziou renomovaných investorov, ktorí okrem stabilného dividendového výnosu hľadali víziu na bezpečné zhodnotenie kapitálu aj počas hospodárskych kríz a turbulencií na finančných trhoch.

Pre spoločnosť Griffin, ktorá Dúbravskú oázu buduje, hľadáme investorov - spolumajiteľov a kapitál v objeme 1,65 milióna eur. V celoeurópskom meradle ide o unikátny typ spoluinvestovania do zariadení, ktoré boli doposiaľ vyhradené iba pre profesionálnych investorov a investičné fondy. Rád by som vám opísal, prečo to tak je, a prečo si myslíme, že má zmysel firmu investične podporiť a dlhodobo ju spoluvlastniť a získať zaujímavé výnosy.

Populácia starne, čo prináša nové výzvy aj príležitosti

So starnutím populácie bojuje celá Európa. Predikcie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť hovoria o zdvojnásobení slovenskej populácie zahŕňajúcej ľudí nad 80 rokov v najbližších 15-tich rokoch. S tým porastie aj počet ľudí, ktorí v starobe potrebujú intenzívnejšiu pomoc. Ak dnes máme na Slovensku vyše štvrtinu ľudí starších ako 60 rokov, do tridsiatich rokov to bude takmer 40 %.

Bohužiaľ, vývoj Alzheimerovej choroby na Slovensku ponúka podobný, o nič pozitívnejší výhľad - Slovenská Alzheimerova spoločnosť očakáva do roku 2035 viac ako strojnásobenie počtu pacientov.

Všetky tieto predpovede čerpajú jednak z pôrodnosti, ktorá patrí k jedným z najnižších v Európe, a jednak z očakávaní postupného predlžovania strednej dĺžky života mužov a žien, ktorá sa od konca 80. rokov kontinuálne zvyšuje - aj tak však patrí k najnižším v Európskej únii. Infraštruktúra, ktorá by zabezpečila kapacity na zvládnutie tohto vývoja, však chýba. Už dnes vidíme, že v štátnych zariadeniach sú čakacie lehoty v domovoch dôchodcov s opatrovateľskou službou 6 až 18 mesiacov. Lepšia situácia však nie je ani v cenovo prijateľných súkromných zariadeniach, ktoré sú vyťažené na viac ako 90 %. Len v Bratislavskom kraji na lôžko minulý rok čakalo 2 500 ľudí, z toho priamo v Bratislave vyše 700 urgentných čakateľov.

Zariadení s kvalitnou starostlivosťou za dostupnú cenu je nedostatok

Investície, ktoré Crowdberry predstavuje na platforme, zväčša prinášajú do odvetvia významnú inováciu a menia ho. Niekedy je to technológia, inokedy celý produkt a služby, prípadne prístup k problematike fungovania a k štruktúre daného odvetvia. Na mieste tak vyvstáva otázka, čo môže byť inovatívne v oblasti nehnuteľností alebo starostlivosti o seniorov. Úprimne vám poviem, že nič neočakávané, žiadny blockbuster. Klienti centra nebudú žiť vo virtuálnej realite, ich rehabilitácia nebude prebiehať pomocou nanorobotov a pravdepodobne ani nebudú v celodennom spojení so svojimi blízkymi vďaka 3D hologramu. Keď sme však v Crowdberry stretli Jaroslava Jakubčíka, ktorý so svojím tímom a renomovanými investormi predstavil výstavbu centra poskytujúceho klientom 24/7 starostlivosť v jedinečne koncipovanom priestrannom areáli s moderným vybavením za dostupné ceny a s nadštandardne veľkou kapacitou, dokonca aj na celoslovenské pomery, neváhali sme.

Tím, ktorý okolo seba riaditeľ nového centra buduje, má rovnako ako on desiatky rokov skúseností s riadením zariadení s nepretržitou starostlivosťou. A jasnú víziu: na slovenskom trhu, kde je nedostatok kultivovaných a dobre vybavených kapacít, a kde chýbajú veľkí hráči zabezpečujúci kvalitnú starostlivosť, podobne ako je to v iných krajinách EÚ, chcú postaviť sieť domovov pre seniorov s vysokokvalitnou a zároveň cenovo dostupnou starostlivosťou. Začínajú v bratislavskej Dúbravke, kde do dvoch rokov zamestnajú 90 zdravotných sestier, asistentov, opatrovateľov, lekárov a terapeutov. Dúbravská oáza bude na slovenskom trhu najväčším a najmodernejším súkromným centrom pre seniorov a ľudí trpiacich na alzheimera so zvýšenou potrebou starostlivosti.

Spoluvlastniť firmu s vyše 90 zamestnancami, s rozsiahlymi nehnuteľnosťami a pozemkami priamo v Bratislave, či koniec-koncov pomôcť dobrej myšlienke a pritom nájsť zaujímavý dlhodobo stabilný výnos je vynikajúca definícia investičnej kampane pre Senior House. Vlastne jednoducho povedané, všetko v jednom.

Prečo je teda investícia do Dúbravskej oázy taká unikátna?

Investície do nehnuteľností sú už desaťročia vnímané ako bezpečná cesta k zachovaniu a zveľaďovaniu kapitálu. Väčšie budovy však takmer výhradne vlastnia veľkí investori, resp. nadnárodné investičné fondy. Menší investori sa tak viac sústreďujú na investičné byty, kde však pri momentálnych trhových cenách a neustále rastúcej ponuke vyvstáva otázka dosiahnutia vrcholu trhu. Menší investori preto zvyčajne nemajú možnosť vybrať si konkrétnu, profesionálne pripravenú nehnuteľnosť, ktorú by chceli vlastniť ako investíciu, alebo si v nej zakúpiť aspoň menší podiel.

To sa však práve predstavením Dúbravskej oázy zmenilo ‒ investori sa stanú spoluvlastníkmi 4 budov centra so zastavanou plochou vyše 3500 m2 a pozemkami s rozlohou vyše 21 000 m2. Spoluvlastníctvo nehnuteľností a pozemkov v atraktívnej lokalite znamená porovnateľne nižšie riziko oproti iným investíciám. A to všetko bez starostí s prenajímaním, či s nákladmi na opravy a v optimálnej daňovej štruktúre.

Okrem toho sa nám na Dúbravskej oáze páči, že to je firma s vyšším poslaním, ktorá pomôže riešiť neutešenú situáciu s nedostatkom miest v domovoch dôchodcov a s kvalitou starostlivosti. Investori svojou investíciou pomôžu vzniku týchto centier a v prvej fáze umožnia takmer 150 ľuďom získať kvalitné služby a starostlivosť v moderných a príjemných priestoroch. Zároveň sa z už vložených investičných prostriedkov pripravila infraštruktúra na rozšírenie kapacity na konečných 247 lôžok.

Investor sa pritom stáva spoluvlastníkom firmy s plánovaným obratom 3 milióny eur, 90 zamestnancami a s plánmi na replikovanie rovnakého modelu po celom Slovensku. Bude tak participovať aj na jej komerčných výsledkoch. Business plán zameraný na dlhodobú komerčnú udržateľnosť celého komplexu počíta s výplatami prioritných dividend pre Crowdberry investorov už od roku 2020. Po expanzii a naplnení dodatočných 100 lôžok sa návratnosť pre investorov ešte viac zatraktívni.

Preto tieto opakované návštevy centra a preto aj investičná kampaň na Crowdberry platforme. Sme presvedčení, že touto investičnou príležitosťou prinášame na Slovensku a v Čechách unikát. Aj v tomto spočíva jej inovatívnosť.

Viac o investičnej príležitosti Seniorhouse - Dúbravská oáza