Priame investície po boku skúseného partnera

Real Estate

7. 1. 2021

Priame investície po boku skúseného partnera

Investície do nehnuteľností patria v súčasnosti k tým konzervatívnejším z pohľadu miery rizika. Pre investorov je to príležitosť ako v týchto neistých časoch diverzifikovať portfólio a vložiť svoj kapitál do viacerých segmentov nehnuteľností, ktoré prinášajú zaujímavé príležitosti na zhodnotenie. Ako pristupuje Crowdberry k investovaniu do nehnuteľností, aké výhody prináša investorom a na ktoré kritéria by sa mali investori pozerať pri rozhodovaní o svojej investícii rozoberieme postupne v seriáli Investície do nehnuteľností.

V realitnom segmente uplatňuje Crowdberry rovnaký princíp ako pri investíciách do podielov firiem. Súkromným investorom umožní vstupovať do konkrétnych investičných príležitostí s vyššou pridanou hodnotou z oblasti komerčných nehnuteľností a kvalitných rezidenčných projektov. Využitie skúseností Crowdberry z investičného štruktúrovania a komplexných kontrolných a ochranných mechanizmov pri realitných projektoch v rannej fáze, prináša investorom zaujímavé, inak nedostupné investičné príležitosti s vyšším výnosom, než je v realitách zvykom.

Ako pristupuje k investovaniu do nehnuteľností Crowdberry

  • Investície ponúkajú konzervatívnejšie príležitosti s vyšším výnosom a dlhodobým zhodnocovaním
  • Transparentný spôsob investovania kapitálu – transparentná štruktúra investície a právna ochrana
  • Priama investícia do konkrétnej nehnuteľnosti a vlastníctvo bez sprostredkovateľov
  • Podiel na výnose z developmentu, nájmu a predaja nehnuteľnosti
  • Investor sa stáva spolu-investorom developera resp. firmy a podieľa sa na ich úspechu
  • Dôkladný výber partnera – developera, resp. spolu-investora - osobný kontakt a dôraz na etablovaných partnerov s dlhoročnými skúsenosťami, vybudovanou partnersko-dodávateľskou sieťou a track-recordom úspešne zrealizovaných projektov
  • Podpora a expertíza investičného tímu počas celého investičného procesu, dôsledná analýza vývoja trhu, due dilligence procesy s renomovanými partnermi (právne, finančné atď.)
  • Ochrana investorov – likviditná preferencia Crowdberry investorov a garancie zo strany partnera (spolu-investora)
  • Správa a zastupovanie investorov, aktívna spolupráca aj po uzavretí investície, pravidelný reporting a informovanosť od Crowdberry tímu a partnera/firmy

Investori sa stávajú spoluvlastníkmi konkrétnej nehnuteľnosti alebo realitného projektu so skúseným partnerom. Znamená to pre nich nielen možnosť podieľať sa na výnose spolu s partnerom, ale investovať bez starostí – partner resp. developer sa stará o výstavbu a správu projektu, Crowdberry zase o investíciu a reporting.

Crowdberry má zavedený komplexný mechanizmus kontroly pre investorov vrátane informačných a zabezpečovacích práv. Upravujú procesy a predmet rozhodovania, postavenie Dozornej rady, ako aj právo na informácie (pravidelné reporty, správa manažmentu) a prístup k detailnej investičnej dokumentácii.

Kontakt: realestate@crowdberry.eu